Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2007
963 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-108-3 (váz.)
Knihovna antické tradice ; sv. 4
hebrejština
Přeloženo z hebrejštiny
Obsahuje bibliografii na s. 947-955, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný hebrejský text
000009963
Předmluva ...11 // Stanislav Segert // Synové světla a synové tmy ...13 // 1. Nálezy u Mrtvého moře ...15 // 1.1 Objev v Judské poušti ...15 // 1.2 Další nálezy a výzkumy ...24 // 1.3 Jak byly svitky uchovány ...28 // 1.4 Boje o rukopisy ...38 // 2. Moře a poušť ...48 // 2.1 Možnosti života nad Mrtvým mořem ...48 // 2.2 Chirbet Kumrán a Ajn Fašcha ...59 // 2.3 Byly rukopisy uloženy, nebo odloženy? ...73 // 2.4 Jak rukopisy vypadají? ...78 // 3. Nejstarší biblické rukopisy ...92 // 3.1 Kánon a apokryfy ...92 // 3.2 Hebrejská bible a její staré překlady ...96 // 3.3 Zákon, Proroci a Spisy ...103 // 3.4 Co je nového ve starých rukopisech? ...111 // 3.5 Biblické výklady a parafráze, závěti a zjevení ...120 // 3.6 Moudrost starých Židů ...134 // 3.7 Žalmy a hymny ...137 // 3.8 Právo a řád: Řád Jednoty a Damašský spis ...143 // 3.9 Válečný řád ...147 // 3.10 Tajemné a tajné spisy ...149 // 3.11 Seznam pokladů na Měděném svitku ...151 // 4. Esejci - lid Nové smlouvy ...154 // 4.1 Starověcí spisovatelé o esejcích ...154 // 4.2 Dějiny esejců // 4.3 „Jednota“ a „tábory“ // 4.4 Jak žili esejci // 4.5 Zvláštní zjevení dané synům Sádokovým // 4.6 Dva duchové - dvě cesty člověka // 4.7 Na konci dnů // 5. Esejské dědictví // 5.1 Dřívější nálezy esejských rukopisů. // 5.2 Rozptýlený odkaz // 5.3 Esejci a Nový zákon // 5.4 Syn člověka a synové Sádokovi // 5.5 Od Kumránu ke Kunvaldu // Jan Dušek // Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře // Studie o současném stavu bádání // 1. Kumrán: rukopisy a archeologie // 1.1 Vydávání kumránských rukopisů od počátku // po současnost // 1.2 Archeologie Chirbet Kumrán // 1.2.1 Archeologické expedice v Kumránu // 1.2.2 Původní interpretace archeologických nálezů // 1.2.2.1 Chirbet Kumrán // 1.2.2.
Kumránu ke Kunvaldu // Jan Dušek // Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře // Studie o současném stavu bádání // 1. Kumrán: rukopisy a archeologie // 1.1 Vydávání kumránských rukopisů od počátku // po současnost // 1.2 Archeologie Chirbet Kumrán // 1.2.1 Archeologické expedice v Kumránu // 1.2.2 Původní interpretace archeologických nálezů // 1.2.2.1 Chirbet Kumrán // 1.2.2.2 Kumránský hřbitov // 1.2.2.3 Ajn Fešcha // 1.2.3 Nové interpretace kumránských nálezů // a jejich publikace // 1.3 Závěr: kumránské rukopisy a archeologie // 2. Rukopisy z Judské pouště a rukopisy od Mrtvého moře // 2.1 Šapirovo Deuteronomium // 2.2 Rukopisy z Judské pouště // 2.2.1 Nálezy textů severně od Kumránu // 2.2.2 Nálezy textů jižně od Kumránu // Rukopisy od Mrtvého moře // I. Řády // IQS (1QS) Řád Jednoty // 5Q11 (5QS) 5Q Řád Jednoty // lQ28a (IQSa) Řád sboru ...319 // CD-? Damašský spisa ...325 // CD-? Damašský spisb ...359 // 5Q13 Řád ...365 // II. Halachické texty ...369 // 4Q394 (4QMMTa) 4Q Halachický dopisa ...369 // 4Q395 (4QMMTb) 4Q Halachický dopisb ...373 // 4Q396 (4QMMTC) 4Q Halachický dopisc ...375 // 4Q397 (4QMMTd) 4Q Halachický dopisi* ...377 // 4Q398 (4QMMTe) 4Q Halachický dopis’ ...383 // 4Q399 (4QMMTf) 4Q Halachický dopisf ...385 // 4Q159 (4QOrda) 4Q Řády3 ...385 // 4Q251 (4QHalakhah A) 4Q Halacha A ...389 // 4Q513 (4QOrdb?) 4Q Ustanoveníb ...393 // 4Q514 (4QOrdc?) 4Q Řády0 ...395 // III. Literatura s eschatologickým obsahem ...397 // 1QM IQ Válečný řád ...397 // 4Q491 (4QMa) 4Q Válečný svitek3 ...: ...437 // 4Q492 (4QMb) 4Q Válečný svitekb ...449 // 4Q493 (4QM°) 4Q Válečný svitek0 ...451 // 4Q494 (4QMd) 4Q Válečný svitek“ ...453 // 4Q495 (4QM°) 4Q Válečný svitek0 ...453 * // 4Q496 (4QMf) 4Q Válečný svitek* ...455 //
4Q497 4Q Válečný svitek Text A ...461 // 4Q471 4Q Válečný svitek ...461 // 4Q174 (4QFlor) 4Q Florilegium ...463 // 4Q285 (4QSM) 4Q Kniha války ...467 // 11Q14 (11QSM) 11Q Kniha války ...469 // 4Q491c 4Q Oslavný hymnusb ...471 // 11Q13 ( 11 QMelch) 11Q Malkícedek ...475 // 4Q471a 4Q Polemický fragment ...479 // 4Q471b 4Q Oslavný hymnus3 ...479 // 4Q472 4Q Eschatologické dílo ...479 // 4Q485 (4QpapProph) 4Q Proroctví ...481 // 4Q521 4Q Mesiášova apokalypsa ...481 // 4Q247 (4QApocWeeks?) Apokalypsa týdne (?) ...483 // 6Q14 (6QApoc ar) 6Q Apokalypsa ...485 // IV. Výklady // 11Q19 (llQTa) 11Q Chrámový svitek3 // 11Q20 (HQTb) 11Q Chrámový svitekb // 3Q4 (3QpIsa) 3Q Výklad Izajáše // 4Q161 (4QpIsaa) 4Q Výklad Izajáše“ // 4Q162 (4QpIsab) 4Q Výklad Izajášeb // 4Q163 (4Qpap plsac) 4Q Výklad Izajášec // 4Q164 (4QpIsad) 4Q Výklad Izajášed // 4Q165 (4QpIsae) 4Q Výklad Izajáše“ // 4Q166 (4QpHosa) 4Q Výklad Ozeáše“ // 4Q167 (4QpHosb) 4Q Výklad Ozeášeb // 1Q14 (IQpMic) IQ Výklad ? Micheášovi // 4Q168 (IQpMic?) 4Q Výklad Micheáše (?) // 4Q169 (4QpNah) 4Q Výklad Nahuma // IQpHab IQ Výklad Abakuka // 1Q15 (IQpZeph) IQ Výklad ? Sofonjášovi // 4Q170 (4QpZeph) 4Q Výklad Sofonjáše // 5Q10 (SQpMal?) Výklad Malachiáše // 4Q253a (4QcommMal) 4Q Komentář ? Malachiášovi // 4Q171 (4QpPsa) 4Q Výklad Žalmu“ // 1Q16 (IQpPs) IQ Výklad k Žalmům // 4Q173 (4QpPsb) 4Q Výklad Žalmu» // 4Q252 (4QcommGen A) 4Q Komentář ke Genesis A . 4Q253 (4QcommGen B) 4Q Komentář ke Genesis ? . 4Q254 (4QcommGen C) 4Q Komentář ke Genesis C . 4Q254a (4QcommGen D) 4Q Komentář ke Genesis D // V. Parabiblická literatura // 3Q5 (3QJub) 3Q Kniha Jubileí // 4Q422 Parafráze Genesis a Exodus // 4Q474 4Q Text o Ráchel a Josefovi // 1Q22 IQ Slova Mojžíše //
VI. Poetické texty // lQ28b (IQSb) IQ Pravidlo blahoslavenství // 1QH (lQHa) IQ Chvalozpěvy“ // 4Q510 (4QShir“) 4Q Písně poučujícího“ // 4Q511 (4QShirb) 4Q Písně poučujícího» // 4Q184 4Q Nástrahy prostopášné ženy // 4Q185 4Q Dílo moudrosti // 4Q298 4Qcrypt A Slova vzdělavatele // ke všem synům rozbřesku // 4Q411 4Q Sapienciální hymnus // 4Q412 4Q Sapienciální - didaktické dílo A // 4Q413 4Q Text o Boží prozřetelnosti // 4Q415 4Q Instrukce3 // 4Q416 4Q Instrukceb // 4Q417 4Q Instrukce’ // 4Q418 4Q Instrukce“ // 4Q418a 4Q Instrukce’ // 4Q418b Dodatek // 4Q418c 4Q Instrukce’ // 4Q419 (4QSap. Work B) 4Q Sapienciální dílo ? // 4Q420 4Q Cesty spravedlnosti3 // 4Q421 4Q Cesty spravedlnostib // 4Q423 4Q Nařízení* // 4Q424 4Q Sapienciální text // 4Q425 4Q Sapienciální - didaktické dílo ? // 4Q426 4Q Sapienciální - hymnické dílo A // 4Q486 (4QpapSap A?) 4Q Sapienciální dílo A . 4Q487 (4QpapSap B?) 4Q Sapienciální dílo ? . // 4Q525 (4QBéat) 4Q Blahoslavenství // 4Q528 4Q Hymnické a sapienciální dílo ? // 4Q299 (4QMysť) 4Q Tajemství3 // 4Q300 (4QMystb) 4Q Tajemstvíb // 4Q301 (4QMysť?) 4Q Tajemství’ (?) // 4Q460 4Q Narativní text a modlitba // 4Q393 4Q Vyznání společenství // VII. Liturgické texty ...857 // 4Q504 (4QDibHam3) 4Q Slova světel3 ...857 //
4Q505 (4QpapDibHamb) 4Q Slova světeP? ...869 // 4Q506 (4QpapDibHamc) 4Q Slova světel’ ...871 // 4Q400 (4QShirShabb3) 4Q Písně sobotní oběti3 ...871 // 4Q401 (4QShirShabbb) 4Q Písně sobotní obětP ...877 // 4Q402 (4QShirShabbc) 4Q Písně sobotní oběti’ ...879 // 4Q403 (4QShirShabbd) 4Q Písně sobotní oběti“ ...881 // 4Q404 (4QShirShabbe) 4Q Písně sobotní oběti’ ...889 // 4Q405 (4QShirShabbf) 4Q Písně sobotní obětif ...893 // 4Q406 (4QShirShabbg) 4Q Písně sobotní oběti8 ...907 // 4Q407 (4QShirSbabbh) 4Q Písně sobotní obětih ...907 // 11Q17 (1 IQShirShabb) 1 IQ Písně sobotní oběti ...907 // Maslk (MasShirShabb) Písně sobotní oběti z Masady ...915 // 4Q434 (4QBarki Napshia) 4Q Žehnej, duše máa ...919 // 4Q434a 4Q Modlitba po jídle ...921 // 4Q436 (4QBarki Napshic) Žehnej, duše mác ...921 // 4Q437 (4QBarki Napshid) Žehnej, duše mád ...923 // 4Q438 (4QBarki Napshf ) Žehnej, duše máe ...927 // Vin. Ostatní texty ...929 // 1Q27 (IQMyst) IQ Tajemství ...929 // 2Q25 2Q Právnický text ...931 // 2Q28 2Q Neidentifikovatelný text ...931 // 4Q306 4Q Bloudící ...931 // 4Q410 4Q Vize a její interpretace ...933 // 4Q439 4Q Nářek ...933 // 3Q15 3Q Měděný svitek ...933 // Zkratky užité v bilingválním překladu ...945 // Seznam literatury ...947 // Rejstřík rukopisů, seřazených dle svých čísel (IQ-1 IQ) ...957 // Ediční poznámka ...961

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC