Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:18x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Kalich, 2007
456 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7017-047-2 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Životopisné údaje
Obsahuje bibliografii na s. 440-441, bibliografické odkazy a rejstřík
000009964
Obsah // Zastávky na cestě ke svobodě ...5 // Předmluva z 9. dubna 1948 ? prvnímu až pátému vydání.. 7 Předmluva ? šestému, nově uspořádanému vydání ...10 // I. // BOŽÍ LÁSKA A ROZPAD SVĚTA...13 // Svět konfliktů...15 // Stud...18 // Stud a svědomí...21 // Svět znovunabytéjednoty...24 // Farizeus...24 // Zkoumání...,...34 // Jednání...39 // Láska ...44 // II. // CÍRKEV A SVĚT...51 // Totální a výlučný nárok Ježíše Krista...55 // Kristus a dobří lidé...58 // III. // ETIKA JAKO UTVÁŘENÍ...63 // Teoretik etiky a skutečnost...65 // Ecce homo ...70 // Pohrdání člověkem...71 // Úspěšný člověk...75 // Zbožštění smrti... // Připodobnění... // Konkrétní místo ... // Dědictví a úpadek... // Vina, ospravedlnění a obnova // Vyznání viny... // Ospravedlnění a zahojení // 78 // 79 85 // .88 // 112 // 112 // 118 // IV- , „ // POSLEDNÍ A PŘEDPOSLEDNÍ VĚCI // Ospravedlnění jako poslední slovo . // Věci předposlední... // Příprava cesty... // Přirozené... // Přirozený život ... // Suum cuique ... // Právo na tělesný život ... // Sebevražda ... // Rozmnožování a nastávající život. // Svoboda tělesného života ... // Přirozená práva duševního života // 121 // 123 // 128 // 135 // 145 // 151 // 154 // 158 // 168 // 174 // 184 // 187 // V. // KRISTUS, SKUTEČNOST A DOBRO Kristus, církev a svět... // Pojem skutečnosti... // Koncepce dvou oblastí... // Čtyři mandáty... // 191
// 193 // 201 // 212 // VL // DĚJINY A DOBRO ... // VI. / 1 (První znění)... // VI. / 2 (Druhé znění)... // Dobro a život... // Struktura zodpovědného života Zástupnost... // 219 // 221 // 241 // 241 // 251 // 251 // Shoda se skutečností...254 // Svět věcí - přiměřenost - státnické umění ...261 // Přijetí viny...267 // Svědomí...268 // Svoboda ... 274 // Místo zodpovědnosti...280 // Povolání...280 // VII. // „ETICKÉ“ A „KŘESŤANSKÉ“ JAKO TÉMA...289 // Zmocnění k etické výpovědi...291 // Boží přikázání...304 // Konkrétní přikázání a Boží mandáty ...313 // Pojem mandátu...314 // Boží přikázání v církvi... 319 // PŘÍDAVKY // l. // PRIMUS USUS LEGIS // podle luterských symbolických knih...331 // 1. Pojem a jeho smysl...331 // 2. Otázka teologického oprávnění...332 // 3. Výskyt pojmu...334 // 4. Definice...335 // 5. Obsah pojmu...335 // 6. Cíl pojmu ...337 // 7. Prostředky k realizaci...337 // 8. Zvěstovatelé...339 // 9. Posluchači...339 // 10. Primus usus a evangelium...340 // 11. Několik závěrů a otázek ...343 // 12. Kritika učení o úzu v luterských // symbolických knihách ...346 // „OSOBNÍ“ A „VĚCNÝ“ ÉTOS...348 // 1. Osobní, nebo věcný étos?...348 // 2. Nový zákon...349 // 3. Symbolické knihy... • ..353 // 4. Kritické poznámky k Dilschneiderovým tezím ... 354 // 5. Systematické poznámky o možných výpovědích // křesťanské etiky o řádech světa...355
// III. // STÁT A CÍRKEV...359 // 1. Otázka pojmů...359 // 2. Zdůvodnění vrchnosti...360 // A. Z přirozenosti člověka...360 // B. Z hříchu...?62 // C. Od Krista...?6? // 3. Božský charakter vrchnosti ...366 // A. Vjejí existencí...366 // B. V jejím pověření... 367 // C. V jejím nároku...369 // 4. Vrchnost a božské řády ve světě...371 // 5. Vrchnost a církev...373 // A. Nárok vrchnosti vůči církvi...373 // B. Nárok církve4JŮči vrchnosti...374 // C. Zodpovědnost vrchnosti...375 // D. Politická zodpovědnost církve...376 // E. Závěry...378 // 6. Státní forma a církev ...378 // IV. // CO MŮŽE CÍRKEV ŘÍCI SVĚTU ...381 // V. // CO TO ZNAMENÁ ŘÍKAT PRAVDU...390 // Doslov vydavatelů // k německému kritickému vydání Etiky...399 // Poznámka ? českému vydání...437 // Synopse uspořádání rukopisů od roku 1949...439 // Přehled knižně vydaných prací...440 // Jmenný rejstřík ...443 // Rejstřík biblických míst...449 // O autorovi // 455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC