Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Publikace z konference
Biografie
1. vyd.
Praha : KLP, 2007
384 s, [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86791-43-2 (brož.) ISBN !80-86791-43-2 (chyb.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Německá resumé
000009966
Taťána PETRASOVÁ, Konec hry na krásný život -- Helena Lorenzová (13. 5. 1945 19. 10. 2006 ) -- Proč opomíjení, proč neoblíbení? -- Helena LORENZOVÁ, Proč musela je potkat neláska -- Ohlédnutí za čtvrtstoletím plzeňských sympozií Miloš HAVELKA, Úředník a občan, legitimita a loajalita Milan HLAVAČKA, O byrokracii obecně Jana MACHAČOVÁ Jiří MATĚJČEK, Úředníci jako součást -- středních vrstev v 19. století Jiří RAK, Kam zmizeli (z obrozeneckého mýtu) podnikatelé? Pavla HORSKÁ, České podnikatelství v rakouské statistice povolání Dagmar MOCNÁ, Žába na prameni. Obraz domácího pána -- v české literatuře Jan RANDÁK, „Kočičiny": neoblíbení a hlas ulice -- To byl panečku úředník! -- Jiří POKORNÝ, Byrokraté v českých a rakouských dějinách -- Michael WÖGERBAUER, Amand Berghofer: rebel cenzorem -- Lucie PEISERTOVÁ, Karel Slavoj Amerling věštec ve státních službách ---
Magdaléna POKORNÁ, Josef Němec osud obrazy -- Pavel SEDLÁČEK, Rakouské úřednické stejnokroje v. století -- Aleš HAMÁN, Postava úředníka v prózách Jana Nerudy -- Dalibor TURECEK, Úředník v české dramatické tvorbě. století -- Úředník, podnikatel, umělec? -- Jitka LUDVOVÁ, Peníze, nebo divadlo? Finanční osudy -- pražských divadelních ředitelů v. století Jiří KOPECKÝ, Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují? Ivo HLOBIL, Litografické prospekty a veduty na záhlaví -- firemních tiskopisů Tomáš SEKYRKA, Malíř a úředník Viktor Barvitius Taťána PETRASOVÁ, Anonymita stavebních úřadů -- Zapomínaní podnikatelé -- Jitka SEDLÁŘOVA, Blanenská litina a její průkopník -- starohrabě Hugo Franz Salm (1776-1836) Pavel ŠOPÁK, Tradice et/versus moderní společnost: příklad -- architektury řádu německých rytířů na severní Moravě ---
a ve Slezsku v 17. a na počátku 20. století Lukáš FASORA, Moderní podnikání v soukenictví 1770-1848 -- (Brno, Třebíč, Jihlava) Jana NOVÁ, Jiný kraj, jiný mrav. Specifika Jablonecka v 19. století Jan MERGL, Sklářští podnikatelé v Čechách 19. století: -- hrabě, rytíř, papežský komoří a svobodný pán Martin MÁDL, Johann Ignaz Eissner z Eisensteinu: -- sklář šlechticem a jeho sklenička Zdeněk BEZECNÝ, Podnikatel šlechticem -- Milan MATUŠEK, „Ni zisk, ni slávu": podnikatel Heinrich Fůgner Pavel KLADIWA, Přítel či nepřítelproletaňátu? Podnikatelská agitace -- na ostravské dělnictvo na přelomu 19. a 20. století Arno PAŘÍK, Podnikatel a mecenáš Bohumil Bondy -- A také podnikatelé! ---
Jan HOZÁK, Zapomenutí a opomíjení ze světa techniky v 19. století Radim VONDRÁČEK, Fantasmagorie: zapomenutý zdroj imaginace Jan NĚMEC, Ferdinand Maresch a jeho trpaslíci Štěpánka BĚHALOVÁ, Vydavatel a vynálezce Jakub Hron Metánovský Blanka HEMELÍKOVÁ, „Krvavý romána Augustina Nevšímala. K literárním trhům sedmdesátých let 19. století -- Seznam vyobrazení Poznámka editora Jmenný rejstřík Autoři příspěvků -- Přehled plzeňských sympozií a dosud vydaných sborníků

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC