Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1994
196 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7066-946-2 (brož.)
Přehl. lit
000010080
I. ÚVOD 7 // II. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ 9 // 1. Rozmnožováni nepohlavní 9 // 2. Rozmnožování pohlavní 9 // 2.1. Pohlavní rozmnožováni mnohobuněčných živočichů 10 // 2.2. Vznik a vývoj pohlavních buněk 10 // 2.3. Spermatogeneze, vývoj samčích pohlavních buněk 12 // 2.3.1. Dělení buněk, mitóza 19 // 2.3.2. Meióza, zrací dělení pohlavních buněk 16 // 2.3.3. Demonstrace sperma to geneze 18 // 2.3.3.1. Spermiocysty 18 // 2.3.3.2. Spermie 19 // 2.3.3.3. Živé spermie 22 // 2.3.3.4. Spermatelióza, samčí rozmnožovací orgány 23 // 2.3.3.9. Pozorování akrozómu, jádra a mitochondrií spermie 25 // 2.3«3.6. Pozorování roztěrů spermii 26 // 2.3.3.7. Biochemické složení spermií 27 // 2.4. Oogeneze, vývoj samičích pohlavních buněk 28 // 2.4.1. Rozmnožovací cykly a jejich regulace 34 // 2.4.2. Oogeneze hmyzu 36 // 2.4.2.1. Typy ovérií hmyzu a hmyzí vajíčka 37 // 2.4.2.2. Trvalé histologické preparáty ovariol a oocytů 39 // 2.4.3. Oogeneze obojživelníků 40 // 2.4.3.1. Vynucené ovulace skokana hnědého 40 // 2.4.3.2. Vynucená ovulace drápátky vodní 41 // 2.4.3.3. Samičí pohlavní orgány obojživelníků 41 // 2.4.3.4. Ovárium 42 // 2.4.3.5. Zárodečný méchýřek oocytů 43 // 2.4.3.6. Vejcovod, děloha 45 // 2.4.3.7. Bobtnání a odstraněni slizových obalů 45 // 2.4.3.8. Odstranění slizových obalů vajíček skokanů 46 // 2.4.3.9. Odstranění vitelinní, žloutkové membrány 46 // 2.4.3.10. Indukce maturace oocytů in vitro progesteronem 46 // 2.4.4. Oogeneze a spermatogeneze ryb, pohlavní orgány 47 // 2.4.4.1. Pohlavní ústrojí jikernačky 47 // 2.4.4.2. Samčí pohlavní orgány 48 // 2.4.4.3. Oogeneze,vajíčko ryb 49 // 2.4.4.3.1. Totální preparáty jiker pstruha 49 // 2.4.5. Oogeneze savců 90 // 2.4.5.1. Samičí rozmnožovací systém 90 // 2.4.5.2. Estrální cyklus myši 92 //
2.4.5.2.1. Určení estrálních cyklů myěi z nátěrů buněk vaginy 93 // 2.4.5.3. Superovulace savců 94 // 2.4.5.4. Izolace neoplozených vajíček po superovulaci 99 // 2.5. Oplození 96 // 2.5.1. Oplození u obojživelníků 61 // 2.5.1.1. Umělé oplození, osemenění 62 // 2.5.1.2. Časový sled změn probíhajících v oplozeném vajíčku 64 // 2.5.1.3. Normalizovaný čas průběhu oplození, vliv teploty 65 // 2.5.1.4. Aktivace neoplozeného vajíčka drápatky // 2.5.1.5. Vitální barvení vajíček, průkaz symetrizace zárodku 66 // 2.5.1.6. Navození polyspermie u monospermických živočichů 68 // 2.5.2. Umělé inseminace, oplození u ryb 68 // 2.5.2.1. Význam pstruhařství a umělého chovu ryb 69 // 2.5.2.2. Základní pojmy 70 // 2.5.2.3. Pstruh americký duhový 71 // 2.5.2.4. Základní poznatky z rozmnožování ryb 71 // 2.5.2.5« Pohlavní pud 72 // 2.5.2.6. Výběr plemenných ryb 73 // 2.5.2.7. Výtěr ryb a oplozování jiker 74 // 2.5-2.8. Příprava rybí líhně a pomůcek к výtěru ryb 74 // 2.5.2.9. Oplozování, omývání jiker a jejich uložení 75 // 2.5.2.10. Proniknutí spermie do vajíčka a oplození 75 // 2.5.3. Oplození u ptáků 77 // 2.5.3.1. Pozorování oplozených a neoplozených vajec 78 // 2.5.4. Osemenění, oplození u savců 79 // 2.5.4.1. Načasování připouštění 81 // 2.5.4.2. Získávání oplozených vajíček // 2.5.5. Symetrizace budoucího embrya v průběhu oplození 8 // 2.5.5.1. Produkce identických dvojčat konstrikcí buněk zárodku // 3. Vývoj zárodku, embryogeneze 87 // 3.1. Rýhování zárodku, blastula 88 // 3.1.1. Rýhování zárodku ježovky 91 // 3.1.1.1. Pozorování rýhujících se zárodků, blastula 91 // 3.1.2. Rýhování hmyzích vajíček 92 // 3.1.2.1. Odstranění chorionu hmyzích zárodků 92 // 3.1.3. Rýhování zárodku obojživelníků 94 //
3.1.3.1. Pozorování vývoje zárodku drápatky 94 // 3.1.3.2. Rozdílné velikost blastomér v rýhování 94 // 3.1.4. Terčkovité, diskoidální rýhování rybích zárodků 96 // 3.1.5. Druhotně celkové rýhování vajíček savců, myš 98 // 3.1.5.1. Rýhování myšího vajíčka, implantace blastocysty 98 // 3.1.5.2. Izolace časných embryí z vejcovodu a z dělohy 10З // 3.1.5.3. Fixace zárodků, totální preparáty 103 // 3.1.5.4. Praktické využití superovulace, umělé inseminace a přenosu časného zárodku savců 104 // 3.2. Gastrulace, vznik orgánových základů ze zárodečných listů 105 // 3.2.1. Invaginační gastrulace u ježovek 108 // 3.2.2. Gastrulace u obojživelníků 110 // 3.2.2.1. Indukce neurulace, implantace horního rtu blastoporu 113 // 3.2.2.2. Exogastrulace 115 // 3.2.3. Gastrulace u ryb 116 // 3.2.4. Gastrulace u ptáků 117 // Inkubace kuřecího zárodku // Vitální barvení časného kuřecího zárodku // Izolace blastodermu, izolace zárodků // Gastrulace u savců, vznik orgánových základů // Gastrulace zárodku myši // Vznik orgánových základů embrya myši // Organogeneze // Postembryonální vývoj // Nepřímý, larvální vývoj // Přímý vývoj // Zárodečný proužek a žloutkový váček // Ochrana zárodku, zárodečné obaly // Zárodečné obaly savců, placenta // Ježovka, larvální stadia // Organogeneze a vývoj hmyzu // Regulace svlékání larválních stadií hmyzu //
Izolace Weismanova prstence // Zamezení šíření hormonů ligaturami larvy // Přímé pozorování larev vstupujících do stadia kukly // Odchov masařek, Diptera // Stadium kukly, imaginální terčky // Organogeneze a vývoj obojživelníků // Operační zákroky na obojživelnících // Extirpace části neurálních tkání // Komorové oko obratlovců, mnohonásobná indukce // Metamorfóza pulce drápatky // Organogeneze a vývoj ryb // Organogeneze a vývoj ptáků // Pozorování vývojových stadií kuřete in vitro // Příprava totálních preparátů vývojových stadií // Kultivace zárodků in vitro bez žloutku // Vznik oběhu tělních tekutin kuřecího zárodku // Cytogenetika kuřecího zárodku // Organogeneze a vývoj savčího embrya // Nativní preparáty myších zárodků // Histologické preparáty myších embryí // Embryonální a postembryonální přizpůsobení vývoji druhu // PŘÍLOHA // Obrazová a textová příloha vývoje ježovky // Obrazová a textová příloha vývoje drápatky // Obrazové a textová příloha vývoje pstruha // Obrazová a textová příloha vývoje kuřete // Obrazové a textová příloha vývoje myši // SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY
(OCoLC)85660826
cnb000101655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC