Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1991
190 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-212-0045-6
000010100
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA... 13 // ÚVOD... 15 // 1 ORGANIZACE ROZVOJE BIOTECHNOLOGIÍ ... 18 // 1*1 Zvyšování efektivnosti vědeckovýzkumné práce 18// 1.2 Školení a příprava odborníků 20 // 1*3 Informační zajištění .. 21 // Zajištění patentové ochrany ... 23 // 1*5 Napojení vědeckovýzkumné práce na průmyslové podnikání ... 23 // 1.6 Podpora průmyslového podnikání státem ... 25 // 1*7 Rizikové podnikání malých firem... 28 // 1.8 Rozvoj činnosti velkých firem... 31 // 1.9 Komerční uplatnění výrobků... 33 // 1.10 Sociální problémy rozvoje biotechnologií ...35 // 1.11 Vědeckotechnická spolupráce ...38 // 2 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ BIOTECHNOLOGIÍ ... 40 // 2.1 Bioreaktory ... 41 // Fermentační nádrže (fermentory) ... 42 // Aerobní fermentory ... 42 // Anaerobní fermentory ... 43 // 2.1.2 Kultivátory buněk vyšších organismů ... 43 // 2.1.3 Enzymové reaktory... 43 // 2.2 Zařízení pro separaci produktů...47 // 2.2.1 Filtrační zařízení ... 47 // 2.2.2 Odstředivky ... 48 // 2.2.3 Membránové procesy... 49 // 2.2.4 Preparativní chromatografie ...32 // 2.2.5 Extrak tory ... 52 // 2.2.6 Zahušťování ... 33 // 3 SUROVINOVÁ BÁZE BIOTECHNOLOGIÍ... 55 // 4 PŘÍNOS BIOTECHNOLOGIÍ K VÝROBĚ ENERGIE... 59 // 4.1 Spalování biomasy... 59 //4*2 Pyrolýza biomasy ... 60 // 4*3 Biotechnologické zpracování biomasy... 61 // 4.3*1 Výroba bioplynu... 61 // 4.3.2 Využití bioplynu ... 63 // 4.3.3 Výroba etanolu ... 65 // 4.3.4 Využití etanolu... 67 // 4.3.5 Výroba jiných paliv ... 67 // 4.4 Biotechnologické zpracování jiných energetických surovin ... 69 //
5 CHEMICKÁ VÍROBA S MINIMÁLNÍM DOPADEM NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ... 71 // 5*1 Chemické zpracování biomasy ... 73 // 5*2 Biotechnologické zpracování biomasy 76 // 5*2.1 Mikroorganismy v chemické výrobě .. 77 // 5.2.2 Buňky vyšších organismů v chemické výrobě... 81 // 5.2.3 Enzymy v chemické výrobě ... 82 // Výroba enzymů ... 82 // Využití enzymů ... 83 // 6 VYŠŠÍ VÝNOSY A KVALITA ROSTLINNÉ VÝROBY // 88 // 6.1 Nové druhy rostlin pomocí genového inženýrství ... 88 // 6e2 Zvyšování výnosů a obsahu živin v rostlinách ovlivněním fotosyntézy ... 90 // 6.3 Využití techniky buněčných kultur 91 // 6#4 Biologizace výživy rostlin ... 92 // 6.4*1 Biologická fixace dusíku 92 // 6.4*2 Výživa rostlin v závislosti na vlastnostech půdy...94 // 6.4.3 Využití půdních organismů 95 // 6.4*4 Využití statkových hnojiv a biologického kalu ...95 // 6.4*5 Kompostování...96 // 6.5 Biologická ochrana rostlin...97// 6.5*1 Boj proti plevelům ...97 // 6.5*2 Ochrana proti škůdcům ... 98 // * // Bakteriální preparáty...98 // Virové preparáty 100 // Houbové preparáty ... 100 // Paraziti a predátoři hmyzu 101 // Juvocimenty 102// Feromony 102 // Antibiotika... 103 //Využití některých vlastností hmyzu. 103 // Integrovaná ochrana rostlin... 104 // 7 INTENZIFIKACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY...105 // 7.1 Krmiva... 105 // 7.2 Přísady do krmiv (biofaktory)...107 // 7.2.1 Aminokyseliny... 107 // 7.2.2 Vitamíny ... 108 // 7.2.3 Enzymy ... I08 //7.3 Fyziologické regulátory (hormory) ... 108// 7.4 Přípravky ovlivňující střevní mikroflóru 110 //
7.4»1 Nutriční antibiotika ...111 // 7«4.2 Probiotika...111 // 7#4*3 Mikrobiotika...112 // 7.3 Veterinární léčiva ... 112 // 7.5.1 Antibiotika...113// 7.5.2 Vakcíny ... 113 // 7.5.3 Monoklonální protilátky 114 // 7.6 Nové biotechnické postupy ...114 // 8 ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A CHUTNÉ POTRAVINY ... 116 // 8.1 Mikroorganismy v potravinářské výrobě ... 117 // 8.1.1 Výroba mikrobiální biomasy a její využití... 117 // 8.1.2 Využití mikroorganismů ke zpracování produktů zemědělské výroby ... 120 // 8.2 Buňky vyšších organismů v potravinářské výrobě ... 123 // 8.3 Enzymy v potravinářské výrobě ... 124 // 8.3.1 Enzymové zpracování sacharidických surovin ... 125 // 8.3.2 Enzymové zpracování mlékárenských výrobků ...127 // 8.3.3 Enzymové zpracování masa.. 128 // 8.3.4 Využití enzymů při odstraňování toxických a antinutričních látek z potravin ...129 // 8.3.5 Použití enzymů při analýze potravin... 130 // 8.3.6 Postupy využívající imobilizovaných enzymů ... 131 // 8.4 Biologická ochrana potravin ... 132 // 9 PRONIKÁNÍ BIOTECHNOLOGIÍ DO DALŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ ... 133 // 9.1 Elektronika ... 133 // 9.2 Kosmetický průmysl ... 134 // 9.3 Stavebnictví ... 133 // 9.4 Textilní průmysl ... 136 // 9,3 Metalurgie ... 136 // 9.6 Těžební průmysl ... 139 // 10 BIOTECHNOLOGIE V OCHRANĚ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ 140// 10.1 Bioindikace znečištování vod a ovzduší. 140 // 10.2 Zpracování chemického odpadu...143 // 10.2.1 Čištění odpadních vod ... 144 // 10*2.2 Ochrana půdy a podzemních vod.. 147 // 10.3 Zpracování odpadů zemědělské výroby a potravinářského průmyslu...150 // 10.4 Zpracování odpadů papírenského a celulózového průmyslu ... 154 // 10*5 Zpracování odpadů textilního průmyslu...155
// 10.6 Zpracování městského odpadu ... 156 // 10*6*1 Tuhý městský odpad 156 // 10.6*2 Čištění městských odpadních vod 157 // 10*7 Rizika při zavádění biotechnologií... 158 // 11 BIOTECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ... 160 // ’11.1 Vitamíny ... // 11.2 Antibiotika... 162 // 11.3 Hormony ... 163 // 11.3.1 Inzulín... I64 // 11.3.2 Lidský růstový hormon... 3-65 // 11.3*3 Kalcitonin... I66 // 11.3.4 Erytropoetin (EPO)... I66 // 11.3.5 Atriální natriuretický faktor.. 167 // 11*3*6 Gonadotropní hormony ...167 // 11.4 lymfokiny ... 168 // 11.4.1 Interferony .. 168 // 11.4.2 Interleukiny... 169 // 11.4*3 Faktor stimulující kolonie makrofágů (M-CSF, CSF-1, MAF) .. 169 // 11.4.4 Faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) ...169 // 11#4.5 Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF) 170 // 11.3 Neuroaktivní peptidy... 170 // 11.6 Jiné bílkovinné látky s regulační funkcí 171 // 11.7 Krevní bílkoviny... 172 // 11.7.1 Lidský sérumalbumin ... 172 // 11.7.2 Faktor VIII... I73 // 11.8 Enzymy... 173 // 11.8.1 Streptokináza... 173 // 11.8.2 Urokináza... 174 // 11.8.3 Tkáňový aktivátor plazminogenu (TPA)... 174
(OCoLC)85671534
cnb000061154

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC