Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1991
206 s., [8] s. obr. příl. : il., faksim. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7066-611-0 (brož.)
Studie a texty ; 6 (1991)
V tiráži vročení 1992
Obsahuje bibliografii
Částečně latinský text, německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova
000010127
ÚVOD ... 9 // Osobnost Jana IV. z Dražic a jeho pojetí v historiografii: s. 9; pramenná základna a nové typy pramenů: s. 11; dosavadní problematická interpretace pramenů: s. 13. // I. DOBA OD NASTOUPENÍ DO VIENNSKÉHO KONCILU ... 17 // Charakteristika pražského biskupství v poslední čtvrtině 13. století: s. 17 ; biskupské předpoklady Jana IV. z Dražic: s. 19; rozbor listinných pramenů pro počátky Jana IV., hospodářské záležitosti biskupských statků: s. 21; veřejno-politická situace v zemi: s. 24; situace a postoj Jana IV.: s. 26; potvrzování farářů: s. 27; synoda z července 1308: s. 29; správní písemnosti Janovy formulářové sbírky a jejich obsahové skupiny: s. 32; poznatky pro vedení diecéze: s. 35; metropolitní vizitace: s. 35. // II. VIENNSKÝ KONCIL ... 40 // Geneze myšlenky koncilu: s. 40; pozvánky a účastníci koncilu ze střední Evropy: s. 41; jednání koncilu: spor o chudobu: s. 43; stížnosti a dobrozdání podaná koncilu: zásahy světské moci do církevní sféry: s. 45; konservatoria pro preláty Německa: s. 47; protikacířská ustanovení; s. 48; reformní dekrety a požadavky: s. 49; problém kuriálního centralismu: s. 50; závěr a výsledky koncilu: s. 52; reakce Jana IV. na jednotlivé okruhy koncilního jednání: s. 54. // III. OBDOBÍ MEZI NÁVRATEM Z VIENNA A ODCHODEM DO AVIGNONU ... 56 // Výčet činnosti Jana IV. po návratu do Čech u Františka Pražského a porovnání s listinnými doklady: s. 56; synoda 1312: s. 58; doklady o dalších jednáních na koncilu publikovaných na synodě: s. 64; normativní nařízení Jana // IV. a jejich dodržování: s. 65; vybírání viennského desátku: s. 67; správa diecéze: potvrzování farářů a dohled na duchovní správu: s. 69; potvrzování voleb opatů: s. 71; sporné případy: s. 72; pražská kapitulní škola od sklonku 13. století: s. 75;
viennské reformní návrhy o vzdělání: s. 77; M. Richardin z Pavic na pražské škole: s. 78; prvé doklady o kacířství: s. 79; spor o litoměřické probošství: s. 80; zásah v Litoměřicích a postoj města: s. 81; Sulislav z Pnětluk a žatečtí minorité: s. 85; Richardinův proces: s. 86; zlom v biskupově postavení v souvislosti vývoje veřejných poměrů: s. 89; spor o Frýdlantsko a další souvislosti postavení Jana IV. s veřejným vývojem: s. 91; mírový list: s. 93; suspense Jana IV. a souvislosti politických bojů: s. 94. // IV. AVIGNONSKÝ POBYT A SITUACE V DIECÉZI ... 99 // Domácí publikace suspensní buly: s. 99; odvolání temporálních i spirituálních administrátorů: s. 101; pomůcky pro poznání vývoje procesu Jana IV.: změny v administrátorské funkci: s. 105; postavení pražského arcijáhna a Tomáš Blažejův: s. 108; postup inkvizičního vyšetřování v Čechách: s. 108; vizitace diecéze: s. 114; finanční situace Jana IV. v Avignonu: s. 117; provize pro Dražicovy stoupence: s. 122; poslední léta avignonského pobytu: s. 123. // V. PO NÁVRATU Z AVIGNONU ...124 // Návrat biskupa: s. 124; řešení podvojnosti inkvizice: s. 125; diecézni správa, napětí mezi světským a řeholním duchovenstvem: s. 126; konflikty: s. 128; kazatelství v katedrále: s. 132; poměr biskupa a kapituly: s. 133; Dražicovy oltářní fundace v pražské katedrále: s. 134; administrativní počiny Jana IV. a úřední vybavení biskupského centra: s. 136; kontakty Jana IV. s Avignonem: s. 138; rekonstrukce hospodářského stavu biskupství: s. 139; koupě Herštejna a Supí hory: s. 141; údajný nacionálni motiv: s. 142; založení augustiniánského kláštera, jeho příprava v Praze: s. 144; stavba mostu: s. 146; postoj Starého Města pražského: s. 147; přesunutí fundace do Roudnice: s. 148;
česká jazyková výlučnost Roudnice: s. 149; Dražicovo češství: s. 150; úcta domácích světců: s. 151; typové dotváření sv. Vojtěcha: s. 152; české dějiny v rukopise G 5 a jejich koncepce: s. 154; vztah Jana IV. ke sv. Ludmile: s. 155; ke sv. Prokopovi: s. 156; rukopisy jihoevropského původu a eventualita Dražicova skriptoria: s. 158. // ZÁVĚR 160 // Působení Jana IV. z Dražíc v politických poměrech Čech: s. 161; jeho vnitro-církevní působení: s. 163; návaznost k arcibiskupské době: s. 165; lidská osobnost Jana IV.: s. 166. // PŘÍLOHA: exekuční mandát k listině Jana XXII. o suspensi Jana IV. z Dražic (po 1. dubnu 1318) ...167 // SYNODY A SYNODÁLNÍ STATUTA JANA IV. Z DRAŽIC ...169 // ÚVOD: nejstarší doklady o konání synod v Čechách: s. 169; časové zařazení Dudíkovy synody: s. 171; seřazení synodálních dokladů z doby Jana IV: s. 173; jejich charakteristika: s. 174; bibliografické údaje: s. 175. // EDICE ...179 // SEZNAM ZÁKLADNÍ LITERATURY A VYDANÝCH PRAMENŮ . i . 193 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH ...200 // ZUSAMMENFASSUNG ...201
(OCoLC)30871275
cnb000535532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC