Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Unis, 1999
256 s.

objednat
ISBN 80-86097-35-8 (brož.)
Průvodce vývojáře
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Delphi (software) - příručky
000010161
1 Zprávy Windows // Co je to zpráva? // Typy zpráv // Jak pracuje systém zpráv ve Windows // Systém zpráv Delphi // Záznamy specifické pro určité zprávy // Obsluha zpráv // Obsluha zpráv není bez závazků Přiřazování návratových hodnot zpráv Událost TApplication.OnMessage // Posílání vlastních zpráv Metoda Perform 0 // API funkce SendMessageO a PostMessageö // Nestandardní zprávy Oznamovací zprávy Interní zprávy VOL Uživatelsky definované zprávy // Anatomie systému zpráv VCL // Vztah mezi zprávami a událostmi // Shrnutí // 2 Struktura knihovny komponent a jejich hierarchie // Co je to komponenta? // Typy komponent // Standardní komponenty Uživatelské komponenty Grafické komponenty Nevizuálni komponenty // Struktura komponent // Vlastnosti (properties) // Typy vlastností // Metody // Události // Možnost zápisu do streamu // Vlastnictví // Rodičovství // 8 // Hierarchie vizuálních komponent Třída TPersistent Třída TComponent Třída TControl Třída TWinControl Třída TGraphicControl Třída TCustomControl Jiné třídy // Runtime informace o typu (Runtime type information) 52 // Jednotka Typlnfo.pas - definiční jednotka pro runtime informace o typu (Runtime Type Information) 53 // Získávání informací o typu 55 // Získávání informací o typu pro ukazatele na metody 62 // Získávání informací o typu pro ordinální typy 66 // Shrnutí 70 // 3 Tvorba vlastních komponent 77 // Základy vytváření komponent // Rozhodnutí, zda naprogramovat komponentu Jednotlivé kroky při programování komponent Rozhodnutí o třídě předka // Vytvoření Component Unit (komponentové jednotky) Vytváření vlastností Vytváření událostí Jak vznikají události? // Vytváření metod Konstruktory a destruktory Registrace komponenty Testování komponenty Zavedení ikony pro komponentu //
Příklady komponent // Rozšíření možností obalových funkcí pro Win32 u komponent TddgRunButton - vytváření vlastností // TddgButtonEdit - Kontejnerové komponenty Rozhodnutí o návrhu Zpřístupňování vlastností Zpřístupnění událostí // Vytváření událostí v komponentách - TddgDigitalCIock Přidávání formulářů do Component Palette (palety komponent) // Balíky komponent // Proč balíky používat? Proč nepoužívat balíky Typy balíků Soubory v balících // 9 // Jak umožnit aplikacím v Delphi 4 využíváni balíků 125 // Instalace balíků do IDE v Delphi 125 // Navrhování vlastních balíků 126 // Vytváření verzí balíku 131 // Direktivy pro překladač používané v balících 131 // Více o direktivě {SWEAKPACKAGEUNIT} 132 // Konvence pro pojmenovávání balíků 133 // Shrnutí 133 // 4 Pokročilejší techniky tvorby komponent 135 // Pseudovizuální komponenty 136 // Rozšíření vysvětlivek 136 // Vytvoření potomka THintWindow 136 // Eliptické okno 139 // Zpřístupnění potomků THintWindow 139 // Rozvinutí TddgHintWindow 140 // Animované komponenty 140 // Komponenta s posuvným textem 140 // Programování komponenty 141 // Kreslení do nezobrazované bitmapy 141 // Kreslení komponenty 143 // Animace posuvného textu 144 // Testování TddgMarquee 153 // Programování editorů vlastností 155 // Vytvoření objektu, který je potomkem editoru vlastností 156 // Editování vlastnosti jako textu 157 // Registrace nového editoru vlastnosti 161 // Editování vlastnosti jako celku pomocí dialogového okna 162 // Editory komponent 165 // TComponentEditor 166 // Jednoduchá komponenta 167 // Editor pro jednoduchou komponentu 167 // Registrace editoru komponent 168 // Zápis/načítání nezveřejněných dat komponenty do/ze streamu 170 // Definování vlastností 171 //
Příklad použití metody DefineProperty 172 // TddgWaveFile: příklad DefineBinaryProperty 173 // Seznamy komponent: TCollection A TCollectionltem 182 // Definice třídy TCollectionltem: TRunBtnltem 184 // Definice třídy TCollection: TRunButtons 185 // Implementace objektů TddgLaunchPad, TRunBtnltem a TRunButtons 185 // Editace seznamu komponent TCollectionltem pomocí dialogového editoru vlastností 192 // Shrnutí 198 // 10 // Využití Open Tools API 199 // Rozhraní Open Tools 200 // Používání open tools API 202 // Expert Dumb 202 // Expert Expert 205 // DDG Search 216 // Formulářové experty 226 // Shrnutí 230 // TESTOVÁNÍ A LADĚNÍ 231 // Obvyklé chyby v programu 233 // Použití proměnné typu třída před jejím vytvořením 233 // Zabezpečení, že třída bude uvolněna 234 // Krocení divokých ukazatelů 235 // Použití neinicializovaného PCharTT 235 // Dereference ukazatele nilTT 236 // Použití integrovaného debuggeru 236 // Použití parametrů příkazového řádku 236 // Práce s breakpointy 237 // Provádění kódu po řádcích 239 // Použití sledovacího okna (Watch Window) 239 // Ladící inspektoři 240 // Použití voleb Evaluate a Modify 241 // Přístup k zásobníku volání 241 // Prohlížení vláken 241 // Záznam událostí 242 // Přehled modulů 243 // Ladění DLL 243 // Okno CPU 244 // Turbo debugger 245 // Okno CPU 245 // Breakpointy v TD32 245 // Přehled modulů 247 // Shrnutí 247 // Rejstřík 249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC