Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 1997
163 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-902197-1-3 (Georgetown ; brož.)
ISBN 80-210-1445-8 (Masarykova univerzita ; brož.)
Rubikon ; 2
němčina, francouzština
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstříky
Bibliografie: s. 134-143, bibliografie J. Waardenburga: s. 149 - 154
Religionistika - základy - příručky
000010353
Předmluva // Úvod // I. NÁBOŽENSTVÍ A VÝZKUM NÁBOŽENSTVÍ // // A.Tři výchozí otázky // 1. Co je náboženství // x a) Některé podstatné znaky náboženství . // (1) Nábožensky vykládané skutečnosti // (2) Nábožensky vykládané zkušenosti // (3) Nábožensky vykládané normy // b) Další znaky náboženství // 2. Jak se setkáváme s náboženstvím? // 3. Jak zkoumáme náboženství? // B. Několik obecných pojmů ve výzkumu náboženství // 1. Pojem náboženského faktu // 2. Pojem náboženství jako problém // 3. Předběžný pojem náboženství: Náboženství jako orientace // C. Systematika religionistiky // D. K dějinám výzkumu náboženství // 1. Počátky // 2. Vývoj vědy a religionistika // 3. Vývoj teologických a religionistických otázek // a) Doba před první světovou válkou // b) Doba mezi světovými válkami // c) Dialektická teologie a religionistika // E. ? výzkumu náboženství dnes // 1. Některé předpoklady // 2. Některé úkoly // 3. Kritika náboženství, apologetika náboženství a religionistika // a) Formy kritiky náboženství // b) Ke kritické funkci religionistiky // 4. K ideologicko-kritické funkci religionistiky // F. O prospěšnosti religionistiky // II. HISTORICKÉ ZKOUMÁNÍ // A. Dějiny, cíl a metoda // B. Dějiny jednoho a mnoha náboženství // 1. Vývojové fáze náboženství // 2. Náboženství písemných kultur // a) Rozčlenění // b) Rozdílné znaky // c) Společné vrstvy a vzájemnosti v historických náboženstvích // C. Náboženství v dějinném kontextu... 49 // 1. Podmíněnost náboženství ... 49 // 2. Dějiny kultury a náboženství... 50 // 3. Potřeby se zřetelem na náboženství ... 50 // 4. Útoky proti náboženství... 50 // D. Vývoj náboženství písemných kultur v 19. a 20. století ... 51 // 1. Změny ... 51 //
2. Novotvary ... 54 // 3. Několik příkladů... 55 // a) Změny a novotvary ve velkých náboženstvích ... 55 // b) Přesažné, universalistické novotvary... 57 // c) Důsledky změn a novotvarů písemných náboženství ... 58 // E. Několik závěrečných poznámek ... 58 // III. SROVNÁVACÍ VÝZKUM... 60 // A. K dějinám ... 60 // B. Hodnotící srovnání ... 60 // C. Vědecké srovnání... 62 // D. Interkulturní perspektiva srovnání ... 64 // E. Tři různé rozměry srovnávaného materiálu... 66 // F. Globální a omezená srovnání ... 67 // G. Některé příklady srovnávání náboženských faktů ... 69 // 1. Protiklad nebe a země... 69 // 2. Monoteismus ... 71 // 3. Rituál, kult a liturgie ... 72 // 4. Život a smrt ...73 // H. Srovnání na základě obecných otázek... 74 // 1. Pojetí člověka a jeho spásy... 75 // 2. Otázky etiky a sociální etiky ... 76 // I. Srovnání na základě teoreticko-vědeckých otázek... 76 // IV. VÝZKUM NÁBOŽENSTVÍ V JEHO KONTEXTU... 78 // A. Přínos jednotlivých věd... 78 // 1. Etnologická perspektiva; kulturní antropologie ... 79 // 2. Sociologická perspektiva; sociologie náboženství ... 81 // 3. Psychologická perspektiva; psychologie náboženství ... 83 // 4. Perspektiva dalších disciplín ... 84 // B. Rozdílná metodologická východiska... 85 // C. Náboženská pospolitost ... 88 // 1. Tradice ... 89 // 2. Iniciace... 91 // 3. Svátky a lidové náboženství... 92 // D. Role v náboženské pospolitosti ... 95 // 1. Rozdělení rolí mezi mužem a ženou ... 95 // 2. Základní role nábožensko-autoritativního chování... 96 // a) Šaman ... 96 // b) Prorok ... 97 // c) Mystik ... 97 // d) Gnostik ... 98 // e) Kněz... 99 // f) Guru ... 99 // g) Asketa... 100 // E. Formy náboženství u předpísemných kultur ... 101 //
F. Speciální náboženské pospolitosti ... 105 // 1. Sociálně-náboženská obnovná hnutí ve třetím světě... 105 // 2. Nová náboženská hnutí na Západě... 106 // 3. Menšiny a jejich náboženství ... 106 // 4. Utlačované skupiny a jejich náboženství... 107 // V. VÝZKUM APLIKOVANÉ HERMENEUTIK Y ... 108 // A. Empirický výzkum a aplikovaná hermeneutika... 108 // B. Náboženské fenomény ve výkladu aplikované hermeneutiky ... 110 // 1. O nezbytnosti interpretace... Ill // 2. Príklady ... 112 // a) Symboly... 112 // b) Mýty ... 115 // c) Mystika... 118 // d) Posvátné spisy ... 119 // e) Etické normy ... 120 // 3. Potřeba komplexnější aplikované hermeneutiky... 121 // C. Náboženství ve výkladu aplikované hermeneutiky... 122 // 1. Explicitní a implicitní náboženství .— ... 123 // 2. Explicitní náboženství ... 123 // a) Sémantický přístup ... 123 // b) Fenomenologický přístup ... 125 // 3. Implicitnrnáboženství ??... 127 // D. Potřeba lepší aplikované hermeneutiky náboženství a náboženských fenoménů ... 130 // Bibliografie ... 134 // Náboženství zblízka: Jacques Waardenburg a současná // religionistika (Břetislav Hory na)... 144 // Bibliografie J. Waardenburga ... 149 // Jmenný rejstřík... 155 // Věcný rejsřík ... 160
(OCoLC)37250261
cnb000183798

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC