Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav, 2008
589 s. : il., faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-139-2 (váz.)
Monografické č. seriálu: Moderní dějiny ; suplementum 1(2008)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglická resumé
000010412
I. Dějiny a mýty -- Miroslav Hroch: Konec historismu? -- Miloš Havelka: Esence, mýtus nebo hypotéza?! Pět fází diskuzí -- o smyslu českých dějin (1895-1989) -- Marie Gawrecká Dan Gawrecki: Slezské legendy, mýty, -- symboly a stereotypy -- Miroslav Kmet: „Ponachodené súvislosti". Mýtografia a stereotypy -- v kultúrnych prejavoch južnodolnozemských Slovákov -- Petr Čornej: Zrození husitského mýtu; problém optiky -- Václava Kofránková: Král mezi Ivy a mezi králi lev. Přemysl Otakar II -- v českém historickém povědomí 19. století -- Viktor Velek: Svatý Vévodo naší beznaděje aneb O současné podobě -- hudební tradice svatováclavské ve světle změn jejího paradigmatu -- v 19. století -- II. Národ -- Milan Řepa: Obrozený, nebo vymyšlený? -- Český národ a jeho nacionalismus -- Jan Randák: O národních příbězích -- Radomír Vlček: Místo a úloha slovanství v procesu formování -- moderního českého národa (mýty, symboly, tradice) -- Jiří Štaif: Symbolické znaky české národní elity v dlouhém 19. století Karel Šima: „Naši velcí mužové" a my. Národní reprezentace -- mezi občanskou společností 19. století a dneška -- Antonie Doležalová: Mýtus o národních zájmech -- Michael Wógerbauer: Němci. Mýtus jednotného národa a jeho dopad -- na literární historiografii v Čechách -- III. Občanská společnost a politická kultura -- Milan Hlavačka: Parametry liberálně občanské společnosti
19. století a co z nich zbylo. Pokus o inventuru -- Milena Neudorflová: Zapomenutý koncept Masarykovy -- „humanitní demokracie" -- Lukáš Fasora: Co zůstalo z liberálního konceptu obecní -- samosprávy 19. století? -- Jiří Rak: Stařičký mocnář a tatíček Masaryk -- Veronika Sušová: František Josef v nás? Vnímání politické autority jako středoevropský kulturní vzorec. Úvaha o možnostech studia imperiálních základů moderní politické kultury ve střední Evropě -- Matěj Kotalík: Panovnický kult a kontinuita monarchismu v období -- první Československé republiky -- Marie Macková: Proměny druhého života státního úředníka -- Luboš Velek: České státní právo na toaletním papíře. Mýtus, skutečnost a jejich symbolický význam. Příspěvek k počátkům české moderní politické kultury a jejího dědictví -- Jan Županič: Obraz šlechtictví v české společnosti 19-21. století -- Ivan Jakubec: Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu? Pokus o srovnání obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky -- Jan Hájek: Kampelička semper viva aneb -- Tři životy Františka Cyrila Kampelíka -- IV. Osobnosti, postavy -- Bohumil Jiroušek: Mýtus zaprodance: Wácslaw Wladiwoj Tomek -- v české historiografii -- Zdeněk Bezecný: Národ bez šlechty? (Příběh českého šlechtice -- moderní doby) -- Dagmar Blümlová: Václav Tille a mýtus
„prastarého lidového podání" Róbert Kiss Szemán: Velký kreátor Kollár. Grundlage VII. Kollárovo dílo -- v nás -- Lubomír Lábaj: Národne povedomie historiografický koncept -- jedného historika -- Jiří Hanuš: Proč se nám líbí Jane Austenová? -- Eva Kalivodová: Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se -- Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou -- Martin Kovář: Kudy chodil Jack Příspěvek k reflexi „viktoriánského -- mýtu" o Jacku Rozparovači (nejen) v dnešní Anglii (Velké Británii) -- V. Sociální a genderová problematika -- Marie Bahenská: Pomalu, pozvolna, po špičkách. K chápání a reflexi -- pojmu emancipace v českých zemích v 19. a 20. století -- Daniela Trnková: „Oddělené sféry" tradiční polarita nebo dědictví -- 19. století? -- Milena Lenderová: Model mateřství životadárný -- a životaschopný stereotyp -- Denisa Nečasová: Nadčasové stereotypy o ženách v politice -- Magdaléna Pokorná: Manželství z 19. století; ideál realita rozvrat -- (na příkladu manželů Boženy a Josefa Němcových) -- Alice Velková: „Kdyby mi pánbůh z tohoto světa povolati ráčil." -- Význam právních pořízení ve venkovské rodině -- v první polovině 19. století -- VI. Zahraničí, mezinárodní vztahy -- František Šístek: Slovanský jih, brána Orientu, divoký Balkán. Kořeny a proměny konceptualizace jihovýchodní Evropy v české společnosti 19-21. století
-- Waldemar Lazuga: Devatenácté století v politické kultuře Velkopolska -- František Stellner Radek Soběhart: Rusko jako hrozba? -- Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-1849 -- Jiří Kořalka: Sledování příznivých a negativních zpráv o Češích -- v zahraničním tisku 19. století -- Ivan Pfaff: Čelakovský a Bowring; kapitola z česko-anglických vztahů v předbřeznové době

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC