Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Publikace z konference
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Památník národního písemnictví, 1992
301 s., [27] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN !3-412-04991-3 (chyb.) (brož.)
"Společné vydání Památníku národního písemnictví a nakl. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien"--Rub tit. s.
Obsahuje bibliografické odkazy
Německá resumé
000010415
Seznam použitých zkratek ...8 // Úvodem ...9 // I. BALBÍNOVA VLAST // Eduard Maur: Pobělohorské poddanské poměry a Bohuslav Balbín ...13 // Ivana Čornejová: Jezuitský řád v Čechách v době Balbínovč ...23 // Josef Válka: Balbínova „Politica” ...33 // Jiří Šitler: Svaté Čechy Bohuslava Balbína ...40 // Jan Vit: Poznámka к Balbínovu a vůbec baroknímu patriotismu ...46 // Milan Kopecký: Balbín a Slovanstvo ...51 // Jan Skulil: Bohuslav Balbín a Morava ...57 // Valentin Urfus: Český státoprávní patriotismus v prvé polovině // 18. století a jeho nacionálni rysy: merkantilista J. K. Bořek // a strahovský opat Marian Hermann ...70 // Diskusní příspěvek Roberta Kalivody ...78 // II. HISTORIOGRAFIE BALBÍNOVY DOBY // Pavel Křivský: Strahovská analistika v době Balbínově ...83 // Stanislav a Zdeňka Kokoškovi: Matěje Benedikta Boleluckého Rosa Boemica ...89 // Josef Hanzal: J. F: Beckovský a jeho dílo .... 99 // Václav Bok: Jenský historik Caspar Sagittarius a jeho znalosti české problematiky ...103 // III. VÝTVARNÝ BAROK // Jiří Kropáček: Výtvarné umění u Bohuslava Balbína ...111 // Jan Royt: Bohuslav Balbín a barokní pout ...122 // Ivo Kořán: Kult mariánských obrazů v předhusitských Čechách a v době Balbínově ...127 // Pavel Preiss: Marginálie ke Škrétovu kreslířskému dílu ...130 // Vít Vlnas: Maximilián Šlejnic jako mecenáš Karla Škréty ...136 // Lubomír Sršeň: Portrét Bohuslava Balbína v Národním muzeu v Praze ...146 //
IV. LITERATURA, JEJÍ TEORIE A JAZYK BALBÍNOVY DOBY // Eduard Petrů: Bohuslav Balbín jako teoretik literatury a literární historik ...161 // Lubomír Konečný: Bohuslav Balbín a emblematika ...165 // Josef Hejnic: Balbínovské kontinuity ...181 // Jiří Kraus: Téma jazyka a stylu u Bohuslava Balbína ...183 // Dagmar Balcarová: Představitelé barokního písemnictví v Českém ráji ...188 // Alexandr Stich: Antonín Vokoun. Pokus o rekonstrukci zapomenuté pozdně barokní osobnosti ...192 // Giuseppe Dierna: Život svátého Ivana od Fridricha Bridela: text jako hledání ...199 // Zdeněk Hojda: Politicko-historická literatura a spisy Bohuslava Balbína v soukromých měštanských knihovnách v Praze 17. století ...218 // Marie Pavlíková: Bohemica v lipských Acta eruditorum v letech 1682-1707 ...222 // Anežka Baďurová: Zpráva o bibliografii spisů Bohuslava Balbína vytištěných do r. 1800 ...232 // V. DALŠÍ OBLASTI BAROKNÍ VĚDY A BAROKNÍHO UMĚNÍ // Ludmila Sochorová: Stopy českého divadelnictví 17. a začátku / 18. století ...235 // Jiří Polívka: Rodrigo de Arriaga a jeho nauka o kontinuu ...244 // Petr Svobodný: Lékaři v životě a díle Bohuslava Balbína ...248 // Jaroslav Kolár: Dvě diskusní poznámky ke kultuře Balbínovy doby ...256 // VI. Alena Richterová: Osudy písemné pozůstalosti Bohuslava Balbína ...259 // Ediční poznámka ...299 // Seznam obrazových příloh ...300 //
(OCoLC)316677322
cnb001831932

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC