Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2005
228 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-843-0 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000010546
Obsah // Obsah // Předmluva 13 // Použité konvence 14 // Kapitola 1 • // Základní číselné soustavy a pojmy 15 // 1.1 Číselné soustavy a převody 15 // 1.2 Datové typy 18 // Kapitola 2 // Seznámení s mikroprocesory řady x86 21 // 2.1 Počítač obecné 21 // 2.2 Historie mikroprocesorů řady x86 23 // 2.3 Mikroprocesor obecné 24 // 2.4 Mikroprocesor 80386 26 // 2.5 Přerušení 28 // Kapitola 3 // Anatomie instrukce 31 // 3.1 Operandy instrukcí 32 // 3.2 Adresace paměti 33 // 3.3 Instrukce jazyka symbolických adres 34 // Kapitola 4 * // Základní instrukce 37 // 4.1 Instrukce MOV 37 // 4.2 Co je malý a velký indián 39 // 4.3 Aritmetické instrukce 40 // 4.3.1 Instrukce ADD a SUB 40 // 4.3.2 Instrukce INC a DEC 43 // 4.3.3 Záporná čísla - Čísla se znaménkem 44 // 4.3.4 Instrukce pro záporná čísla - NEG CBW CWD CDQ CWDE 46 // 4.4 Další aritmetické instrukce 48 // 4.4.1 Instrukce MUL a IMUL 48 // 4.4.2 Instrukce DIV a IDIV 50 // 4.5 Logické instrukce 51 // 4.5.1 Instrukce AND 51 // 4.5.2 Instrukce OR 52 // 4.5.3 Instrukce XOR 52 // 4.5.4 Instrukce NOT 52 // 4.5.5 Bitové vlajky - pole (mapy) 53 // 8 // Obsah // Kapitola 5 // Základní programové konstrukce 55 // 5.1 Sekvence 55 // 5.2 Konstrukce "IF THEN" - selekce 56 // 5.2.1 Instrukce CMP a TEST 56 // 5.2.2 Instrukce nepodmíněného skoku JMP 57 // 5.2.3 Instrukce podmíněných skoků Jx 58 // 5.3 Konstrukce iterace - cykly 62 // 5.3.1 Instrukce LOOP 64 // 5.3.2 Instrukce LOOPZ a LOOPNZ
65 // 5.4 Instrukce pracující se zásobníkem 65 // 5.4.1 Co je a jak funguje zásobník 65 // 5.4.2 Instrukce PUSH a POP 67 // 5.4.3 Instrukce PUSHA/POPA PUSHAD/POPAD 69 // 5.4.4 Instrukce PUSHF/POPF a PUSHFD/POPFD 69 // 5.4.5 Instrukce CALL a RET 70 // 5.4.6 Instrukce INT a IRET 71 // Kapitola 6 // Ostatní instrukce 75 // 6.1 Instrukce přímo měnící registr příznaků 75 // 6.1.1 Instrukce CLI a STI 75 // 6.1.2 Instrukce STD a CLD 76 // 6.2 Instrukce XCHG 76 // 6.3 Instrukce LEA 76 // 6.4 Instrukce pro práci s řetězci 77 // 6.4.1 Instrukce STOSx 77 // 6.4.2 Instrukce LODSx 78 // 6.4.3 Instrukce CMPSx 78 // 6.4.4 Instrukce SCASx 78 // 6.4.5 Instrukce REP a REPZ 78 // 6.5 Instrukce pro vstup a výstup (I/O) 82 // 6.5.1 Instrukce IN a OUT . 82 // 6.5.2 Instrukce NOP 84 // 6.6 Instrukce posuvů a rotací 84 // 6.6.1 Instrukce SHR a SHL 85 // 6.6.2 Instrukce SAL a SAR 86 // 6.6.3 Instrukce RCR/RCL 87 // 6.6.4 Instrukce ROR a ROL 87 // 6.7 Pseudoinstrukce 88 // 6.7.1 Pseudoinstrukce DB, DW a DD 88 // 6.7.2 Pseudoinstrukce RESB, RESW a RESD 89 // 6.7.3 Pseudoinstrukce TIMES 89 // 6.7.4 Pseudoinstrukce INCBIN 90 // 6.7.5 Pseudoinstrukce EQU 90 // 6.7.6 Operátor SEG 90 // 6.8 Triky s instrukcemi 91 // 6.8.1 Příkaz ALIGN 91 // 6.8.2 Naplňování registrů určitými hodnotami 92 // f // Obsah // 6.8.3 Optimalizovaná aritmetika 92 // 6.8.4 Srovnáváme 93 // 6.8.5 Ostatní 93 // Kapitola 7 // Užitečné kousky kódu 95 // 7.1 Jednoduché příklady 95 // 7.1.1 Součet
dvou čísel uložených proměnných 95 // 7.1.2 Součet čísel uložených v registrech 96 // 7.1.3 Součet pole čísel 97 // 7.1.4 Určení, zda číslo sudé nebo liché 98 // 7.1.5 Obrácení pořadí bitů čísla 98 // 7.1.6 Zjištění cifry v čísle v desítkové soustavě 99 // 7.2 Převody čísel na řetězec 99 // 7.3 Převody řetězců na čísla 104 // Kapitola 8 // Operační systém 109 // 8.1 Vývoj operačních systémů 109 // 8.2 Přidělování procesoru 110 // 8.2.1 Procesy 110 // 8.2.2 Princip plánování procesů 111 // 8.2.3 Reprezentace a stavy procesu 111 // 8.3 Správa paměti 113 // 8.3.1 Jednoduché přidělování paměti 113 // 8.3.2 Swapování 114 // 8.3-3 Virtuální paměť a stránkování 114 // 8.4 Souborové systémy 116 // 8.4.1 Struktura souborového systému 117 // 8.4.2 Mechanismy přístupu ? souborům 117 // 8.4.3 Fyzická struktura disku 118 // 8.4.4 Organizace více souborových systémů na disku 119 // 8.5 Zavedení systému na PC 119 // 8.5.1 BIOS 119 // Kapitola 9 // Překladač NASM 121 // 9.1 Programová řádka 121 // 9.2 Výrazy 122 // 9.3 Lokální návěští 122 // 9.4 Preprocesor NASM 123 // 9.4.1 Jednořádková makra - %define, %undef 123 // 9.4.2 Víceřádková makra - %macro %endmacro 124 // 9.4.3 Deklarace makra - %assign 124 // 9.4.4 Podmíněný překlad - %if 124 // 9.4.5 Existence makra - %ifdef, %ifndef 125 // 9.4.6 Vlož soubor - %include 125 // 9.5 Direktivy Assembleru 126 // 10 // Obsah // 9.5.1 Direktiva
BITS 126 // 9.5.2 Direktivy SECTION a SEGMENT 127 // 9.5.3 Direktivy EXTERN, GLOBAL a COMMON 128 // 9.5.4 Direktiva CPU 128 // 9.6 Výstupní formáty 129 // 9.6.1 Výstupní formát bin 129 // 9.6.2 Direktiva ORG 130 // 9.6.3 Výstupní formát obj (Microsoft OMF) 130 // 9.6.4 Výstupní formát Win32 131 // 9.6.5 Výstupní formát coff 131 // 9.6.6 Výstupní formát elf 131 // 9.6.7 Výstupní formát aout a aoutb 132 // 9.6.8 Symbolické informace 132 // Kapitola 10 // Programujeme v DOSu 133 // 10.1 Adresace paměti v reálném režimu 134 // 10.2 Jak vypadá uspořádání paměti v DOSu 135 // 10.3 Rozšíření paměti nad 1 MB 136 // 10.4 Druhy spustitelných souborů v DOSu 137 // 10.5 Základní systémová volání 139 // 10.5.1 Ukonči program 139 // 10.5.2 Vypiš řetězec 140 // 10.5.3 Hello world ! 140 // 10.5.4 Vstup z klávesnice 141 // 10.6 Vstupně-výstupní operace se soubory (I/O) 145 // 10.6.1 Otevři soubor 145 // 10.6.2 Uzavři soubor 146 // 10.6.3 Čti ze souboru 147 // 10.6.4 Zapiš do souboru 147 // 10.6.5 Inteligentní otevření/vytvoření souboru 149 // 10.6.6 Změň polohu v souboru (SEEK) 151 // 10.6.7 Ostatní funkce pro práci se soubory 152 // 10.6.8 Práce s dlouhými názvy souborů 154 // 10.7 Práce s adresáři 154 // 10.7.1 Vytvoř a zruš adresář (MKDIR, RMDIR) 154 // 10.7.2 Vyber aktuální adresář (CHDIR) 155 // 10.7.3 Zjisti vybraný adresář(GETCWD) 155 // 10.8 Alokujeme paměť 156 // 10.8.1 Změň velikost bloku paměti
157 // 10.8.2 Alokuj paměť 157 // 10.8.3 Uvolni paměť 158 // 10.9 Předávání příkazové řádky 158 // 10.10 Chybové kódy 159 // 10.11 Odlaďujeme 159 // 10.12Debuggergrdb.exe 160 // 10.13 Návrh a odladění programu 163 // 10.14 Rezidentní program aneb Peklo na zemi 171 // 10.15 Volně šiřitelné zdroje informací 175 // # // Obsah // 11 // Kapitola 11 // Programujeme ve Windows // 11.1 Úvod // 11.2 Nativní aplikace pod Windows // 11.2.1 Systémová volaní API // 11.2.2 Hello, World! // 11.3 Kompatibilita programů // 11.4 Spouštíme DOS // 11.5 Volně šiřitelné zdroje informací // 177 // 177 // 177 // 178 // 178 // 180 // 180 // 181 // Kapitola 12 // Programujeme v Linuxu 183 // 12.1 Úvod 183 // 12.2 Jak vypadá uspořádání paměti procesu 184 // 12.3 Předávání příkazové řádky a prostředí 185 // 12.4 Volání operačního systému 185 // 12.5 Chybové kódy 186 // 12.6 Manuálové stránky 186 // 12.7 Hello world! 188 // 12.8 Asmutils aneb jak si ulehčit práci 189 // 12.9 Práce s makry Asmutils 191 // 12.10 Vstupně-výstupní operace se soubory (I/O) 191 // 12.10.1 Otevři soubor 191 // 12.10.2 Uzavři soubor 193 // 12.10.3 Čti ze souboru 193 // 12.10.4 Zapiš do souboru 193 // 12.10.5 Změna polohy v souboru 196 // 12.10.6 Ostatní funkce pro práci se soubory 197 // 12.11 Práce s adresáři 198 // 12.11.1 Vytvoř a zruš adresář (MKDIR, RMDIR) 199 // 12.11.2 Vyber aktuální adresář (CHDIR) 199 // 12.11.3 Zjisti vybraný adresáKGETCWD)
199 // 12.12 Vstup z klávesnice 200 // 12.12.1 Systémové volání IOCTL 200 // 12.13 Alokace paměti 201 // 12.14 Odlaďujeme 202 // 12.15 Assembler GAS 204 // 12.16 Volně šiřitelné zdroje informací 205 // 12.17 Možnosti překladače a linkeru 206 // Kapitola 13 // Propojujeme 207 // 13.1 Předávání proměnných 207 // 13.2 Co je stackframe? 208 // 12 // Obsah // 13.2.1 Stackframe v jazyce C (32bitová verze) 209 // 13.2.2 Stackframe v jazyce C (lóbitová verze) 212 // 13.3 Propojujeme s jazykem C 212 // 13.4 Propojujeme s jazykem Pascal 215 // Kapitola 14 // Slovo závěrem 219 // Kapitola 15 // Nejčastěji používané instrukce 221 // Rejstřík 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC