Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Matice Moravská, 2001
519 s.

objednat
ISBN 80-86488-00-4 (váz.)
Knižnice Matice moravské ; [vol.] 7
Obsahuje předmluvu česky a německy, úvod, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Právo městské - Brno - studie
000010610
16 // Obsah // OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // VORWORT...10 // OBSAH...16 // ZKRATKY...21 // ÚVOD...24 // A. GENEZE PRÁVA...27 // I. Počátky mesta a jeho práva (-1243)... 29 // § 1. Zrod města...29 // § 2. Cesta ? privilegiu krále Václava I. (iura originalia) z roku 1243.33 // II. Vzestup práva na sklonku doby přemyslovské // (-1310)...37 // § 3. Charakteristika období a jeho pramenných možností...37 // § 4. Privilegia krále Přemysla Otakara II...40 // § 5. Privilegia krále Václavá II...42 // § 6. Privilegium krále Rudolfa 1...45 // § 7. Nejstarší úprava bmp z počátku 14. století...46 // III. Vyvrcholení rozvoje práva v době lucemburské...49 // § 8. Právo udělené...50 // Privilegiakrále Jana Lucemburského...50 // Privilegia markraběte a krále Karla...58 // Privilegia markraběte Jana Jindřicha a markraběnky Markéty.60 // § 9. Nálezy...64 // § 10. Statutární právo...66 // § 11. Usnadnění výkonu práva...71 // § 12. Zajištění práva...74 // § 13. Vnější kontakty bmp...78 // B. MĚSTSKÉ ZŘÍZENÍ...111 // I. Území...113 // § 14. Zrod a vymezení městského obvodu...113 // § 15. Členění městského obvodu...116 // § 16. Narušení sídelní soustavy (založení svatotomášského kláštera)... 120 // II. Obyvatelstvo...121 // § 17. Měšťané...122 // § 18. Šlechtici...124 // § 19. Židé...125 // Obsah // 17 // § 20. Duchovenstvo...127 // III. Rozložení mocenských sil...139 // § 21. Základní mocenské
složky...139 // § 22. Moc zákonodárná...140 // § 23. Moc soudní...144 // IV. Městská rada...150 // § 24. Ustavení rady, její základní funkce...150 // § 25. Přijímání nových měšťanů...157 // § 26. Správa finanční...159 // § 27. Správa řemesel a živností...165 // Přísežní a tvorba statut - Řezníci - Pekaři - Mlynáři - Pivovarníci a sladov-níci - Soukeníci, postřihači, kroječi suken, krejčí - Koželuzi, jircháři, ševci -Lékaři a lékárníci - Nevěstky - Výčep vína - Nepokojní řemeslníci // § 28. Trhy...188 // § 29. Míry, váhy, měření...192 // § 30. Clo, mýto...195 // § 31. Správa městských staveb...201 // § 32. Stavební a příbuzné řády...202 // § 33. Požární ochrana...208 // § 34. Nošení zbraní ve městě...209 // § 35 Hry v kostky aj...210 // V. Městské soudnictví...212 // § 36. Soudnictví Židů...212 // § 37. Městský soud...214 // Soudy řádné - Soudy mimořádné - Doba sezení soudů - Místo zasedání soudů - Soudní příslušnost - Osazení soudu // C. PRÁVO SOUKROMÉ...229 // I. Právo osob...231 // § 38. Základní vymezení způsobilosti ? právům ? ? právním činům...231 // § 39. Omezení způsobilosti ? právům ? ? právním činům...233 // II. Právo věcí...237 // § 40. Právní vztah osob ? věcem...237 // § 41. Nabytí věcných práv...238 // § 42. Sousedské právo...240 // § 43. Služebnosti...241 // Jednotlivé služebnosti...244 // III. Právo
obligační...248 // § 44. Slib... // § 45. Peněžní dluhy § 46. Věcné ručení.. // 18 // Obsah // § 47. Osobní ručení...256 // § 48. Platy...258 // § 49. Trhová smlouva a směna...259 // § 50. Nájemní smlouva...261 // § 51. Emfyteuse...263 // § 52. Půjčka...265 // § 53. Úschova...265 // IV. Právo rodinné...267 // § 54. Uzavření manželství...267 // § 55. Osobní právní poměry manželů...269 // § 56. Majetkoprávní poměry manželů...271 // § 57. Správa majetku manželů...273 // § 58. Ukončení manželství...275 // § 59. Děti...277 // § 60. Poručenství a opatrovnictví...278 // § 61. Rodina a příbuzenstvo...280 // V. Právo dědické...284 // § 62. Zřízení testamentu...284 // § 63. Odkazy pro spásu duše...290 // § 64. Platnost testamentů a odkazů...291 // § 65. Dědictví a dědicové...294 // D. PRÁVO TRESTNÍ...299 // I. Trestné činy...301 // § 66. Klasifikace trestných činů...301 // § 67. Porušení míru...304 // § 68. Urážka majestátu...305 // § 69. Usmrcení člověka...306 // § 70. Poranění těla...309 // § 71. Majetkové delikty...310 // § 72. Rušení domovního míru, vpád do domu...312 // § 73. Trestné činy žhářství a zanedbání ohně...314 // § 74. Trestné činy proti mravnosti...315 // § 75. Slovní provinění...321 // § 76. Náboženské delikty...323 // § 77. Falšování... 325 // II. Tresty...328 // § 78. Pojetí trestu...328 // § 79. Stanovení trestu...331 // Obsah
// 19 // E. PRÁVO PROCESNÍ... // I. Charakter brněnského procesního práva // II. Účastníci soudního řízení... // § 80. Hlavní činitelé soudního řízení... § 81. Řečníci, prokurátoři... // III. Přípravné řízení... // § 82. Podání žaloby... // § 83. Půhon... // § 84. První jednání soudu... // IV. Průbéh pře... // 1. Důkazní řízení... // § 85. Souboj... // § 86. Ordály... // § 87. Přísahy... // § 88. Forma přísahy... // § 89. Provedení přísahy... // § 90. Svédci... // § 91. Jmenování svédků... // § 92. Zkoumání svédků... // § 93. Svědecké výpovédi... // § 94. Listinné svédectví... // § 95. Doznání... // § 96. Presumpce... // 2. Civilní řízení... // § 97. Žaloby o dědictví... // § 98. Žaloby o nemovitý majetek... // § 99. Žaloby o movitý majetek... // § 100. Žaloby o škody... // § 101. Žaloby o dluhy... // § 102. Žaloby o zástavy... // § 103. Žaloby o osobní ručení... // § 104. Žaloby o platy... // § 105. Žaloby o trhové smlouvy... // § 106. Žaloby o nájemní smlouvy... // § 107. Žaloby o emfýteusi... // § 108. Žaloby o půjčky... // § 109. Žaloby o depozita... // 3. Trestní řízení... // § 110. Řízení řádné a mimořádné... // § 111. Zadržení... // § 112. Žaloba... // 349 // 351 // 355 // 355 // 357 // 364 // 364 // 369 // 370 // 375 // 376 // 376 // 377 // 378 381 384 386 393 396 399 403 407 410 412 412 414 416 420 424 430 // 432 // 433
// 434 // 438 // 439 // 440 // 442 // 443 // 443 // 444 446 // 20 // Obsah // § 113. Úvodní jednání soudu...448 // § 114. Průběh pře...451 // § 115. Urážka majestátu...452 // § 116. Porušení míru...452 // § 117. Usmrcení člověka...453 // § 118. Poranění těla...459 // § 119. Majetkové delikty...465 // § 120. Rušení domovního míru, vpád do domu...468 // § 121. Žhářství a zanedbání ohně...470 // § 122. Trestné činy proti mravnosti...473 // § 123. Slovní provinění...482 // § 124. Náboženské delikty...486 // § 125. Falšování...487 // V. Výsledky pře...489 // § 126. Nález...489 // § 127. Odvolací řízení...493 // § 128. Exekuce...497 // VI. Mimosoudní řízení...499 // § 129. Rozhodčí (a smírčí) řízení...499 // REJSTŘÍK...505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC