Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1996
167 s. : obr.

objednat
ISBN 80-85808-42-0 (brož.)
Biologie. Učebnice pro gymnázia a střední odborné školy
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 154-157
Biologie molekulární - učebnice středošk.
Cytologie - učebnice středošk.
000010782
Obsah // OBSAH // ÚVOD // I. ŽIVOT NA BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI... // 1. DEFINICEA CÍLE BUNĚČNÉA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. // STUDIUM BUŇKY A BIOLOGICKÉ OBORY... // VZNIK BUNĚČNÉA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE... // PROJEKT HUGO...v // 2. METODY STUDIA ŽIVOTA NA BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ // ÚROVNI... // MIKROSKOP... // KULTIVACE IN VITRO... // CENTRIFUGACE... // IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN... // ANALÝZA VZORKU... // REŠTRIKČNÍ ANALÝZA... // HYBRIDIZACE MOLEKUL NUKLEOVÝCH KYSELIN... // POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE... // MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY... // GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ... // .9 // 11 // 11 // 13 // 14 // 15 15 18 18 // 19 // 20 21 22 .23 .24 .25 // II. tyEBUNĚČNÉA BUNĚČNÉ ORGANIZMY. // 1. //IRYAVIROIDY... // v STRUKTURA... // ROZMNOŽOVÁNÍ... // KLASIFIKACE... // OBRANA PROTI VIROVÝM INFEKCÍM ... // VIROVÁ HEPATITÍDA... // AIDS... // 2. PROKARYOTA... // 47 STRUKTURA PROKARYOTICKÉ BUŇKY // ŘÍZENÍ METABOLIZMU PROKARYOT. // TVARY BAKTERIÍ... // VÝŽIVA PROKARYOT... // 27 // 30 // .30 // .31 // .34 // .37 // .38 // 39 // 41 // 41 // 47 // 51 // 51 // 3 // J Berger: Buněčná a molekulárni biologie // PROKARYOTAA PROSTREDÍ... // BAKTERIÁLNÍ NÁKAZY... // TECHNICKÉ VYUŽITÍ BAKTERIÍ... // PŮVOD A KLASIFIKACE PROKARYOT // ARCHEBAKTERIE... // EUBAKTERIE... // Bakterie... // Sinice // UKARVOTA... // STRUKTURA EUKARYOTICKÉ BUŇKY PŮVODA KLASIFIKACE EUKARYOT .. // 53 // 53 // 54 // 55 // 55 // 56 56 58 60 60 63 // III. FUNKČNÍ
ANATOMIE EUKARYOTICKÝCH BUNĚK...65 // 1 .BUNĚČNÝ POVRCH ...69 //  PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA...69 // Struktura...69 // Funkce... 70 // BUNĚČNÁ STĚNA ...74 // 2. CYTOSOL ...75 // STRUKTURA...75 // GLYKOLÝZA ...75 // 3. BUNĚČNÉ JÁDRO ...77 // STRUKTURA...77 // CHROMOZOMY...79 // JADÉRKO ...82 // BUNĚČNÝ CYKLUS ...84 // MITÓZAACYTOKINEZE ...85 // MEIÓZA...87 // REPLIKACE ...88 // TRANSKRIPCE ...89 // REVERZNÍ TRANSKRIPCE DNA...91 // 4. RIBOZOMY ...92 // STRUKTURA...92 // SYNTÉZA BÍLKOVIN ...92 // ŘÍZENÍ SYNTÉZY BÍLKOVIN ...94 // 5. ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM...96 // 6. GOLGIHO KOMPLEX...96 // 7. LYSOZOMY...98 // 8. MIKROTĚLÍSKA...99 // 4 // Obsah // 9. MITOCHORONDRIE...100 // STRUKTURA...100 // DÝCHÁNÍ...101 // Základní přehled...101 // Krebsův cyklus...102 // Přenos protonů... // MITOCHONDRIÁLNÍ DNA...105 // 10. PLASTIDY...106 // 11 CYTOSKELET...108 // STRUKTURA...108 // POHYB AMEBOIDNÍ...109 // POHYB SVALOVÝ...110 // 12. CENTROZOM, BIČÍKY, ŘASINKY...? // CENTROZOM...111 // ŘASINKYA BIČÍKY...112 // Struktura...112 // Pohyb...118 // 13. INKLUZE...li4 // 14 VAKUOLY...116 // IV. MNOHOBUNĚČNOST...119 // 1. ADHEZE A MEZIBUNĚČNÉ SPOJE...121 // ADHEZE...121 // MEZIBUNĚČNÉ SPOJE...122 // 2. MEZIBUNĚČNÉ KOMUNIKACE...123 // KOMUNIKACE MEZI SOUSEDNÍMI BUŇKAMI...123 // PŘENOS SIGNÁLU...125 // Druhý posel...125 // Selektivní kanály...126 // 3. MEZIBUNĚČNÁ HMOTA...127 // 4. DIFERENCIACE BUNĚK...129 // DIFERENCIACE A TOTIPOTENCE...129
// GENOVÉ ŘÍZENÍ DIFERENCIACE...130 // APOPTÓZA...131 // V. PORUCHY BUNĚČNÝCH FUNKCÍ...133 // 1. MUTAGENEZE...136 // 2. STÁRNUTÍ BUNĚK...I40 // 5 // J. Berger: Buněčná a molekulárni biologie // PROJEVY STÁRNUTÍ...140 // POŠKOZENÍ BUŇKY...141 // 3. KANCEROGENE2E...143 // 4. DĚDIČNÉ CHOROBY...147 // KLASIFIKACE...147 // HEMATOLOGICKÉ PORUCHY...148 // DIAGNOSTIKA...150 // GENOVÁ LÉČBA...151 // ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA // 153 // REJSTŘÍK...158 // PŘÍLOHA 1...165 // PŘÍLOHA 2...166 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC