Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Smena, 1992
144 s. : il.

objednat
ISBN 80-221-0176-1
000011065
Rekat.
OBSAH // OSÍDLENIE BRATISLAVSKEJ BRÁNY /9 // Praveké kultúry /9 // Predhistorická doba /12 // Rimania a Germáni /14 // Bratislavská brána v rímskej dobe /19 // SLOVIENSKA BRESLAV A /23 // Prvé písomné správy /24 // Archeologické nálezy /25 // Avari a Slovania /26 // Slovania a Frankovia /32 // Franská ríša /33 // Slovanské kniežatstvá /34 // Veľká Morava /37 // POHRANIČNÁ TRHOVÁ OSADA /48 // Bratislavská brána v 10. storočí /49 // Bratislava v uhorskom štáte /50 // Zápas o Bratislavskú bránu /51 // Predrománsky a románsky hrad /55 // Podhradská osada /57 // KRÁĽOVSKÉ MESTO /60 // Mestské privilégium /60 // Bratislava za vlády cudzích dynastií /63 // Výstavba gotickej Bratislavy /72 // HLAVNÉ A KORUNOVAČNÉ MESTO /79 // Turecké vojny a stavovské povstania /80 // Hospodárstvo v 16. a 17. storočí /87 // Kultúra v 16. a 17. storočí /89 // Renesančná Bratislava /90 // Boje o charakter kráľovstva /94 // Hospodárske a kultúrne pomery /96 // Architektúra a výtvarné umenie /100 // Agónia feudalizmu /105 // CESTA K MODERNEJ BRATISLAVE /114 // Prvá svetová vojna /126 // KROK DO NOVEJ ÉRY /127 // Slovo na záver /134 // Resumé (anglické, francúzske, maďarské, nemecké a ruské) /135 KALENDÁRIUM /142 Z POUŽITEJ LITERATÚRY /144 MENNÝ REGISTER /145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC