Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Inverze, 1996
332 stran : portrét ; 24 cm

objednat
ISBN 80-901479-5-X (brožováno)
francouzština
000011252
PŘEDMLUVA (Jan Keller) // ÚVOD // Krize budoucnost 19 // „Od zemědělství k porodoxu“ 19 // Volba naší budoucnosti ...21 // I. ČÁST PRVNÍ SYSTÉM KRIZE // I KAPITOLA PRVNÍ: NÁBOŽENSTVÍ RŮSTU...25 // Demografický růst se jednoho dne nutně musí zastavit - Kostky jsou vrženy - Vyrůst měst: váecbno nelze beztrestně násobit - Zlý sen o Ebumenopoíis -» Společnost v podstatě nepřátelská - O růstu bez přirozené brzdy - Vyčerpávání zdrojů „současným tempem“ - Problém vod - napřífcíod - Nejsou jiné „im? - perativy “ než od přírody - „Technologie to zařídí“ - Techniba není v noáí společnosti neutrální - Technika se rodí ze snů, tedy z tužeb člověka - Nahradit živé nehybným - Prométheův mýtus - Růst - náboženství moderního světa - Skutečný nebo falešný růst - Ztráta smysíu pro meze - Univerzální ukazatel růstu: HNP // KAPITOLA DRUHÁ: VELKÁ PŘE ...57 // „Osudovosti“, neboli strach být svobodný - Všechno zočalo všeobecnou nevinností - První pochyby - Komu věřit? - Peripetie, neboli nafiová krize - Dvanáct lží v objednávkové síužbě - Poznámka o třech prvních lžích - „Concorde“, nebo/i řež letící rychleji než čvuk - Okamžik revoluce - Jádro moci // KAPITOLA TŘETÍ: KLÍČK SYSTÉMU, NEBOLI STÁTO-NÁROD...79 // Klíč - Kdo byl tedy správcem? - Hlavní překážka - Změnit cíle - Prehistorie Státo-národa - Datum narození Státo-národa - Volné pole pro zeměměřiče státu - Logika státního centra/ismu: zglajchšaítování těl, duchů a zvíóátností -Jak se dostat ze systému: za regionální samosprávu - Příliš malý a příliš velký t zároveň - Komedie šéfu států - Že stát už není naší věcí - Moc učiněná z našich ústupků - Vymyslet naši budoucnost //
ČÁST DRUHÁ O PŘEDVÍDÁNÍ // KAPITOLA ČTVRTÁ: „ESEJ O BUDOUCNOSTI“ V ROCE 1948 ...107 // Esej o budoucnosti // KAPITOLA PÁTÁ: ZROZENÍ PROSPEKTIVY // Místo o doto - To jsme chtěli - Kdyby budoucnost nebylía naší věcí? - Roční rozpočet o prospekty - Meze budoucnosti - Dvojí původ H. G. Weise - Omyíy, které nic nedokazují // KAPITOLA ŠESTÁ: // BUDOUCNOST CITLIVÁ NA SRDCE...127 // Paradoxy prospekty - Případné vbodné využití, aie současné zneužití „vědecké“ prospetivy - „Vědecká“ futurologie vyvolává válečnou ekonomii - „Vědecká futurologie: utopický konzervatismus - Za intuitivní prospektivu - budoucnost vnímaná srdcem - Konečnosti a kritéria persona/istické prospektivy - Dvě největší metly století // KAPITOLA SEDMÁ: PRVNÍ PŘÍBĚH ŠÍLENCŮ - AUTO ...747 // Důsledky auta těžko předvídatelné - Předvídání samo nepředvídatelné - „Fordovské nebezpečí“ - Kritéria pro zítřek odvozené z nedostořu včerejška - Závěry o prospektivě // KAPITOLA OSMÁ: DRUHÝ PŘÍBĚH ŠÍLENCŮ - HITLER ...157 // Jedině pokrok mu může odpovědět“ - Nepředvídatelná dobad: příklad generála de Gaulla - Proroctví proti předvídání: připomenutí konečností - Jestli Jeruzaléme, na tebe zapomenu!“ - Čas je blízko - Rozprava a vize - Alternativa // ČÁST TŘETÍ // ZNOVU VYJÍT OD ČLOVĚKA // KAPITOLA DEVÁTÁ: STÁT SE SÁM SEBOU...173 // Naše věc - Vyjít od člověka - Odcizení - Člověk rozporuplný - Elitářský model // KAPITOLA DESÁTÁ: PŘECHOD OSOBY K OBCI... 185 // Vládnout komend orientovat - Erotické základy sociálního života - Triumf Jeana Bodina: „Stát jsem já“ - Mašinérie státu - Anti-Bodin, aneo „Stát jsme my !“ - O správném užívání státu - Do středu člověka umístit střed společnosti -Výzya k pospolitosti //
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: ROZMANITOST POSPOLITNÍ ZKUŠENOSTI...205 // Od novokřesťanství k protosocialismu - Proč nemají komunity trvání - Longo Mai - Taizé - Příliš nebo málo stěsnáni - Myšlenky o pospolité morálce - Mlhavá řešení? - „Small is beatifuľ - Pospolitost, základní jednotka občanské účasti // KAPITOLA DVANÁCTÁ: VŠECHNO VOLÁ PO KRAJÍCH...237 // 1. Nezávislost pospolitostí volá po krajích - 2. Využívání území nachází svoje skutečnosti toíiko v měřítku kraje - . Boj proti znečišťování je účinný jen v regionáíním prostoru - 4. Energetická krize volá po krajích - 5. Vzpoura proti Jaderným elektrárnám volá po krajích přeshraničních - 6. Evropská federace volá po krajích: vzniknou, vznikne-ÍÍ ona - 7. Svět volá po krajích jako protiléku evropského viru - 8. Mír volá po krajích, jako válka po Státonárodech - Shrnutí // KAPITOLA TŘINÁCTÁ: // ROZMANITOST REGIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI...243 // Hierarchie motivů // 332 // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: POLITICKÁ SAMOSPRÁVA // „Lépe si sami vládnout než být dobře ovládáni“ - Skutečné, nebo neskutečné nebezpečí regionálního vzorce - O regionální vládě // KAPITOLA PATNÁCTÁ: STRATEGIE... 271 // Od krajů k evropské federaci - O osud roku 2000 se hraje na našich školách - Pro vytvoření Evropy formovat již od nynějška Evropany zítřka - „Ujmout se moci“ - Moc, kterou si .. sebou samými - Má předvídání - Nic nezebrání... - Všichni jsme kolonizovaní - Výchova katastrofami // ZÁVĚR // „Hlídko, co povíš o noci?“... // DENIS DE ROUGEMONT V DOPISECH A ESEJÍCH // STRUČNÝ ŽIVOTOPIS AUTORA // KNIHY DENISE DE ROUGEMONTA
cnb000203162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC