Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000
295 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85959-76-3 (váz.)
Velké postavy světové teologie
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, doslov (Jiří Munzar: Křesťanská výzva a její autor"), údaje o autorovi
Křesťanství - pojednání
000011319
PŘEDMLUVA KE ZKRÁCENÉMU VYDÁNÍ ...5 // A. ROZLIŠOVÁNÍ // I. HORIZONT ...9 // 1. Obrat k člověku ...9 // Sekulární svět ...10 // Otevření církví ...11 // 2. Neztrácet naději ...15 // Technickou evolucí k humanitě? ...16 // Politicko-sociální revolucí k humanitě? ...18 // II. JINÝ ROZMĚR ...24 // 1. Přístup k Bohu ...24 // Transcendence? ...24 // Budoucnost náboženství ...26 // 2. Skutečnost Boha ...29 // Hypotéza ...29 // Skutečnost ...32 // III. SPECIFIČNOST KŘESŤANSTVÍ ...38 // 1. Kristus ...38 // Nebezpečná vzpomínka ...38 // Brát pojmy za slovo ...40 // 2. Skutečný Kristus ...43 // Žádný mýtus ...44 // Na místě a v čase ...46 // Nejistá fakta ...47 // 291 // Víc než životopis ...49 // Angažovaná svědectví ...51 // B. PROGRAM // L SPOLEČENSKÝ KONTEXT // 1. Establishment? // Nábožensko-politický systém // Ani kněz ani teolog // Nenáležel k vládnoucím // Radikální proměna // 2. Revoluce? // Revoluční hnutí // Naděje v osvoboditele // Nebyl sociální revolucionář // Revoluce nenásilí // 3. Emigrace? // Apolitický radikalismus // Mnišství // Nebyl řeholníkem // Namísto pro všechny, pro elitu // 4. Kompromis? // Zbožní // Morální kompromis // Nedodržoval zbožně Zákon // Proti přesvědčení o ospravedlnění vlastní silou Provokativní všemi směry // II. VĚC BOŽÍ // 1. Jádro // Boží království // Apokalyptický horizont // Mezi současností a budoucností Bůh je před námi // 2. Zázraky? ...95 // Co se opravdu stalo ...96 // Poukazy, ne důkazy ...98 // 3. Nejvyisí norma ...101 // Ani přírodní zákon, ani zákon zjevení ...101 // Místo zákonictví Boží vůle ...103 // Smysl kázání na hoře ...105 // III. VĚC ČLOVĚKA ...108 // 1. Humanizace člověka ...108 // Změněné vědomí ...108 // Co Bůh chce ...110 //
Relativizované tradice, instituce, hierarchové ...111 // 2. Jednání ...113 // Bůh a člověk zároveň ...113 // Kdo mě právě potřebuje ...115 // I nepřátele ...117 // Opravdová radikalita ...119 // 3. Solidarizace ...122 // Stranit opomíjeným ...122 // Jací chudí? ...124 // Ti, kteří morálně selhali ...127 // Právo milosti ...129 // IV. KONFLIKT ...134 // 1. Rozhodnutí ...134 // Bez úřadu a hodností ...134 // Zmocněnec ...137 // 2. Spor o Boha ...141 // Revoluce v chápání Boha ...141 // Nesamozřejmé oslovení ...145 // 3. Konec ...149 // Poslední večeře ...150 // Zastavení ...152 // 293 // Proč? ...154 // Nadarmo? ...158 // V. NOVÝ ŽIVOT ...160 // 1. Začátek ...160 // Úvod ...160 // Výklady ...165 // Poslední skutečnost ...170 // 2. Určující ...175 // Ospravedlněn ...175 // Čestné tituly ...176 // V zastoupení ...179 // Definitivní měřítko ...182 // 3. To vposledku rozlišující ...184 // Přehodnocení ...184 // Stranou blouznění a ustrnutí ...185 // Pouhou vírou ...188 // Žádná jiná věc ...191 // C.PRAXE // I. CÍRKEVNÍ PRAXE ...198 // 1. Rozhodnutí pro víru ...198 // Osobní rozhodnutí ...198 // Kritika církve ...201 // 2. Rozhodnutí pro církev? ...203 // Proč zůstat? ...203 // Praktické impulzy ...206 // Proti rezignaci ...208 // Proč je důvod mít naději? ...210 // II. BÝT ČLOVĚKEM A BÝT KŘESŤANEM ...211 // 1. Kritérium křesťanství ...211 // Normy lidství ...211 // 294 // Normy křesťanství ...213 // Konkrétní osoba namísto abstraktního principu ...215 // Specifičnost křesťanské etiky ...218 // Základní model ...220 // 2. Osvobozen ke svobodě ...222 // Ospravedlnění nebo sociální spravedlnost? ...223 // Na čem vlastně nezáleží ...224 // Na čem vlastně záleží ...227 // 3. Podněty ...231 // Svoboda v právním řádu ...231 //
Svoboda v mocenském boji ...234 // Svoboda od konzumního tlaku ...236 // Svoboda ke službě ...239 // Lidství v křesťanství ...242 // BÝT KŘESŤANEM: 20 TEZÍ // A. Kdo je křesťan? ...248 // B. Kdo je Kristus? ...251 // C Kdo jedná křesťansky? ...265 // MÍSTO DOSLOVU ...273 // Jiří Munzar: „Křesťanská výzva" a její autor ...276
(OCoLC)46964596
cnb000980021

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC