Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.9) Půjčeno:149x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
162 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-320-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 133-135, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé resumé
000011325
Obsah // Předmluva...7 // 1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami...9 // Vašutová Maria // 1.1 Terminologie a definice SPUCH...10 // 1.2 Specifické vývojové poruchy učení...12 // 1.3 Specifické vývojové poruchy chování...15 // 1.4 Některé osobnostní charakteristiky u dětí se SPUCH...17 // 2. Dyslexic...21 // Jiřina Kochová, Jakub Marenčák, Kateřina Mžiková // 2.1 Typy dyslexie...21 // 2.2 Příčiny dyslexie...22 // 2.3 Diagnostika dyslexie...23 // 2.4 Reedukace a náprava dyslexie...25 // 3. Dysgrafie...31 // Lucie Nováčková, Diana Petrůjová // 3.1 Diagnostika dysgrafie...31 // 3.2 Metody vyučování psaní...32 // 3.3 Reedukace a náprava dysgrafie...34 // 4. Dysortografie...41 // Michaela Srncová, Markéta Šťastná // 4.1 Příčiny a projevy dysortografie...41 // 4.2 Reedukace a náprava dysortografie...44 // 4.3 Diagnostika a cvičení...47 // 5. Dyskalkulie...49 // Blanka Czeczotková, Renáta Davidová // 5.1 Projevy dyskalkulie a její typy...50 // 5.2 Diagnostika dyskalkulie...51 // 5.3 Reedukace a náprava dyskalkulie...53 // 5.4 Postup, jak zvládnout jednotlivé etapy reedukace...55 // 5.5 Pomůcky pro nápravu dyskalkulie...56 // 6. Dysmúzie...63 // Lenka Bařinová, Pavla Davidová // 6.1 Reedukace a náprava dysmúzie...64 // 6.2 Hry s rytmem...65 // 6.3 Hry se zpěvem... 66 // 6.4 Hudebně - dramatické formy...66 // 7. Dyspraxie...67 // Barbora Holcová, Zuzana Kočicová // 7.1 Příčiny dyspraxie...68 // 12 Diagnóza
dyspraxie...69 // 5 // 7.3 Diagnostika dyspraxie...70 // 7.4 Reedukace a náprava dyspraxie...71 // 8. Dysfázie...75 // Martina Dostálová, Bc. Lucie Knapková // 8.1 Příznaky dysfázie...75 // 8.2 Stupně a formy vývojové dysfázie...78 // 8.3 Reedukace a náprava dysfázie...79 // 9. ADHD...81 // Marcela Všetulová, Kateřina Wágnerová // 9.1 Terminologie... // 9.2 ADHD a specifické vývojové poruchy učení...84 // 9.3 Příznaky ADHD... // 9.4 Diagnostika ADHD...87 // 9.5 Reedukace ADHD...92 // 9.6 Rady pro učitele...94 // 9.7 Metody nápravy ADHD...97 // 10. Poruchy řeči, zrakového a sluchového vnímání...105 // Barbora Gerhartová, Šárka Kubínová, // Eva Mináriková, Radka Václavíková // 10.1 Poruchy řeči...195 // 10.2 Projevy dyslálie a její typy...106 // 10.3 Příčiny dyslálie...?8 // 10.4 Důsledky dyslálie...?9 // 10.5 Diagnostika dyslálie...HO // 10.6 Reedukace a náprava dyslálie...111 // 10.7 Porucha zrakového vnímání...116 // 10.8 Porucha sluchového vnímání...119 // 11. Moveoterapie... 123 // Maria Vašutová, Petra Moškořová, Eva Pušová, Kateřina Žáková // 12.1 Úvod do problematiky...123 // 12.2 Vybraná kinesiologická cvičení...125 // 12. Zusammenfassung...131 // 13. Použitá a doporučená literatura...133 // 14. Vyhlášky a metodické pokyny MŠMT ČR // vztahující se ? dané problematice...137 // 15. Rejstřík...161 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC