Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Aktivizační činnosti pro seniory (@@20121010-09:01:09@@) -- 
3 (hodnocen2 x )
(20.8) Půjčeno:124x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
202 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2169-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6642-3 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 199-202
Popsáno podle tištěné verze
000011345
Stáří 21. století v České republice (D. Klevetová) // 1.1 Vliv společenského klimatu postmoderni doby na populaci seniorů // 1.2 Moderní doba a etapa stáří // 1.3 Podpora zdravého stárnutí // Změny ve stáří (D. Klevetová) // 2.1 Normalita stárnutí biologické změny // 2.2 Psychosociální stárnutí // 2.3 Vybrané psychologické pohledy na stárnutí // 2.3.1 Pohled Erika Eriksona na stáří // 2.3.2 Etapa stáří v díle J. A. Komenského // 2.4 Přístupy k chápání vlastní role ve stáří // (D. Klevetová, I. Dlabalová) // 2.5 Motivace hybná páka (D. Klevetová, I. Dlabalová) // 2.6 Motivační životní hodnoty (D. Klevetová, I. Dlabalová) // 2.7 Umění vytvářet osobní vztah pro sebemotivační snahy seniora // 2.8 Kognitivní funkce a stárnutí (D. Klevetová, I. Dlabalová) // 2.9 Vzdělávání seniorů // Struktura životních vývojových potřeb (D. Klevetová) // 3.1 Potřeba stimulace správnými podněty // (D. Klevetová, I. Dlabalová) // 3.2 Potřeba smysluplného světa // 3.3 Potřeba jistoty sociální role a pozice ve společnosti // 3.4 Potřeba identity a uznání vlastního „já" sebou i druhými // 3.5 Potřeba otevřené budoucnosti naděje, perspektiva // 3.6 Životní změny ve stáří // Starý člověk a rodina (D. Klevetová) // 4.1 Funkce rodiny // 4.2 Změna role otce v 21. století // 4.3 Životní fáze rodiny // 4.4 Mezigenerační soužití // 4.5 Správně fungující rodina ve stáří // 4.6 Dysfunkční rodina // 4.7 Pojetí stáří v jiných kulturách // 4.8 Možnosti spolupráce s rodinou (D. Klevetová, I. Dlabalová) // Účelná komunikace zdravotní sestry se starší osobou // (D. Klevetová) // 5.1 Prostředky komunikace // 5.2 Hledání životního příběhu starých lidí // 5.3 Chápání problému ztráty moci nad situací // 5.4 Zásady vhodné komunikace se starým člověkem //
5.5 Umění aktivně naslouchat // 5.6 Konfliktní komunikace // 5.7 Komunikační zlozvyky při péči o seniory // 5.8 Desatero dobrých rad o tématech, které staří lidé rádi přijímají // 5.9 Komunikace se seniorem s poruchou zraku // 5.10 Komunikace se seniorem s poruchou sluchu // 5.11 Podporující komunikační techniky u osob s demencí // 5.11.1 Počínající demence // 5.11.2 Pokročilá demence // 5.11.3 Shrnutí zásad komunikace a spolupráce u osob // s demencí // Pohyb a jeho životní přínos (D. Klevetová) // 6.1 Změny ovlivňující hybnost seniora // 6.2 Funkční geriatrické vyšetření // 6.3 Screeningový test mobility // 6.4 Využití pohybových aktivit pro seniory // (D. Klevetová, 1. Dlabalová) // 6.4.1 Doporučovaná cvičení pro každý věk (I. Dlabalová) // 6.4.2 Jóga ve stáří // 6.4.3 Feldenkraisova metoda // 6.4.4 Relaxační cvičení (D. Klevetová, L Dlabalová) // 6.5 Nebezpečí imobility // Bezpečí domova (D. Klevetová) // Hodnocení malnutrice u osob vyššího věku (D. Klevetová) // 8.1 Vyšetření nutričního stavu // 8.2 Příčiny a důsledky malnutrice ve stáří // 8.3 Doporučení ke zlepšení stravovacích návyků ve stáří // 8.4 Dvě kazuistiky z praxe domácí zdravotní péče // 8.5 Letáček pro seniory (l Dlabalová) // 8.6 Orální zdraví u seniorů // Naše zkušenosti s dobrovolníky (D. Klevetová, I. Dlabalová) Závěrečné zamyšlení (D. Klevetová) //
Přílohy (D. Klevetová) // Příloha 1 Výběr z knihy Staří lidé // Příloha 2 Dobrý den, stáří // Příloha 3 Vánoční // Příloha 4 Praktické ukázky rozhovoru zdravotní sestry // a pacienta // Příloha 5 Barthelův test základních všedních činností (ADL) // Příloha 6 Test instrumentálních všedních činností (IADL) // Příloha 7 Test funkční míry nezávislosti (FIM) // Příloha 8 Hodnocení rovnováhy a chůze podle Tinettiové // Příloha 9 Hodnocení rizika pádu // Příloha 10 Škála pro hodnocení stavu výživy krátká verze (MNA-SF) // Příloha 11 Kazuistika s využitím ošetřovatelské anamnézy podle M. Gordonové // Příloha 12 Změny ve stáří u osob nad 75 let

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC