Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
188 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-246-1146-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Anglicko-český slovníček
Obsahuje bibliografii na s.186-188
Vydatel: Univerzita Karlova
000011349
Předmluva 6 // 1. Úvod 7 // 1.11 Heterogenní systémy - základní pojmy, zákonitosti a konvence 9 // 1.1.1 Rovnovážná měření v elektrochemických článcích 13 // 1.1.2 Nerovnovážná měření v elektrochemických článcích - sledování elektrolýzy 15 // 1.2 Elektrodová reakce 20 // 1.3 Transportní procesy v elektrochemickém článku 28 // 1.3.1 Stacionární transport 29 // 1.3.2 Nestacionární transport 33 // 1.3.3 Popis elektrochemického déje náhradním elektrickým obvodem; // elektrochemická impedanční spektrometrie 35 // 1.4 Transport látky v proudících tekutinách 37 // I 4.1 Zóna vzorku v proudu tekutiny 37 // 1.4.2 Látkový transport v proudu tekutiny 42 // 1.5 Přehled nejdůležitějších elektroanalytických metod 43 // 2. Rovnovážná potenciometrie 47 // 2.1 Definice 47 // 2.1.1 Hlavní typy elektrod používaných ph potenciometrických mčfcních 48 // 2.2 Přímá potenciometrie 51 // 2.2.1. Indikační elektrody I. A II. Druhu a elektrody oxidačně redukční 51 // 2.2.2. Membránové indikační elektrody 52 // 2.2.2.1 Základní typy iontové selektivních membrán a konstrukční uspořádáni iontově selektivních elektrod 54 // 2.2.2.2 Selektivita iontové selektivních elektrod 57 // 2.2.2.3 Koncentrační závislost reálné iontové selektivní elektrody 59 // 2.2.2.4 Měření Ph 60 // 2.2.2.5 Plynové detektory s iontové selektivními elektrodami 64 // 2.2.3 Potenciometrické detektory s tuhým elektrolytem 66 // 2.3 Potenciometrické titrace 68 // 2.4 Potenciometrické určováni některých fyzikálně-chemických konstant 69 // 2.5 Správné měření napětí (v potenciometrii) 72 // 3. Voltametrické a polarografické metody 73 // 3.1 Definice 73 // 3.2 Instrumentace 73 // 3.2.1 Voltametrická cela 73 // 3.2.1.1 Voltametrické elektrody 75 // 3.2.1.2 Další komponenty voltametrické cely 75 //
3.3 Stacionární (DC) voltametrie 77 // 3.3.1 Voltametrická křivka 77 // 3.3.2 Voltametrie se rtuťovými elektrodami 80 // 3.3.3 Polarografie 82 // 3.3.3.1 Rtuťová kapková elektroda 82 // 3.3.3.2 Difuzní limitní proud na rtuťové kapkové elektrodě 83 // 3.3.3.3 Kapacimí proud na rtuťové kapkové elektrodě 84 // 3.3.3.4 Kinetické a katalytické proudy 86 // 3.3.3.5 Adsorpční proudy 87 // 3.3.3.6 Diagnostika různých typů proudů na kapkové elektrodě 87 // 3.3.3.7 Polarografická maxima 88 // 3.3.4 Voltametrie na tuhých elektrodách 90 // 3.3.4.1 Základní elektrodové materiály 90 // 3.3.4.2 Metody snižování vlivu historie elektrody na výsledky voltametrických měření 93 // 3.3.4.3 Typy elektrod z tuhých materiálů 94 // 3.3.4.4 Rotující disková elektroda 94 // 3.3.4.5 Disková elektroda s prstencem 99 // 3.3.4.6 Mikroelektrody 102 // 3.4 Nestacionární voltametrické a polarografické metody 106 // 3.4.1 Cyklická voltametrie 108 // 3.4.2 Metody se střídavou složkou 109 // 3.4.3 Pulsní metody 109 // 3.5 Analytické aplikace voltametrických a polarografických metod 112 // 3.5.1 Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie 114 // 3.5.1.1 Anodická a katodická rozpouštěcí voltametrie 114 // 3.5.1.2 Adsorpční rozpouštěcí voltametrie 116 // 3.5.1.3 Galvanostatická a potenciometrická rozpouštěcí analýza 117 // 4. Ampérometrie 121 // 4.1 Definice 121 // 4.2 Ampérometrické detektory a sensory 121 // 4.2.1 Ampérometrické membránové sensory 121 // 4.2.2 Titrace s polarizovatelnými elektrodami 126 // 4.2.2.1 Ampérometrické titrace 126 // 4.2.2.2 Biampérometrické titrace 127 // 4.2.2.3 Bipotenciometrické titrace 129 // 4.3 Zásady správného měření proudu 131 // 5. Metody založené na úplné elektrolýze 133 // 5.1 Definice 133 // 5.2 Coulometrické metody 133 // 5.2.1 Coulometrie za konstantního potenciálu 134 //
5.2.1.1 Teoretické základy 134 // 5.2.1.2 Experimentální zařízení 136 // 5.2.1.3 Praktické aplikace 136 // 5.2.2 Coulometrie za konstantního proudu 137 // 5.2.2.1 Teoretické základy 137 // 5.2.2.2 Experimentální zařízení 140 // 5.2.2.3 Praktické aplikace 142 // 5.3 Elektrogravimetrické metody 144 // 5.3.1.Elektrogravimetrie za konstantního proudu 145 // 5.3.2 Elektrogravimetrie za konstantního potenciálu 145 // 5.3.3 Elektrogravimetrie za konstantního napětí 146 // 6. Měření impedance: konduktometrie a dielektrimetrie 147 // 6.1 Definice 147 // 6.2 Konduktometrie 147 // 6.2.1 Nízkofrekvenční konduktometrie 149 // 6.2.1.1 Základní pojmy 149 // 6.2.1.2 Vodivostní nádobky a způsoby měřeni vodivosti 152 // 6.2.1.3 Použití nízkofrekvenční konduktometrie 154 // 6.2.2 Vysokofrekvenční konduktometrie 159 // 6.2.2.1 Měřicí zařízení a vodivostní nádobky 159 // 6.2.2.2. Použití vysokofrekvenční konduktometrie 160 // 6.2.2.3 Některé efekty ovlivňující vodivost 161 // 6.2.3 Dielektrimetrie 162 // 6.2.3.1 Měřicí zařízení 162 // 6.2.3.2. Použití dielektrimetrie 163 // 7. Elektroanalytická měření v průtokových systémech 165 // 7.1 Základní typy průtokových měřeni 165 // 7.1.2 Operační parametry průtokových měřicích systémů 168 // 7.2 Elektroanalytická měření v proudu kapaliny 170 // 7.2.1 Detekční metody v průtokových systémech 171 // 7.2.2 Volba objemu průtokové elektrochemické cely a její geometrie 171 // 7.2.3 Pracovní elektrody pro průtoková (voltametrická) měření 174 // Dodatek 1. Seznam použitých symbolů 179 // Dodatek 2. Výběr anglických ekvivalentů 182 // Dodatek 3. Literatura 186
(OCoLC)83979316
cnb001643944

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC