Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1997
142 s.

objednat
ISBN 80-85899-31-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, resumé německy
Břevnovský klášter, Praha - sborníky
000011437
Obsah /Inhalt // Předmluva /Vorrede (Ivan Hlaváček)...5 // Zdeňka Hledíková, Benediktini v českých zemích ve středověku (Die Benediktiner in den böhmischen Ländern // im Mittelalter)...7 // Petr Sommer, Břevnov a české benediktinské konventy ve středověku (Brewnov und böhmische Benediktinerkonvente // im Mittelalter)...25 // Vladimír Píša, Milénium kláštera v Břevnově // (Millenium des Benediktinerklosters in Brewnov)...34 // Jitka Křečková, Archiv břevnovského kláštera // (Das Archiv des Benediktinerklosters in Brewnov)...43 // Petr Charvát, Břevnov, Codex Gigas a jeho martyrologium // (Codex Gigas und sein Martyrologium)...46 // Marek Derwich, Szešciu bcncdyktynów czeskich w Polsce. // Z dzicjów jednej legendy (Sechs böhmische Benediktiner in Polen. // Aus der Geschichte einer Legende)...49 // Zdeněk Boháč, Hospodářské zázemí břevnovského kláštera v době předhusitské (Wirtschaftliches Hinterland // des Klosters Brewnov in der vorhussitischen Zeit)...54 // Valentin Urfus, К církevní politice Josefa I. v Čechách // (Zur kirchlichen Politik Josefs I. in Böhmen)...60 // Josef Hanzal, Osobnost Štěpána Rautenstraucha // (Die Persönlichkeit des Stephan Rautenstrauch)...64 // Eliška Čáňová, Demografický výzkum Broumovska // (Demographische Analyse des Braunauer Lände hens)...69 // Alexandr Stich, Dvě benediktinské modlící knížky z 18. století (Jozef Bonaventura Pitr /Piter/ a Aemilian Malha) // Zwei benediklinische
Gebetsbücher aus dem 18. Jh. // (Josef Bonaventura Pitr /Piter/ und Aemilian Malha)... 73 // Jaromír Linda, Josef Bonaventura Piter. Zpráva o nálezu konceptů Pitrových kázání z let 1735-1752 // (Josef Bonaventura Piter. Bericht über den Fund seiner Predigtenkonzepte aus den Jahren 1735-1752)... 92 // Jan Royt, Příspěvek к ikonografii sv. Vojtěcha v 17. а 18. století // (Ein Beitrag zur Ikonographie des hl. Adalbert im 17. und 18. Jh.) 113 // Markéta Kabelková, Hudba v břevnovském klášteře // (Die Musik im Kloster Brewnov)...121 // Vácslav Babička - Tomáš Kalina, Využití sčítacích archů z let 1930 a 1950 к poznání dějin mužských benediktinských klášterů v českých zemích ve 20. století // (Die Ausnützung der Konsignationsbögen der Jahre 1930 und 1950 // zum Kennenlernen der Geschichte der Benediktinerklösler // in den böhmischen Ländern im 20. Jh.)...127 // Čestmír Brandejs, Východočeské kláštery v regionální výuce dějepisu (Na příkladu Broumova, Opatovic a Podlažie) // Die oslböhmischen Klöster im geschichtlichen Regional-unterrichl // (am Beispiel der Klöster Braunau, Opatowitz und Podlazitz)...133 // Johannes Zeschick OSB, Das Schicksal der Benediktinerabtei Braunau von 1939 bis heute... 135 // Zusammenfassung // 141
(OCoLC)40090733
cnb000354248

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC