Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
V Praze : Dauphin, 2009
203 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7272-155-9 (brož.)
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 173-198 a bibliografické odkazy
000011640
Kognitivní paradigma -- Kognitivní obrat -- K vývoji kognitivní védy -- Hlavní hypotézy kognitivní vědy -- Počítačová metafora a funkcionalismus -- Člověk jako systém na zpracování informací -- Konekcionismus jako alternativa -- Modularita -- K metodám kognitivního výzkumu -- Shrnutí -- Literatura -- Lingvistika jako kognitivní věda -- Definice a vymezení disciplíny -- Kognitivní lingvistika a psychologická realita -- Hlavní směry -- Modulární přístup -- Holistický přístup -- Shrnutí -- Literatura -- K mikrostruktuře a makrostruktuře kognice -- Mentální a neuronální úroveň: -- psychofyzický problém -- Kognice, jazyk a mozek -- Neuroanatomické aspekty -- Neurofyziologické aspekty -- Patologie a afaziologie -- Kognice, jazyk a paměť -- Paměťové funkce -- Kognitivní jednotky a struktury -- v dlouhodobé paměti -- Pojmy -- Komplexní organizační jednotky: schémata -- Kognice a reprezentace -- Shrnutí -- Literatura -- Výzkum osvojování jazyka Základní teoretické pozice Modularita osvojování gramatiky Modulární přístup: univerzální gramatika a teorie parametrů Holistický přístup: Kognitivismus Osvojování jazyka a výzkum mozku K neuronálním základům univerzální gramatiky -- K ontogenezi lateralizace -- Osvojování významů -- Procedurální znalosti: automatismy -- a strategie -- Shrnutí -- Literatura -- Percepce řeči -- Úvahy o jazykovém procesoru Autonomní vs. interaktivní modely Zpracování slov, vět a textu Zpracování syntaktické informace Zpracování sémantické informace Zpracování textu -- Zpracování jazyka a paměťové funkce -- Shrnutí -- Literatura -- Jazyková produkce -- Obecné otázky výzkumu produkce řeči Reference v situačním kontextu Analýza chyb Neurolingvistické doklady -- Shrnutí Literatura -- Výhled -- Bibliografie -- Česky a slovensky psaná literatura k tématu Doslov překladatele Ediční poznámka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC