Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Praha : Univerzita Karlova ; Pardubice : Univerzita Pardubice ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005
279 s., xii s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7308-107-5 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; brož.) ISBN !80-7308-107-6 (chyb.)
ISBN 80-7194-822-5 (Univerzita, Pardubice ; brož.) ISBN !80-86417-00-x (chyb.)
ISBN 83-88430-40-8 (Uniwersytet Wróclawski, CBSiB ; brož.)
čeština, polština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný anglický a polský úvod, část. polský text, anglická resumé
000011891
Lenka Bobková, Ryszard Gladkiewicz, Petr Vorel : Arnošt z Pardubic v dějinách střední Evropy ...9 / Arnošt z Pardubic w historii Europy Środkowej ...11 / Arnošt of Pardubice in the History of Central Europe ...13 // Úvodní slovo Jeho Eminence, kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského a primasa českého ...15 / Słowo wstępne Jego Eminencji Miroslava kardynala Vlka, arcybiskupa metropolity praskiego, prymasa Czech ...17 / An introductory word by His Eminence Cardinal Miloslav Vlk, the Archbishop of Prague and the Primate of Bohemia ...19 // // ARNOŠT Z PARDUBIC, PRVNÍ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP A KRÁLŮV DIPLOMAT / ARNOŠT Z PARDUBIC, PIERWSZY PRASKI ARCYBISKUP I DYPLOMATA KRÓLEWSKI // Zdeňka Hledíková : Osobnost Arnošta z Pardubic (The character of Arnošt of Pardubice) ...23 // Lenka Bobková : Arnošt z Pardubic, přední diplomat Karla IV (Arnošt of Pardubice, the foremost diplomat of Charles IV) ...43 // Pavel Krafl : Arnoštova provinciální statuta z roku 1349 - významná česká právní památka (Arnošťs provincial statute dating from 1349 - an important Czech legal artefact) ...59 // Antoni Barciak : Kontakty polityczno-dyplomatyczne arcybiskupa Arnošta z ziemiami polskimi (Political and dyplomatic contacts of Archbishop Arnošt with the Polish lands) ...65 // Anna Pobóg-Lenartowicz : Kontakty Arnošta z Pardubic z Kościołem polskim i śląskim (Contacts of Arnošt of Pardubice with the Polish and Silesian church) ...73 // František Šebek : Arnošt z Pardubic a jeho rod (Arnošt of Pardubice and his lineage) ...83 // Petr Kubín : Otázka Arnoštova svatořečení (The matter of Arnošťs sainthood) ...93 // Zdeněk Beneš : Arnošt z Pardubic v české historiografii (Arnošt of Pardubice in Czech historiography) ...107 // Marek Cetwiński : Arnošt w śląskiej tradycji historiograficznej (Arnošt in Silesian historiographic tradition) ...115 //
Robert Pieńkowski : Czesko-śląskie relacje monetarne w еросе Arnošta z Pardubic (Bohemian-Siiesian monetary relations at the time of Arnošt of Pardubice) ... 125 // UMĚNÍ V OKRUHU ARNOŠTA Z PARDUBIC / SZTUKA W KRĘGU ARNOŠTA Z PARDUBIC // Romuald Kaczmarek : Relacje artystyczne Śląska z Czechami w dobie arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Wybrane zagadnienia (Artistic relations of Silesia with Bohemia at the time of Archbishop Arnošt of Pardubice. Selected issues) ...135 // Jan Royt : Ikonografie Arnošta z Pardubic ve středověku a v novověku (The iconography of Archbishop Arnošt of Pardubice) ...159 // Jiří Kuthan : Arcibiskup Arnošt z Pardubic jako stavebník (Archbishop Arnošt of Pardubice as a builder) ...175 // Jarosław Orlowski : Arnošt z Pardubic i czeski ruch devotio moderna (Arnošt of Pardubice and the movement devotio moderna in Bohemia) ...195 // Roman Stelmach : Dokumenty Karola IV oraz arcybiskupa Arnošta w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Documents of Charles IV and Archbishop Arnošt in the collection of the State Archives in Wroclaw) ...199 // Hana J. Hlaváčková : Arnošt z Pardubic mezi dvorem a církví. Iluminované rukopisy objednané Arnoštem z Pardubic (Arnošt of Pardubice between the court and the Church Historiated manuscripts ordered by Arnošt of Pardubice) ...207 // ARNOŠT Z PARDUBIC A KLADSKO / ARNOŠT Z PARDUBIC A ZIEMIA KŁODZKA // Milena Bartlová : Uměleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic (Art-history consideration of the vision of Arnošt of Pardubice) ...215 // Mateusz Kapustka, Andrzej Koziel : Młodzieńcza wizja Arnošta z Pardubic i jej barokowa aranżacja w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku (A youthful vision of Arnošt of Pardubice and its Baroque representation at the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary at Kłodzko) ...229 //
Tomasz Mikolajczak : Geneza artystyczna i ideowa nagrobka Arnošta z Pardubic w Kłodzku (Artistic and ideological genesis of the gravestone of Arnošt of Pardubice at Kiodzko) ...243 // Ewa Bicz : Działalność arcybiskupa Arnošta z Pardubic па Ziemi Klodzkiej i w Czechach w XIV wieku (prezentacja pracy magisterskiej) (The activities of Archbishop Arnošt of Pardubice in the Kiodzko region and in Bohemia in the 14th century (presentation of a MA thesis)) ...261 // // Seznam ilustrací / Spis ilustracji ...265 // Seznam autorů / Notki biograficzne ...269 // Přehled zkratek / Wykaz skrótów ...271 // Rejstřík místní a jmenný / Indeks nazw geograficznych i osobowych ...273
(OCoLC)83978552
cnb001634441

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC