Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Biografie
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
494 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-145-1 (brož.)
Sociologická řada ; sv. č. 6
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 465-484, bibliografické odkazy a rejstřík
000011982
OBSAH // Úvod: Co je to sociologie modernity? ...5 // PRVNÍ ČÁST // Sociální diferenciace ...21 // Kapitola I Émile Durkheim (1858-1917): Problémy a přísliby sociální diferenciace ...27 // 1. Diferenciace a integrace ...27 // 2. Duální strategie ...33 // 3. O morfologii a normách ...37 // 4. O normách a morfologii ...42 // Kapitola II Talcott Parsons (1902-1979): Pokus o dokonalou integraci ...53 // 1. Na počátku bylo jednání ...53 // 2. Koordinace jednání ...57 // 3. Socializace - klíčový pojem ...71 // 4. Moderní společnost a diferenciace ...80 // Kapitola III Pierre Bourdieu (1930-2002): Od habitu k hysterezi ...89 // 1. Tradice a modernita ...89 // 2. Sociální prostor a předepsaný model souladu ...94 // 3. Metastáza poruch ...103 // Kapitola IV Niklas Luhmann (1927-1998): Nahodilost v diferenciaci ...117 // 1. Na počátku byla nahodilost ...118 // 2. Autoreferenční systémy ...120 // 3. Sociální systémy a komunikace ...130 // 4. Evoluce ...136 // 5. Diferenciace ...139 // 6. Návrat к nahodilosti ...145 // DRUHÁ ČÁST // Racionalizace ...153 // Kapitola V Max Weber (1864-1920): Dvojznačnost racionalizace ...157 // 1. Jedinečnost západu a příkladnost protestantské etiky.158 // 2. Důsledky racionalizace ...165 // 3. Weberovo řešení. Moc a charisma ...176 // 4. Chápání a modernita ...183 // Kapitola VI Norbert Elias (1897-1990): Racionalizace jako sebekontrola ...189 // 1. Civilizační proces jako racionalizace ...190 // 2. Evoluce, pokrok, racionalizace ...198 // 3. Konfigurace versus disociace ...205 // 4. Sebekontrola a vědění ...209 // Kapitola VII Herbert Marcuse (1898-1979): Jednodimenzionální racionalizace ...213 // 1. Administrativně řízená společnost ...215 // 2. Revoluční aktér к nenalezení ...222 // 3. Teorie, estetika, utopie ...228 // 4. Bludný kruh ...233 // Kapitola VIII Michel Foucault (1926-1984): Podmanění cestou racionalizace ...237 //
1. Foucault a racionalizace ...238 // 2. Humanitní vědy jako privilegovaný prostor // kritiky rozumu ...241 // 3. Rozměry racionalizace ...246 // 4. К subjektivaci ...258 // Kapitola IX Jürgen Habermas (nar. 1929): Racionalizace a demokracie ...265 // 1. Rozpojení jednotné koncepce světa ...265 // 2. Dualismus modernity ...271 // 3. Patologie v modernitě ...280 // 4. Přísliby modernity ...284 // TŘETÍ ČÁST // Moderní situace ...303 // Kapitola X Georg Simmel (1858-1918): Modernita jako dobrodružství ...307 // 1. Na počátku bylo rozštěpení ...308 // 2. Život je zprostředkovaný ...311 // 3. Život je ambivalentní ...317 // 4. Život je rozpolcený ...324 // Kapitola XI Chicagská škola (1918-1940): Životní podmínky v moderním městě ...333 // 1. Město a modernita ...334 // 2. Některé podoby a zkušenosti modernity ...341 // 3. Definice situace ...353 // Kapitola XII Erving Goffman (1922-1982): /Moderní situace a neustálé podezření ...359 // 1. Modernita, demokracie, fikce ...359 // 2. Existuje vůbec nějaký subjekt ? ...362 // 3. Co je realita? ...380 // Kapitola XIII Alain Touraine (nar. 1925): Subjekt v moderní situaci ...391 // 1. Od evoluce práce к dělnickému vědomí ...392 // 2. Plánovaná společnost a nové sociální projevy ...397 // 3. Subjekt v nové modernitě ...405 // Kapitola XIV Anthony Giddens (nar. 1938): Moderní situace jako časoprostorové rozrůznění ...417 // 1. Strukturační teorie ...419 // 2. Pozdní modernita ...425 // 3. Zkušenost modernity ...431 // 4. Reflexivita a auto-identita ...436 // Závěr ...443 // Dodatky: Kontrapunkty modernity ...447 // I. Sociologie a historické vyprávění ...447 // II. Postmoderní kritiky ...455 // Literatura ...465 // Jmenný rejstřík ...485

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC