Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Volvox Globator, 2007
239 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7207-629-1 (váz.)
Litera ; sv. 4
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 234-236, rejstřík
000012088
Obsah // Úvod...9 // Kapitola I: Hieroglyfy // §1 Úvod...13 // §2 Čtení hieroglyfů...14 // §3 Transliterace...14 // §4 Jednokonsonantní znaky...15 // §5 Uspořádání znaků...16 // §6 Determinativy: významové znaky...17 // §7 Směr psaní...19 // §8 J / a w a množné číslo...21 // §9 Podstatná jména...21 // §10 Přídavná jména...22 // Cvičení...22 // Kapitola 2: Další užití hieroglyfů // §11 Dvojkonsonantní znaky...28 // §12 Trojkonsonantní znaky...30 // §13 Ideogramy: zvukově-významové znaky...31 // §14 Varianty psaní...32 // §15 Psaní množného čísla...32 // §16 nb „všechen, každý, jakýkoli“ a /ift„pán“...33 // § 17 Královská jména a tituly...33 // §18 Královské přívlastky...34 // §19 Datování...35 // Tabulka královských dynastií...36 // Cvičení...37 // Kapitola 3: Zvláštnosti psaní // §20 Zkratky...47 // §21 Změna pořadí znaků: prostorové důvody...47 // §22 Změna pořadí znaků: prestižní důvody...49 // §23 Defektní a zvláštní psaní...50 // §24 Tituly...50 // §25 Přívlastky...51 // §26 Obětní formule...52 // §27 Genitiv...56 // Egyptská zádušní božstva...57 // Cvičení...60 // Kapitola 4: Scény a přípisky k nim // §28 Přípisky: Infinitiv...67 // §29 Vzývání...68 // §30 Slovesné třídy a infinitiv...68 // §31 Formy infinitivu...70 // Usirův kult v Abydu...72 // Cvičení...74 // Kapitola 5: popis kariéry // §32 Úvod: popis kariéry...85
§33 Minulý čas: sdm. K (=/)...85 // §34 Částice...86 // §33 Vypouštění sufigovaného zájmena 1. osoby...87 // §36 Sufigovaná zájmena...87 // §37 Relativní forma minulého času: sdmt.n(=f) ...88 // Jména a příbuzenské termíny...90 // Cvičení...93 // Kapitola 6: Další aspekty popisu kariéry // §38 Pokračování... 104 // §39 Zápor... 105 // §40 Kauzativa... 106 // §41 Závislá zájmena... 106 // §42 Přítomný čas...107 // §43 Další události... 109 // Cvičení...110 // Kapitola 7: Popis charakteru // §44 Přídavná jména... 120 // §45 Přídavná jména ve funkci podstatných jmen...121 // §46 Participia (příčestí)... 122 // §47 Participia a přívlastky... 122 // §48 Participia jako podstatná jména...124 // §49 Popis charakteru pomocí  ink...124 // §50 Participia trpná... 126 // §51 in + podstatné jméno + participium... 128 // §52 Relativní formy podruhé... 128 // Tituly Střední říše... 129 // Cvičení...133 // Kapitola 8: Budoucí čas // §53 Forma sdmtj.fj...143 // §54 Zvolání k živým...144 // §55 Přání, předpoklady a žádosti: budoucí sdm(=f)...147 // §56 Abydská formule...147 // §57 Záměr a příčina...148 // §58 Zápor...149 // §59 Podoby sdmtj.fj a budoucího sdm{=f)...149 // §60 Přídavná jména s koncovkou -j...150 // Cvičení...153 // Seznam hieroglyfických znaků pro cvičení // I: Jednokonsonatní znaky... 163 // II: Některé běžné dvojkonsonantní znaky... 164
III: Některé běžné trojkonsonatní znaky... 166 // IV: Některé běžné ideogramy... 166 // V: Kompletní seznam znaků...167 // Úplný seznam...170 // Gramatické tabulky...190 // Egyptsko-český slovníček...199 // Klíč ke cvičením...215 // Bibliografie a další možnosti studia...234 // Rejstřík...237 // Seznam ilustrací...239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC