Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:54x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2004
113 s.

objednat
ISBN 80-245-0799-4 (brož.)
Určeno pro bakalářské studium na VŠE Praha
Obsahuje bibliografické odkazy
Ruch cestovní - učebnice vysokoškolské
000012109
Obsah // 1 ZÁKLADNÍ OTÁZKY VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 7 // 1.1 OBECNÉ VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 7 // 1.2 DEFINOVANÍ CESTOVNÍHO RUCHU 9 // 1.3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 13 // 2 TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU // 2.1 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE PŘEVAŽUJÍCÍ MOTIVACE ÚČASTI NA // CESTOVNÍM RUCHU 18 // 2.2 CESTOVNÍ RUCH DLE MÍSTA REALIZACE 22 // 2.3 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE VZTAHU ? PLATEBNÍ // BILANCI STÁTU 23 // 2.4 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE DÉLKY POBYTU 24 // 2.5 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU PODLE ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ // CESTY A POBYTU 24 // 2.6 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE POČTU ÚČASTNÍKŮ 25 // 2.7 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ 25 // 2.8 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE VĚKU ÚČASTNÍKŮ 25 // 2.9 TYPY CESTOVNÍHO RUCHU DLE PŘEVAŽUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ POBYTU 26 // 2.10 DALŠÍ UŽÍVANÁ KRITÉRIA V TYPOLOGII CESTOVNÍHO RUCHU 27 // 3 UBYTOVACÍ SLUŽBY 31 // 3.1 CHARAKTERISTIKA UBYTOVACÍCH SLUŽEB, VZNIK A VÝVOJ 31 // 3.2 ROZVOJ HOTELNICTVÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČESKÉ REPUBLIKY 32 // 3.3 ČLENĚNÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KATEGORIZACE A KLASIFIKACE 34 // 3.3.1 CHARAKTERISTIKA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ DLE METODIKY PLATNÉ // V ČESKÉ REPUBLICE 36 // 3.4 POŽADAVKY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA UBYTOVACÍ // ZAŘÍZENÍ - SEGMENTACE HOSTŮ 38 // 4 STRAVOVACÍ SLUŽBY 41 // 4.1 VÝZNAM A FORMY STRAVOVACÍCH SLUŽEB 41 // 4.2 FUNKCE A KATEGORIE PROVOZOVEN VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ 42 // 4.3 SOUČASNÝ TREND
V OBLASTI STRAVOVACÍCH SLUŽEB // - RYCHLÉ STRAVOVÁNÍ 44 // 4.3.1 VÝHODY RYCHLÉHO STRAVOVÁNÍ 4 6 // 4.3.2 NEVÝHODY RYCHLÉHO STRAVOVÁNÍ // 3 // 48 // VÝZNAM NÁRODNÍ GASTRONOMIE V CESTOVNÍM RUCHU // 49 // 4.4 // 5 DOPRAVNÍ služby // 5.1 POŽADAVKY ÚČASTNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA DOPRAVNÍ SLUŽBY // 5.2 DRUHY DOPRAVY // 5.2.1 LETECKÁ DOPRAVA // 5.2.2 SILNIČNÍ DOPRAVA // 5.2.3 VODNÍ DOPRAVA // 5.2.4 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA // 5.2.5 ZVLÁŠTNÍ DRUHY DOPRAVY VYUŽÍVANÉ PŘEDEVŠÍM ÚČASTNÍKY CESTOVNÍHO RUCHU // 6 KULTURNÍ DĚDICTVÍ V CESTOVNÍM RUCHU 55 // 6.1 KULTURNÍ DĚDICTVÍ - KULTURNÍ PAMÁTKY 55 // 6.2 PÉČE O PAMÁTKY 59 // 6.3 MEZINÁRODNÍ OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 61 // 6.4 MEZINÁRODNÍ OSVĚTOVÉ AKCE 65 // 7 LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH 73 // 7.1 LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 73 // 7.2 MATERIÁLNÍ PŘEDPOKLADY 74 // 7.3 SLUŽBY LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ 75 // 7.4 SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE 76 // 7.5 CHARAKTERISTIKA LÁZEŇSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU // ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO POSTAVENÍ V EVROPĚ 77 // 7.6 LÁZEŇSTVÍ V EVROPĚ 79 // 8 PROBLEMATIKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE // CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE 81 // 8.1 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 82 // 8.1.1 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU 82 // 8.1.2 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 85 // 8.1.3 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 86 // 8.2 KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 91
8.2.1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 95 // 8.2.2 VYHODNOCENÍ CELKOVÉ ANALÝZY CESTOVNÍHO RUCHU ČR (SWOT) 99 // 8.2.3 CÍLE KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU ČR 101 // 4 // 9 // 105 // POSTAVENI CESTOVNÍHO RUCHU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ // 9.1 CESTOVNÍ RUCH JAKO SOUČÁST SPOTŘEBY OBYVATELSTVA // 9.2 VZTAH CESTOVNÍHO RUCHU ? ODVĚTVOVÉ STRUKTUŘE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ // 9.3 CESTOVNÍ RUCH JAKO OBLAST PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A VÝZNAMNÝ FAKTOR ZAMĚSTNANOSTI // 9.4 VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA ROZVOJ ÚZEMNÍCH CELKŮ // 9.5 GLOBÁLNÍ DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA NÁRODNÍ EKONOMIKU // PŘÍLOHY //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC