Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001
120 s. : il.

objednat
ISBN 80-7235-147-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohu, rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000012496
K // OBSAH // ÚVOD DO STUDIA CHEMIE . . 4 // Trochu historie aneb od řemesel // a alchymie k chemii ... 4 // Chemie v našem životě ... 5 // Obory chemie ... 6 // 1 SLOŽENÍ A STRUKTURA LÁTEK . . 7 // 1.1 KLASIFIKACE LÁTEK ... 7 // 1.1.1 Směsi ... 7 // 1.1.2 Chemické látky - prvky, sloučeniny // a chemické názvosloví ... 10 // 1.2 ATOMOVÁ A MOLEKULOVÁ // STRUKTURA LÁTEK ... 14 // 1.2.1 Molekulová struktura látek ... 14 // 1.2.2 Hmotnost atomů a molekul ... 15 // 1.3 SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU 16 // 1.3.1 Částice v atomu ... 16 // 1.3.2 Jádro atomu ... 17 // 1.3.3 Elektronový obal atomu ... 18 // 1.4 PERIODICKÝ ZÁKON A PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ ... 21 // 1.4.1 Periodický zákon ... 21 // 1.4.2 Periodická soustava prvků ... 21 // 1.4.3 Periodický zákon a valenční elektrony 22 // 1.4.4 Velikost atomů a periodická soustava 23 // 1.4.5 Periodicita ionizačních energií a elektronových afinit ... 24 // 1.5 CHEMICKÁ VAZBA ... 25 // 1.5.1 Proč chemické vazby vznikají ... 25 // 1.5.2 Kovalentní vazba ... 25 // 1.5.3 Iontová vazba ... 28 // 1.5.4 Kovová vazba ... 28 // 2 CHEMICKÉ REAKCE... 30 // 2.1 Kdy dojde k chemické reakci ... 30 // 2.2 Chemické rovnice... 31 // 2.3 Výpočty vycházející z chemických // rovnic ... 31 // 2.4 Změny energie při chemických reakcích ... 32 // 2.5 Rychlost chemických reakcí ... 35 // 2.6 Chemická rovnováha ... 37 // 2.7 O klasifikaci chemických reakcí . . 39 // 3 ZÁKLADY ANORGANICKÉ CHEMIE
. 41 // 3.1 NEKOVY ... 41 // 3.1.1 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny . . 41 // 3.1.2 Vzácné plyny ... 56 // 3.1.3 Halogeny ... 56 // 3.1.4 Chalkogeny ... 61 // 3.1.5 Dusík a fosfor... 65 // 3.1.6 Uhlík ... 72 // 3.2 POLOKOVY ... 77 // 3.2.1 Výroba a vlastnosti boru a křemíku 77 // 3.2.2 Sloučeniny boru a křemíku s vodíkem 78 // 3.2.3 Oxidy boru a křemíku ... 78 // 3.2.4 Kremičitany (silikáty) ... 79 // 3.3 KOVY ... 82 // 3.3.1 Fyzikální vlastnosti kovů ... 82 // 3.3.2 Výskyt, výroba a koroze kovů ... 83 // 3.3.3 Přehled kovů podle chemických vlastností ... 89 // Kovy s-bloku ... 89 // Kovy p-bloku ... 90 // Kovy d-bloku ... 91 // Koordinační sloučeniny... 93 // 4 ANALYTICKÁ CHEMIE VČERA A DNES 95 // 4.1 Základní kroky chemické analýzy . 96 // 4.2 Příklady separačních metod ... 96 // 4.3 Příklady analytických metod ... 97 // 4.3.1 Gravimetrie a Volumetrie ... 97 // 4.3.2 Instrumentální metody ... 98 // 4.4 Příklady uplatnění analytických metod 99 // 5 LABORATORNÍ CVIČENI...100 // PŘÍLOHA...110 // Pokyny k demonstračním pokusům . 110 // K pojmům, názvům a obrázkům . . 112 // Řešení obtížnějších úloh ...115 // Rejstřík ...116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC