Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Ostrava : Montanex, 2005
155 s. : mapy

objednat
ISBN 80-7225-189-9 (brož.)
Konflikty a ideály
Obsahuje bibliografické odkazy, genealogické tabulky, rejstřík
Irák - dějiny - r. 1920-1958 - studie
000012505
ÚVOD 9 // ČÁST I: Mládí Núrí as-Sacída (1888 - 1920) 15 // 1. Núrí za Osmanské říše 15 // 1.1 Dětství, rodina, osobní charakteristika 15 // 1.2 Studia a praxe 16 // 1.3 Členství v al-cAhdu 18 // 2. Núrí za 1. světové války (1914 - 1918) 20 // 2.1 Na útěku před osmanskou mocí 20 // 2.2 S arabským povstáním v Hidžázu 23 // 2.3 Tažení na Damašek 24 // 2.4 Poslední měsíc 1. světové války 26 // 3. S Fajsalem v Sýrii (1918-1920) 27 // 3.1 Vyjednávání s Brity a Francouzi o budoucnosti Sýrie 27 // 3.2 Postupné ustupování francouzskému nátlaku 29 // 3.3 Stupňování napětí mezi Sýrií a Francií 31 // 3.4 Rozbití Fajsalova Syrského království Francouzi 32 // 3.5 Núrí a situace v Iráku po skončení 1. světové války 34 // ČÁST II: Núrí as-Sacíd za britského mandátu (1920-1932) 36 // 4. Núrí v 1. polovině 20. let XX. století 36 // 4.1 Návrat do Bagdádu a kampaň za zvolení Fajsala králem 36 // 4.2 Núrího role při vytváření irácké armády a policie 38 // 4.3 Núrího aktivity v ústavodámém shromáždění a podíl na schválení // britsko-irácké smlouvy z roku 1922 40 // 4.4 Ministrem obrany a spojencem krále Fajsala v různých iráckých vládách 42 // 5. Núrí ve 2. polovině 20. let XX. století 44 // 5.1 První Núrího diplomatické aktivity jménem Iráku 44 // 5.2 Dlouhé čekání na premiérské křeslo 45 // 5.3 Núrí a stabilizace poměrů v Iráku ve 20. letech XX. století // prostřednictvím armády 47 // 5.3.1 Otázka zavedení povinné vojenské služby 47 // 5.3.2 Núrí a situace v armádě koncem 20. let XX. století 49 // 5.3.3 Nájezdy ’Ichwánů na Irák 50 // 6. Konečně premiérem (23. března 1930 - 27. října 1932) 53 // 6.1 Důležité momenty z činnosti 1. a 2. Núrího vlády 53 // 6.1.1 Britsko-irácká smlouva z roku 1930 53 //
6.1.2 Uklidnění kurdských nepokojů na severu Iráku 55 // 6.1.3 Jednání o nových ropných koncesích a hospodářská situace v Iráku počátkem 30. let XX. století 57 // 6.1.4 Projekt Arabského paktu 59 // 6.1.5 Stávkové hnutí v létě 1931 a vystřídaní Núrího vlád 60 // 6.1.6 Vstup Iráku do Společnosti národů a zisk formální nezávislosti 61 // 6.2 Roztržka ve vztazích s králem Fajsalem a Núrího odchod z premiérského křesla 63 // ČÁST III: Núrí as-Sacíd v období vnitropolitické nestability (1932 - 1941) 65 // 7. Největší intrikán v zemi (1932-1938) 65 // 7.1 Poslední rok panování krále Fajsala 65 // 7.2 Neúspěšné pokusy o návrat do funkce premiéra 66 // 7.3 Spolupráce s Jásínem al-Hášimím a vztah ke králi Gházímu 69 // 7.4 Nehoda Núrího syna Sabáha a její souvislosti 71 // 7.5 Núrí a vztahy Iráku s Íránem v polovině 30. let XX. století 72 // 7.6 Vojenský převrat generála Sidqího a Núrího útěk do Egypta 73 // 7.7 Intriky proti vládě Džamíla al-Midfacího 76 // 8. Znovu v čele vlády (1938-1940) 78 // 8.1 3. vláda Núrí as-Sacída 78 // 8.2 Smrt krále Gházího a 4. Núrího vláda 80 // 8.3 Růst napětí mezi členy 4. Núrího vlády a její pád 81 // 8.4 5. Núrího vláda a rozkol mezi důstojnickými špičkami 83 // 8.5 Núrí a palestinská otázka ve 30. letech XX. století 85 // 9. Núrí a vyvrcholení vnitropolitické krize (1940-1941) 89 // 9.1 Kompromisní kabinet al-Kajláního a Núrího pokus o přechod na stranu Osy 89 // 9.2 Núrího návrat do tábora Spojenců a pád vlády al-Kajláního 90 // 9.3 Vyvrcholení politické krize a britský vojenský zásah 92 // ČÁST IV: Núrí as-Sacíd na vrcholu moci (1941-1958) 95 // 10. Núrí za 2. světové války 95 // 10.1 Nucená přestávka v Egyptě 95 //
10.2.6. Núrího vláda a účtování se stoupenci al-Kajláního 96 // 10.3 7. a 8. Núrího vláda, problémy se zásobováním a konflikt s regentem 97 // 10.4 Núrího plán Úrodného půlměsíce a vytvoření Ligy arabských států 100 // 11. Núrí ve 2. polovině 40. let XX. století 103 // 11.1 Núrího diplomatické aktivity po skončení 2. světové války 103 // 11.2 Utužení tvrdého kurzu za 9. Núrího vlády a nepokoje v lednu 1948 105 // 11.3 Důsledky palestinské války pro Irák a 10. Núrího vláda 107 // 11.4 Núrího diplomatické aktivity na konci 40. let XX. století 109 // 12. Núrí v 1. polovině 50. let XX. století a Bagdádský pakt 111 // 12.1 11. Núrího vláda a následné nepokoje v listopadu 1952 111 // 12.2 Snaha o udržení starých pořádků 113 // 12.3 12. Núrího vláda a zfalšované volby v září 1954 114 // 12.4 Bagdádský pakt 115 // 13. Poslední léta „černého režimu“ a smrt Núrího 118 // 13.1 13. Núrího vláda, Suezská krize a listopadové nepokoje v roce 1956 118 // 13.2 Vytvoření Arabské federace a 14. Núrího vláda 120 // 13.3 Převrat 14. července 1958 a zavraždění Núrího 122 // ZÁVĚR 126 // PŘÍLOHY 135 // 1. Přehled vlád Núrí as-Sacída 136 // 2. Rodokmen rodiny Núrí as-Sacída 137 // 3. Rodokmen hášimovské rodiny 138 // 4. Memorandum Núrí as-Sacída britskému státnímu ministrovi R. Caseymu (prosinec 1942) - tzv. plán Úrodného půlměsíce 139 // Seznam použitých pramenů a literatury 141 // Rejstříky 145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC