Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Prostor, 2002
499 s.

objednat
ISBN 80-7260-070-2 (váz.)
Obzor ; [vol.] 39
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje, úvod, rejstříky, doslov
Bibliografie na s. 437-448
Němci - odsun - Československo a Polsko - r. 1938-1945 - studie
000012507
OBSAH // PŘEDMLUVA ? PODĚKOVÁNÍ 15 ÚVOD 17 // I. PRVNÍ PLÁNY ČESKOSLOVENSKÉ A POLSKÉ VLÁDY A ODBOJOVÉHO HNUTÍ MEZI MNICHOVSKOU DOHODOU // A PORÁŽKOU FRANCIE // Výchozí pozice Benešova a Jakschova před vypuknutím války 21 Spojenci, hranice budoucího Československa a budoucnost sudetských Němců 29 Požadavky na vyhnání vycházející z prostředí českého odbojového hnutí 36 Sudetoněmecký exil a začátek války 40 Od Jakschových Směrnic po holmhurstskou deklaraci z března 1940 46 // Vstoupit do československé, nebo do britské armády? 51 Počátky polského programu revize 54 Nacistická přesídlovací politika jako argument 58 // II. OD EVAKUACE DO VELKÉ BRITÁNIE PO ÚTOK NA SOVĚTSKÝ SVAZ // Polské válečné cíle na severu a na západě 61 Uznání prozatímní československé vlády, sudetoněmečtí sociální demokraté a jejich postoj ? vojenské službě 66 Benešova koncepce řešení „sudetoněmecké otázky“ a Jakschova reakce 69 // Odštěpení Zinnerovy skupiny 75 Jednání o účasti sudetských Němců ve Státní radě 82 Souvislosti mezi polskými a československými plány na anexi a vyhnání 99 // III. OD ATLANTICKÉ CHARTY PO ANULOVÁNÍ MNICHOVSKÉ DOHODY // Reakce polské a československé vlády na Atlantickou chartu 103 Uznání československé vlády de iure 105 Nezdar úsilí o sudetoněmeckou účast ve Státní radě 107 Anulování Mnichovské dohody a zásadní rozhodnutí o „transferu" 125 Československá
vláda a maďarská menšina 141 Sovětský vstup do války a polská západní hranice 144 Obraz dějin jako obraz nepřítele 150 // IV. OD MOLOTOVOVY NÁVŠTĚVY V LONDÝNĚ PO TEHERÁNSKOU KONFERENCI // Britské odmítnutí „principu viny" a nezdar Benešových jednání s Jakschem 155 Benešovy snahy o americký a sovětský souhlas s transferem 173 // Vzdorovat, nebo se podřídit? Reakce sudetoněmeckých exilových skupin na plány vyhnání 184 Spor o hranice Polska až do moskevské konference ministrů zahraničí 191 Polská otázka na moskevské konferenci ministrů zahraničních věcí 206 Teheránské rozhodnutí a polská reakce 211 // V. OD KONFERENCE TEHERÁNSKÉ K POSTUPIMSKÉ // Britská Meziresortní komise pro transfer německého obyvatelstva 215 Britská veřejná diskuse a diskuse v parlamentu 243 Vývoj britského stanoviska ? plánům na vysídlení po předložení Závěrečné zprávy 248 // Další vývoj amerického stanoviska ? plánům na anexi a vyhnání 254 Postoj komisí Majského a Litvinovovy ? anexím a vyhnání 255 Plány československé vlády na vysídlení a na vyhnání a velmoci 258 Reakce sudetoněmecké emigrace na „transfer" 279 Vysídlení Maďarů ze Slovenska a jejich výměna 292 Polské plány anexe a vyhnání ve znamení kompenzace 295 // Mezi hranicí vedenou po Odře a hranicí na Odře a Nise 319 // VI. POČÁTEK VYHÁNĚNÍ A POSTUPIMSKÁ // KONFERENCE // „Divoké" vyhánění Němců z Československa 331 Československé
anekční záměry 338 Plány na výměnu a vystěhování Maďarů 340 „Divoké" vyhánění Němců ze starých i nových polských území 344 , // Postupimské rozhodnutí 351 // SHRNUTÍ 367 Seznam zkratek 377 Poznámky 381 // Seznam pramenů a literatury 437 1. Prameny netištěné 437 // 2. Tištěné sbírky dokumentů 438 // 3. Literatura 441 // Původ map 449 // Jmenný rejstřík 451 Rejstřík zeměpisných názvů 477 Věcný rejstřík 485 // Vyhnaní: Palčivá otázka (nejen) české a německé historiografie (nejen) současnosti 493 // (Alena Misková) // Ediční poznámka 501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC