Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2006
398 s. : il., portréty, mapy, faksim., plány, geneal. tabulky ; 27 cm

objednat
ISBN 80-7203-765-X (váz.)
Kniha vznikla v rámci projektu LC521 Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost
Obsahuje bibliografii na s. 366-379, bibliografické odkazy a rejstřík
000012508
pozdravení čtenáři 13 // prolog: LUCEMBURKOVÉ A FRANCIE 1377-1378 // Dětská léta dvou Karlů 18 // Neradostné dětství ¦ » ¦ „Monseigneur Charles de Boeme“ * * * Francie na prahu Stoleté války * ¦ ¦ Hrdinská smrt krále Jana * * * První dauphin: Karel z Valois // Mety 1356: první setkání 53 // Říše římská v polovině 14. století * * * Karlův dvůr a úřady » « ¦ Počátky vlády římského krále Karla IV * ¦ ¦ Konečně císařem ¦ ¦ * Karlova politika vůči Francii Císařovo vánoční čtení v Metách *¦* První banket podle Zlaté buly // Dauphin Karel 1357-1364: na výsluní i ve stínu 70 // Ve vleku městské revolty Jacquerie Mírová smlouva z Brétigny // ¦ * * Ve stínu otcovy politiky // Francie za vlády Karla V* Moudrého 85 // První kroky nového krále ¦¦¦Ve spárech loupezivých rot a drobné války ¦¦¦ Obnova státní správy ¦¦¦ Znovudobytí ztracených území ¦¦¦ Intelektuální prostředí dvora Paříž a její okolí koncem vlády Karla V // Evropské rozměry vlády Karla IV* no // Praha, Českého království hlava ¦ ¦ ¦ Klerici a učenci na cestách: Praha - Paříž - Avignon *¦¦ Dvořané, diplomaté a muži v pozadí ¦¦¦ Na očích všem: dvorské a jiné slavnosti, rituály a ceremonie ¦¦¦ Velké summity císaře Karla IV // ¦ ¦ ¦ Nečekané rozhodnutí o návštěvě Paříže * ¦ ¦ Opožděný příjezd do Francie // RELACE VELKÝCH KRONIK FRANCIE O NÁVŠTĚVĚ CÍSAŘE
KARLA IV. epilog: ODEZVY A DOHRY PAŘÍŽSKÉHO SUMMITU 198 // Poslední léta vlády Karla V ¦¦¦ Počátek církevního rozkolu v hlavě i v údech ¦¦¦ Odezva schizmatu v Praze a císařova smrt *¦¦ Čechy a Francie na počátku vlády Václava IV // EXKURSY, SONDY A ETUDY // Úvodní ohlédnutí za literaturou 221 L Relace Velkých kronik Francie a přidružené vyprávěcí prameny 225 IL Obrazové seriály a ilustrace 230 // III. „Král Francie je císařem ve svém království" 236 // IV. Krásné uspořádání - belle ordonance 247 // V. Uvítací průvody a slavnostní vjezdy 260 // VI. Nic než koně: jejich druhy počty a barvy 272 VIL Oděvy látky a znovu barvy 280 // VIII. Císařovy pařížské rezidence 278 // IX. Slavnostní bankety v Paláci Čité 304 // X. Stolní náčiní a nádobí 316 // XI. Jídelní lístky pařížských hostin 326 // XII. Dramatické a hudební produkce při entremets 331 // XIII. Dary pro císaře a jeho družinu 338 // XIV. Knižní dary relikvie a drobné záhady kolem nich 345 // XV. Závěrečná bilance výdajů královské komory 355 // rodokmeny dynastie Valois a dynastie Lucemburků 364 // literatura a prameny 366 // soupis vyobrazení 380 // soupis miniatur ? relaci 384 // soupis map a genealogických tabulek 385 // rejstřík osob a míst 386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC