Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
5., nově připravené vyd.
Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003
439 s.

objednat
ISBN 80-86495-14-0 (váz.)
Spisy T. G. Masaryka ; 33
Obsahuje jmenný rejstřík
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - dílo - r. 1918-1920 - výbory
000012606
Obsah // 1918 // Armádní rozkaz prezidenta Masaryka... 11 // Naše vláda mne volá ... 13 // Masarykův telegram Kramářovi ... 14 // T. G. Masaryk v Damey u Československé brigády ... 15 // Prezidentova depeše generálu Diazovi ... 17 // Masarykovo prohlášení na hranicích při návratu do vlasti... 18 // Masarykův pozdrav vládě... 19 // Prezident na cestě do Prahy ...20 // Slavný vjezd prezidenta Masaryka do Prahy...21 // Prezidentský slib... 23 // Poselství prezidenta republiky...24 // Prezident Masaryk v Národním divadle ...35 // Zpráva ministerské radě o zahraniční činnosti...36 // Prezident republiky v Novém německém divadle ...55 // 1919 // Novoroční projev prezidenta Masaryka k deputaci Národního shromáždění // Novoroční pozdravy Spojencům... // Prezident republiky paní Naděždě Kramářové... // Rozhovor zpravodaje Timesů s prezidentem Masarykem ... // Prezidentova odpověď rumunskému ministerskému předsedovi... // O našem poměru ? Uhrám ... // Přijetí francouzského vyslance prezidentem republiky... // Nástup jugoslávského vyslance... // Pozdrav prezidenta Masaryka Slovensku ... // Prezident Masaryk o některých časových otázkách... // Alice Masaryková předsedkyní Československého červeného kříže // Prezident Masaryk o nebezpečí německém... // Prezident Masaryk o spojení s Čtyřdohodou... // Prezident Masaryk o časových otázkách... // Rozhovor prezidenta Masaryka s americkým žurnalistou
... // Rozhovor pro list The New York World ... // Prezident republiky o hnutí tzv. Omladiny ... // Vojenský program prezidenta Masaryka ... // Rozhovor švýcarského novináře s prezidentem Masarykem ... // Prezident Masaryk o národnostní otázce... // 59 // 62 // 65 // 66 68 69 // .73 // 74 // 75 // 76 // 79 // 80 82 83 87 89 // 91 // 92 98 // 100 // 435 // Prezident o důstojnících v demokratickém vojsku... 101 // Prezident republiky v Českomoravské strojírně... 108 // Zahájení činnosti vzdělávacího odboru v československé armádě... 109 // Masarykova odpověď deputaci sjezdu Československé strany agrární... 110 // Návštěva prezidenta Masaryka v Mladé Boleslavi... 112 // ? tragickému úmrtí ministra Milana Rastislava Štefánika... 115 // Prezident Masaryk a československý tisk ... 118 // Sjezd československých průmyslníků ... 119 // Prezident Masaryk o našem poměru ? Německu... 121 // Návštěva prezidenta Masaryka v Plzni ... 123 // Prezident ? důlnímu neštěstí v Lazech ... 129 // Telegram italskému králi... 130 // Masarykova řeč při návštěvě poštovního oficiantského kurzu pro uchazeče // ze Slovenska ... 131 // List prezidentův generálu Pelléovi ... 132 // Prezidentova řeč ? pražské posádce ... 133 // Odpověď prvnímu vyslanci Spojených států při nástupní audienci... 135 // Prezidentovo poselství čs. armádě na Sibiři... 137 // Masarykova řeč na koncertu židovských akademiků... 139
Politický význam Zborová ... 140 // Masarykův projev ke Dni nezávislosti USA ... 141 // Rekonstrukce vlády... 143 // Oslava francouzského národního svátku... 149 // List prezidenta generálovi Pellé ... 151 // Osud Němců v Čechách ... 152 // Rozhovor pro švýcarský list Tribune de Geneve... 155 // Rozhovor prezidenta pro madridský časopis La Correspondencia de Espaňa ... 157 // Prezidentova odpověď deputaci z Těšínská... 161 // Telegram italskému králi - Telegram italskému ministerskému předsedovi ... 162 // Prezidentova odpověď deputaci „Husitských žen“... 163 // Telegram T. G. Masaryka listu Neue Freie Presse... 164 // Prezident Masaryk v Hradci Králové... 165 // Velký den na Staroměstské radnici ... 169 // Poselství prezidenta Republiky československé... 171 // Zahájení výstavy Náš odboj ... 179 // Dopis prezidenta Masaryka prof. Myslbekovi... 180 // Koncept generálního statutu Podkarpatské Rusi ... 181 // Prezident republiky o poměru církve ? státu - Memorandum o zásadách // odluky církve od státu... 184 // Oravští Slováci u prezidenta republiky ... 190 // Odpověď prezidenta republiky slovenským županům a poslancům ... 191 // Otevření brněnské Vysoké školy zemědělské... 192 // Masarykova odpověď předsedovi Národního shromáždění ... 193 // Slavnost ? 70. výročí počeštění Vysoké školy báňské v Příbrami ... 194 // 436 // Masarykova řeč při návštěvě Národní rady československé...
195 // Prezidentův dopis Univerzitě Komenského... 196 // Předmluva ? anglickému vydání knihy Františka hraběte Líitzovva Čechy... 197 // Kabelogramy americkým Čechoslovákům ... 199 // Prezident sibiřským legiím ...201 // Prezident Masaryk o úkolech Akademie práce ...202 // Rozhovor pro list Prager Tagblatt ...203 // Masarykovo stanovisko ke stanovám Republikánské ligy // pro mravní obrodu národa...206 // Nástup belgického vyslance ...209 // 1920 // Prezident T. G. Masaryk o hlavním úkolu republiky v Novém roce... // Prezident Masaryk o jednání s Němci... // Sjednocení československé armády... // Připomínka ? zákonu ze dne 17. prosince 1919 o závodních a revizních radách // při hornictví ... // Nepotvrzený zákon univerzitní... // Obsazení Hlučínska ... // Prezident Masaryk o tzv. pittsburském ujednání ... // Projev pro UEcho de Paris... // Nástupní audience italského vyslance... // Anglický vyslanec u prezidenta Masaryka ... // Audience jugoslávských novinářů... // Třetí poselství prezidenta Masaryka ... // Odpověď prezidenta na blahopřání diplomatického sboru ... // Oslava prezidentových narozenin v Novém německém divadle... // Masarykovy děkovné telegramy za přání ? 70. narozeninám... // Nástupní audience holandského vyslance ... // Interview pro Sunday Times... // Přijetí spišských Slováků prezidentem ... // Prezident Masaryk ? legionářům... // Slavnostní dny táborské ... // Prezident
Masaryk o Německu a Němcích v naší republice... // Prezidentův dík předsedovi Národního shromáždění za projev oddanosti . . .. // ? ruským legionářům, vracejícím se do vlasti... // Masarykova předmluva ke knize Evropa v přerodu... // Rekonstrukce vlády... // Zákon o dávce z majetku ... // Školní mládeži ... // Odpověď prezidenta výpravě slovenských studentů... // Telegram ? ustavení Czech Society of Great Britain ... // Hold skautů prezidentu republiky ... // 213 // 215 // 217 // 218 219 221 223 // 225 // 226 // 227 // 228 229 // 236 // 237 // 238 // 242 // 243 // 247 // 248 252 254 // 256 // 257 // 258 // 259 261 // 263 // 264 // 265 // 266 // 437 // Telegram King’s College v Londýně k úmrtí R. M. Burrowse... // Prezidentovi Francie k zahájení leteckého spojení Praha - Paříž... // Nástupní audience řeckého vyslance... // Masaryk o českém bratrství ... // Soustrastný dopis paní Vojanové ? úmrtí herce Eduarda Vojana ... // Američané u prezidenta republiky... // Heydukova oslava v Písku ... // Rozhovor pro maďarský list A Hirek... // Z rozhovoru o kinematografii... // Rozmluva s prezidentem Masarykem ... // List prezidentův starostovi Československé obce sokolské ... // Prezident Masaryk na Chrudimsku ... . // Řeč při návštěvě důstojnické školy dělostřelecké v Milovicích... // Odpověď prezidenta Národní radě a zahraničním Čechoslovákům... // Nový francouzský vyslanec ... // Hold sokolstva
prezidentovi ... // Prázdniny - poslání ? studentstvu na rok 1920 ... // Sjezd československého učitelstva ... // Hold učitelstva prezidentu Masarykovi... // Rozhovor prezidenta pro list Petit Parisien ... // Masarykův dopis časopisu Sokolice ... // Prezident Masaryk o našem poměru ? Maďarům... // Olympijskému výboru a Čs. obci sportovní... // Odpověď Svazu československých elektrotechniků... // Odpověď prezidenta na dopis Zionist organization of America ... // Sovětské Rusko a my ... // 18. kongres Volné myšlenky... // Odpověď prezidenta prvnímu papežskému nunciovi při nástupní audienci Dopis prezidenta republiky ministerskému předsedovi odstupující vlády . // Jmenovací dekrety novým ministrům ... // Nástupní audience rumunského vyslance ... // Prezidentova návštěva Příbramska... // Masarykova odpověď na pozdravný telegram legionářů ... // Sjezd české samosprávy ... // Prezident mezi rekruty ... // Řeč při zahájení mezinárodní letecké výstavy... // Odpověď prezidenta Národní radě československé ... // Rozhovor pro Lidové noviny ... // Oslava národního svátku... // Prezident Masaryk o Slovensku ... // Telegram prezidentovi Millerandovi ? 50. výročí Francouzské republiky Masarykova odpověď na pozdrav z ustavujícího sjezdu Československé // obce novinářské ... // Vzkaz prezidenta Masaryka městu Amsterodamu ... // 267 // 268 // 269 // 270 // 271 // 272 // 273 // 274 // 277 // 278 281 282
284 286 // 287 // 288 // 289 // 290 294 296 // 298 // 299 // 301 // 302 // 303 // 304 337 // 339 // 340 // 342 // 343 // 344 348 // 350 // 351 // 352 // 353 // 354 357 // 359 // 360 // 361 // 362 // 438 // Vzkaz Družině československých legionářů na pozdrav ze sjezdu... // Rozdělení Masarykova fondu ... // Deputace pražských německých vysokoškoláků u prezidenta ... // Prezidentův list dr. Otakaru Krouskému o finanční stránce zahraničního odboje // Prezident nepřijal demisi ministra Engliše ... // Odhalení pomníku Slavomíra Kratochvíla v Přerově... // Rozhovor prezidenta s redaktorem listu Az Est ... // Prezident Masaryk o znojemských volbách... // Rozhovor prezidenta pro list Prager Tagblatt... // Soustrastný dopis paní Anně Kovařovicové ? úmrtí Karla Kovařovice ... // Prezident Masaryk o komunistickém puči... // Projev ? dětem pro Československý červený kříž... // Vánoční projev T. G. Masaryka ? Němcům ... // Revoluce a bolševici... . // Prezident Masaryk generálu Pellé... // 363 // 364 // 366 // 367 // 368 // 369 // 370 372 374 // 376 // 377 // 378 // 379 // 380 386 // Přílohy // Rozhovory redakčně zpracované jako články // Deputace Národního divadla v Brně u prezidenta republiky ...389 // Národní rada židovská u prezidenta republiky...391 // Doplněk - Příloha ke zprávě ministerské radě z r. 1918 // Zpráva ministerské radě, upravená prezidentem v roce 1928 ... 392 // Nástupní audience diplomatů
v ČSR v letech 1919-20 ... 408 // První vlády ČSR v letech 1918-1921 ... 409 // Soupis textů z 1. vydám Cesty demokracie, které nebyly do této reedice zařazeny .410 // Ediční poznámka ...:...413 // Jmenný rejstřík...415 // Přehled použitých zkratek...434 // 439

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC