Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1958
323 s.

objednat
Obsahuje bibliografii a menný rejstřík
Soubor 6 autorových studií, dílem již otištěných v časopisech a sbornících, dílem poprvé zde vcelku uveřejněných. Týká se vztahu obrozenské literatury k literárnímu dědictví, úlohy J. Dobrovského při vzniku obrozenské literatury, kulturní politiky J. Jungmanna, geneze romantického hrdiny (K.H. Mácha), včleňování folklorní pohádky do obrozenské literatury a místa Babičky (B. Němcová) ve vývoji české literatury..
000012666
Úvodem ...5 // Vztah obrozenské literatury k literárnímu dědictví ..29 // Úloha Josefa Dobrovského při vzniku obrozenské literatury ...61 // Počátky českého národního hnutí v obrození ...65 // Cesta Dobrovského k studiu vlastivědnému ...76 // Česká literatura v pojetí Dobrovského ...89 // Pomoc Dobrovského obrozenským spisovatelům 109 // Kulturní politika Josefa Jungmanna ...127 // Genese romantického hrdiny ...147 // Ztracený věk mladosti ...152 // Mezi programem a životem ...164 // Máchův „vyděděnec“ ...177 // Srozumitelnost Máchova obrazu romantického hrdiny ...191 // Včleňování folklorní pohádky do obrozenské literatury ...203 // Místo Babičky ve vývoji české literatury ...249 // Vznik nového typu ...255 // Vznik nového tvaru ...282 // Vznik nového estetického ideálu ...309 // Poznámka bibliografická ...320 // Jmenný rejstřík ...321
(OCoLC)85195448
cnb000445962

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC