Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : SNTL, 1985
136 s. : il. ; 30 cm

objednat
Vydavatel: VŠCHT Praha
Bibliografie: s. 134
Určeno pro posluchače fakulty chemické technologie
Chemie analytická - termodynamika chemická - učebnice vysokošk.
Termodynamika chemická - chemie analytická - učebnice vysokošk.
000012731
Úvod 3 // 1. Přehled chemické termodynamiky v roztocích 4 // 1.1 Základní vztahy mezi termodynamickými veličinami 4 // 1.2 Koncentrační stupnice 7 // 1.3 Aktivita, aktivitní koeficienty 7 // 1.4 Standardní stavy 12 // 1.5 Chemická rovnováha 14 // 1.6 Teorie meziiontového působení 15 // 1.7 Teorie vodivosti 1? // 1.8 Asociace iontů 21 // 1.9 Termodynamické cykly 23 // 1.10 Termodynamické funkce iontů v roztoku a jejich tabelace 25 // 1.11 Solvat??? iontů 32 // 1.12 Iontové poloměry 39 // 2. Protolytické rovnováhy 41 // 2.1 Teorie kyselin a zásad 41 // 2.2 Protolytické rovnováhy a rozpouštědla 42 // 2.3 Konstanty protolytických rovnováh 44 // 2.4 Primární efekt prostředí v protolytických rovnováhách 45 // 2.5 Acidobázické rovnováhy v rozpouštědlech se sníženou aktivitou // vody a v nevodných rozpouštědlech 48 // 2.6 Termodynamické charakteristiky protolytických rovnováh 50 // 2.7 Měření kyselosti roztoků 52 // 2.8 Acidobázické rovnováhy ve vodných roztocích 57 // 3. Komplexotvorné rovnováhy 74 // 3.1 Definiční vztahy 74 // 3.2 Výpočet rovnovážného složení 80 // 3.3 Podmíněné komplexotvorné rovnováhy 83 // 3.4 Grafické znázorňování komplexotvorných rovnováh 87 // 3.5 Určování hodnot termodynamických funkcí temochemickými metodami 89 // 3.6 Komplexotvorné rovnováhy v analytické chemii 91 // 4. Rovnováhy srážecích reakcí 94 // 4.1 Rozpustnost a součin rozpustnosti 94 // 4.2 Ovlivnění rozpustnosti přítomností jiných iontů 96 // 4.3 Hydrolytické reakce kovových iontů 102 // 4.4 Grafické znázorňování srážecích rovnováh 106 // 4.5 Vztah mezi součinem rozpustnosti a termodynamickými funkcemi 114 //
5. Oxidačně-redukční rovnováhy 116 // 5.1 Reverzibilní galvanický článek 116 // 5.2 Slánky a převodem a bez převodu 120 // 5.3 Galvanický článek a termodynamické veličiny 121 // 5.4 Formální potenciál 3.23 // 5.5 Grafické znázorňování oxidačně-redukčních rovnováh 128 // Základní fyzikální konstanty a jejich hodnoty 3.33 // Doporučená literatura ke studiu 3.34
(OCoLC)39595054
cnb000027424

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC