Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1978
390 s. : il. ; 8°

objednat
Teoretická knižnice inženýra
Řada chemické literatury
Obsahuje bibliografie a věcný rejstřík
Publikace vysvětluje základní pojmy a vztahy z chemické kinetiky, zabývá se odvozováním rychlostních rovnic a zpracováním experimentálních dat z jednotlivých typů ideálních reaktorů. Probírá konstanty kinetických rovnic,soustavy reakcí, spolehlivost kinetických údajů, transportní jevy v kinetice a ovlivnění kinetiky transportními jevy..
000012792
Symboly 9 // 1. Základní pojmy a vztahy 15 // 1.1 Klasifikace reakci 16 // 1.2 Rychlost tvorby reakčních složek 20 // 1.3 Reakční rychlost 21 // 1.4 Zákon působení aktivní hmoty 25 // 1.5 Teplotní závislosti 30 // 1.6 Kinetické rovnice 31 // 1.7 Kinetika a termodynamika 33 // 1.8 Osnova knihy 36 // 2. Schéma soustavy reakcí 37 // 2.1 Určování schématu soustavy 37 // 2.2 Klíčové složky 50 // 3. Laboratorní reaktory 56 // 3.1 Dokonale promíchávaný vsádkový reaktor 57 // 3.1.1 Jednotlivé reakce 59 // 3.1.2 Soustavy reakci 61 // 3.1.3 Integrace rychlostních rovnic 64 // 3.1.4 Heterogenní reakce 66 // 3.2 Trubkový reaktor s pístovým tokem 67 // 3.2.1 Jednotlivé reakce 68 // 3.2.2 Soustavy reakci 71 // 3.2.3 Reakce provázené změnou hustoty 72 // 3.3 Dokonale promíchávaný průtokový reaktor 77 // 3.4 Diferenciální průtokový reaktor 82 // 3.5 Realizace laboratorních reaktorů 84 // 4. Získávání kinetických údajů 94 // 4.1 Metodika měřeni 94 // 4.1.1 Příprava měřeni pro vsádkový reaktor 94 // 4.1.2 Příprava měření pro průtokový reaktor s pistovým tokem 96 // (5) // 4.1.3 Příprava měřeni pro dokonale promíchávaný průtokový reaktor 98 // 4.1.4 Sledování reakce 101 // 4.1.5 Metody analýzy reakční směsi 103 // 4.2 Plánováni pokusů 107 // 4.3 Primární zpracování dat 115 // 5. Rychlostní rovnice pro jednotlivé reakce 123 // 5.1 Empirické rychlostní rovnice 124 // 5.2 Modelové rychlostní rovnice 125 // 5.2.1 Navrhování reakčniho schématu 126 // 5.2.2 Zjednodušující předpoklady 135 // 5.2.3 Bodensteinův princip 136 // 5.2.4 Konstantní celková koncentrace aktivních částic 138 // 5.2.5 Rychlost určující krok 141 // 5.2.6 Další zjednodušující předpoklady 145 // 5.2.7 Porovnáni zjednodušujících předpokladů 147 // 5.3 Homogenní katalýza 150 // 5.4 Heterogenní katalýza 157 //
5.4.1 Langmuirova—Hinshelwoodova kinetika 160 // 5.4.2 Kinetika na nehomogenních površích 167 // 5.5 Reakce katalyzované enzymy 172 // 5.6 Řetězové reakce 174 // 5.7 Reakce na fázovém rozhraní tuhých látek 179 // 5.8 Zjednodušené rychlostní rovnice 182 // 6. Zpracování experimentálních údajů 186 // 6.1 Lineární a linearizované kinetické rovnice 191 // 6.2 Nelineární rovnice , 201 // 6.2.1 Rychlostní rovnice 205 // 6.2.2 Integrované rovnice 211 // 6.3 Úplnost souboru dat 214 // 7. Konstanty kinetických rovnic 218 // 7.1 Závislost na teplotě 218 // 7.2 Závislost na prostředí 223 // 7.3 Závislost na povaze katalyzátoru 231 // 7.4 Závislost na struktuře složek 232 // 8. Soustavy reakcí 239 // 8.1 Odvozování rychlostních rovnic 241 // 8.2 Úplná řešení soustavy 246 // 8.2.1 Studium izolovaných reakci 246 // 8.2.2 Analýza soustavy jako celku 249 // 8.2.3 Využiti rychlostí tvorby složek 252 // 8.2.4 Kombinace postupů 255 // 8.3 Zjednodušená řešení soustavy 256 // 8.4 Zpracování dat 261 // 8.5 Selektivita 266 // 8.6 Některé typy soustav reakcí 269 // 8.6.1 Rozvětvené reakce 270 // 8.6.2 Konkurenční reakce 273 // 8.6.3 Následné reakce 276 // 8.6.4 Kombinace paralelních a následných reakcí 282 // 8.6.5 Vratné paralelní a následné reakce 284 // 9. Spolehlivost kinetických údajů 287 // 9.1 Chyby primárních údajů 288 // 9.1.1 Chyby v měřeni času 289 // 9.1.2 Chyby v určování prostorového času 290 // 9.1.3 Chyby v určování koncentrací 292 // 9.1.4 Chyby v měření teploty 293 // 9.1.5 Chyby vznikající odchylkami od ideality laboratorních reaktorů 296 // 9.2 Chyby zpracovaných primárních údajů 296 // 9.2.1 Chyby v reakční rychlosti 296 // 9.2.2 Vliv chyb na výběr kinetické rovnice 298 // 9.2.3 Chyby konstant kinetických rovnic 300 //
9.3 Vyjadřování přesnosti kinetických údajů 303 // 10. Transportní jevy v kinetice 305 // 10.1 Transport hmoty 306 // 10.1.1 Molekulární difúze v plynech 306 // 10.1.2 Molekulární difúze v kapalinách 313 // 10.1.3 Difúze v porézních látkách 315 // 10.1.4 Přestup hmoty 321 // 10.2 Transport tepla 327 // 10.2.1 Vedení tepla 327 // 10.2.2 Přestup tepla 330 // 10.3 Neideální tok 332 // 10.3.1 Rozložení doby zdržení 334 // 10.3.2 Model pístového toku s disperzi 337 // 10.3.3 Model míchaného reaktoru 341 // 11. Ovlivnění kinetiky transportními jevy 343 // 11.1 Neideální tok 343 // 11.1.1 Vsádkový reaktor 343 // 11.1.2 Průtokový trubkový reaktor 344 // 11.1.3 Průtokový míchaný reaktor 350 // 11.2 Transport vně částice katalyzátoru 354 // 11.2.1 Vnější difúze 355 // 11.2.2 Vnější přestup tepla 357 // (?) // 11.3 Transport uvnitř částice katalyzátoru 359 // 11.4 Reakce plyn—kapalina 371 // 11.4.1 Pomalá reakce 371 // 11.4.2 Rychlá reakce 373 // 11.4.3 Okamžitá reakce 375 // 11.4.4 Odpor na straně plynu 37? // 11.5 Reakce tekutina—tuhá látka 379 // 11.5.1 Mode1 zmenšujícího se jádra 379 // 11.5.2 Zrnkový model 383 // Rejstřík 387
(OCoLC)42158238
cnb000418991

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC