Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003
240 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-514-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, resumé anglicky a rusky
Bibliografie: s. 225-226
Čeština - mluvnice historická - r. 800-1800 - pojednání
Čeština spisovná - vývoj - pojednání
Staročeština - vývoj - r. 800-1800 - pojednání
000012844
Dějiny spisovné češtiny (800-2000): schéma...6 // Úvod...7 // Jak pracovat s touto knihou. O uspořádání...10 // Část prvá; Kultivace národního jazyka (800-1300)... 11 // Kapitola pilotní. Proglas Konstantina-Cyrila jako ideový vzor kultivace jazyka.13 // Kapitola 1. Čechy a tradice slověnská...25 // Kapitola 2. Kosmas a prostonárodní čeština...39 // Kapitola 3. Básnictví jako jazykový experiment. // Píseň ostrovská „Slovo do světa stvořenie"...45 // Část druhá: Rozkvět jazyka a jazykového podvědomí (1300-1500)...51 // Kapitola 4. Kronika Dalimilova // První názory na jazyk a jeho společenské funkce...53 // Kapitola 5. Klaret doby Karlovy // První krůčky jazykovědy české a jejího úsilí evropeizačního...67 // Kapitola 6. Hus - jako reformátor jazykový // Náprava jazyka - prostředek к nápravě společenské...83 // Kapitola 7. Konec středověku, kritické úvahy nad staven jazyka a nápravou češtiny // Viktorin Kornel ze Všehrd, Lactifer, Václav Písecký...95 // Část třetí: Humanismus - zlatý věk češtiny (1500 -1620)...105 // Kapitola 8. První kroky v plánovitém budování češtiny. // Jan Blahoslav a jeho předchůdci...107 // Kapitola 9. Daniel Adam z Veleslavína a zlatá éra českého slovníkářství...125 // Kapitola 10. Právní a skutkové postavení češtiny v předvečer Bílé hory // První zákon na ochranu češtiny z r. 1615...131 // Část čtvrtá: Raná doba pobělohorská (1620 -1700)...137
// Kapitola 11. Komenský a jeho koncept moderního slovníku - ztracený, ä nalezený? . 139 // Kapitola 11 „Thesaurus linguae bohemicae" // Spolupráce Rosy a Komenského přes čas a prostor i náboženské bariéry... 145 // Kapitola 13. Čeština a statečný boj jezuitů za ni i za sebe samé...163 // Část pátá: Pozdní doba pobělohorská - úsvit osvícenství (1700 -1800)...177 // Kapitola 14. Na přelomu století. Obrany jazyka a „Slovář český"...179 // Kapitola 15. Předobrozenecké peripetie a inspirace české gramatiky. // Gramatika Rosová (1672), Doležalova (1746) a Dobrovského (1809/19)... 191 // Kapitola 16. První profesor češtiny F.M. Pelei čili loučení s minulostí...207 // Základní literatura (v chronologickém sledu) // Další základní tituly používané v ukázkách... // Zkratky a jiné vysvětlivky... // English summary... // Русское резюме... // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC