Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 1997
189 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-07-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu, úvod, rejstřík
Chirurgie - učebnice středošk.
000012857
Obsah // Předmluva ... 11 // ljtívod do chirurgie (Vyhnánek)... 13 // ’ Historie chirurgie... 13 // Vývoj chirurgie ve světě... 13 // Vývoj chirurgie u nás... 14 // Rozvoj specializovaných oborů... 15 // Vyšetřovací metody v chirurgii... 16 // Laboratorní vyšetření... 16 // Zobrazovací metody... 16 // Diagnostická excize a exstirpace... 22 // Léčba v chirurgii... 22 // Operační léčba v chirurgii... 22 // Konzervativní léčba v chirurgii... 24 // Kontrolní otázky... 24 // X Antisepse a asepse (Vyhnánek)... 25 // Dezinfekce... 25 // Chemické dezinfekční prostředky... 25 // Dezinfekce operačního pole a rukou před operací... 26 // Sterilizace... 28 // Prostředky fyzikální sterilizace... 29 // Prostředky chemické sterilizace... 32 // Balení sterilizovaných předmětů... 32 // Zásady antisepse a asepse při operaci... 33 // Nozokomiální infekce... 34 // Ochrana proti nemocničním nákazám na operačním sále... 35 // Kontrolní otázky... 35 // Л Ргѵпі pomoc (Počta)... 36 // Postup při provádění první pomoci... 36 // Předlékařská a lékařská první pomoc... 37 // Záchranná služba... 37 // Výkony při poskytování první pomoci... 38 // Zakázané výkony při poskytování první pomoci... 38 // Postup při poskytování první pomoci... 39 // Resuscitace... 40 // Poruchy dýchání... 40 // 5 // Poruchy krevního oběhu... 46 // První pomoc při ztrátě vědomí - bezvědomí... 51 // Závažná poranění...
52 // Poranění elektrickým proudem a bleskem... 52 // Popáleninový úraz... 53 // Poškození chladem... 54 // Poraněni hlavy a mozku... 55 // Poranění páteře a míchy... 57 // Poranění hrudníku... 58 // Poranění břicha... 62 // Poranění pánve... 62 // Poranění dlouhých kostí a kloubů... 62 // Poranění tlakovou vlnou (crush syndrom)... 63 // Kontrolní otázky... 64 // 4 Popáleniny a omrzliny (Brož)... 65 // Účinek tepla na kůži... 65 // První pomoc u popálenin... 66 // Zásady pro poskytování první pomoci popáleným... 67 // Popáleninový šok ... 68 // Místní péče o popálené plochy... 69 // Elektrotrauma... 71 // Chemické trauma... 71 // Přehřátí a sluneční úpal... 71 // Omrzliny... 72 // Kontrolní otázky... 72 // 5 Obecná traumatológie (Strnad)... 73 // Poranění měkkých struktur... 73 // Poranění kůže a podkoží... 73 // Poranění svalů... 74 // Poranění šlach a vazů... 74 // Poranění cév... 75 // Poranění nervů... 76 // Poranění vnitřních orgánů... 77 // Syndrom zhmoždění (crush syndrom)... 77 // Poranění skeletu... 78 // Poranění kostí... 78 // Poranění kloubů... 88 // Rehabilitace... 89 // Polytraumatismus... 90 // První pomoc... 90 // Povinnosti sestry při ošetřování polytraumat... 91 // Kontrolní otázky... 92 // 6 Rekonstrukční mikrochirurgie (Tvrdek)... 93 // Replantace ... 93 // f. // Indikace ... 93 // Volné přenosy tkáňových celků... 96 // Indikace ... 96
// Kontrolní otázky... 96 // /í Krevní transfúze v chirurgii (Vyhnánek)... 97 // Dárcovství krve... 97 // Krevní skupiny... // Odběr vzorku krve příjemce... 98 // Transfúzni přípravky... 99 // Krevní deriváty s buněčnými elementy... 99 // Deriváty krevní plazmy... 100 // Převod krve... 101 // Chyby při provádění transfúze... 102 // Potransfúzní reakce a komplikace... 102 // Kontrolní otázky... 103 // 8 Znecitlivění (anestézie) (Počta)... 104 // Místní anestézie... ’05 // Alergická a toxická reakce... 105 // Druhy místní anestézie... 106 // Druhy anestetik používaných pro místní anestézii... 107 // Celková anestézie... 107 // Druhy celkové anestézie... 107 // Druhy anestetik používaných к celkové anestézii... 107 // Anestetický přístroj... 109 // Provedení celkové anestézie u nemocného... 111 // Kontrolní otázky... 112 // Záněty (Vyhnánek)... 43 // Průběh infekce... 113 // Aerobní infekce... 114 // Nespecifické záněty... 114 // Specifické záněty... 44 // Pseudomykotické a mykotické infekce (plísňové infekce)... 115 // Anaerobní infekce... 46 // Klostridiová plynatá sněť... 46 // Tetanus... 47 // Léčení zánětu... 47 // Chirurgický výkon... 48 // Antimikrobní léčba... 48 // Zásady ošetřování nemocného se zánětem... 119 // Kontrolní otázky... 120 // yí Nádory (Vyhnánek)... 121 // Rozdělení nádorů podle biologické aktivity... 121 // Příčiny nádorového bujení...
122 // Názvy nádorů... 122 // Klasifikace nádorů... 123 // Depistáž zhoubných nádorů... 123 // Diagnostika nádorů... 124 // Komplexní léčba nádorů... 124 // Chirurgická léčba nádorů... 125 // Konzervativní léčba nádorů... 125 // Zásady ošetřování nemocného s nádorem... 127 // Kontrolní otázky... 129 // 11 /Vyšetřovací metody v chirurgii (Vyhnánek)... 130 // Laboratorní vyšetření ... 130 // Zobrazovací metody, instrumentální vyšetřeni... 131 // Metody a vyšetření používané u akutních nitrobřišních onemocnění . 131 // Metody a vyšetření používané u chronických onemocnění orgánů // břišní dutiny... 131 // Diagnostické chirurgické výkony u nitrobřišních onemocnění ... 133 // Metody a vyšetření používané u onemocnění hrudníku...136 // Metody a vyšetření používané u onemocnění mozku a míchy . . . 136 // Kontrolní otázky... 137 // 12) Operační blok (Vyhnánek)... 138 // Zásady práce sestry na operačním sále... 138 // Instrumentace... 140 // Druhy operačních sálů... 142 // Zařízení operačního sálu... 143 // Přístrojové vybavení... 143 // Operační nástroje... 147 // Šicí materiály... 152 // Ostatní operační vybavení... 155 // Organizace práce na operačním sále - operační skupina...156 // Kontrolní otázky... 156 // 13 Predoperační a pooperační péče (Vyhnánek)... 157 // Taktika a technika operace... 157 // Operační zátěž a její následky...
158 // Příprava nemocného před operací... 158 // Celková predoperační příprava nemocného... 158 // Příprava nemocného před akutní operací... 161 // Pooperační péče... 161 // Povinnosti sestry v pooperační péči... 162 // Parenterální a enterální výživa... 162 // Význam jednotky intenzivní péče v chirurgii... 164 // Základní funkce intenzivní péče v chirurgii... 167 // Úloha sestry v intenzivní chirurgické péči... 169 // Kontrolní Otázky // 169 // 14 Pooperační komplikace (Vyhnánek)... // Časné pooperační poruchy dechu... // Povinnosti sestry při časných pooperačních poruchách dechu Časné pooperační selhání krevního oběhu (šok) ... // Povinnosti sestry při šoku... // Pooperační bolest a nespavost... // Plicní komplikace... // Cévni komplikace... . // Poruchy funkce zažívacího systému... // Urologické komplikace... // Ranné komplikace... // Kožní komplikace... // Monitorace nemocných... // Kontrolní otázky... // 15 Rehabilitace v chirurgii (Vojtíšek) ... // Léčebná tělesná výchova... // Fyzikální léčba ... // Reflexní terapie... // Léčba prací ... // Péče o pacienty paraplegiky... // Péče o pacienty po amputaci ... // Kontrolní otázky... // 170 // 171 // 172 // 172 // 172 // 173 // 173 // 174 // 175 // 176 // 177 // 177 // 178 // 178 // 180 // 180 // 181 // 182 // 182 // 182 // 183 // 183 // Rejstřík // 184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC