Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:33x 
BK
3. opravené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998
240 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7182-055-5 (brož.)
ISBN 80-902402-0-8 (brož.)
ISBN 978-80-902402-0-9 (dotisk ; brož.)
Dotisk 2002, 2013
"Vydáno vlastním nákladem"--Tiráž dotisku 2013
Obsahuje rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000013333
K // Obsah // 1. Atom...11 // 1.1. Stavba jádra atomu ...11 // 1.2. Stavba elektronového obalu atomu...12 // 1.2.1. Kvantová čísla... 13 // 1.2.2. Tvary a prostorová orientace orbitalů... 15 // 1.2.3. Znázorňování orbitalů... 17 // Zápis orbitalů pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla... 18 // 1.2.4. Výstavbový princip a jiná pravidla... 19 // 1.3. Stavba elektronového obalu a poloha prvku v periodické soustavě prvků ...22 // 1.3.1. Periody...23 // 1.3.2. Skupiny ...25 // 1.3.3. Zkrácený zápis elektronové konfigurace ...26 // 1.4. Radioaktivita...27 // 1.4.1. Jaderné (radioaktivní) záření...28 // 1.4.2. Radioaktivní rozpady ...29 // Rozpad (přeměna) a...29 // Rozpad (přeměna) ß’ ...29 // Rozpad (přeměna) ß +...30 // Elektronový záchyt...30 // 1.4.3. Poločas rozpadu...31 // 1.5. Hmotnost atomu ...33 // 2. Chemická vazba ...35 // 2.1. Vazba kovalentní...35 // 2.2. Vazba polární a iontová...38 // 2.3. Kovy a kovová vazba...41 // 2.4 Vazba koordinačně kovalentní...43 // 2.5. Slabé vazebné interakce ...45 // 2.5.1. Van der Waalsovy síly...45 // Coulombické síly...46 // Indukční síly ...47 // Disperzní síly...47 // 2.5.2. Vazba vodíkovým můstkem ...48 // 4 // 3. Látkové množství ...52 // 4. Chemické reakce...55 // 4.1. Klasifikace chemických reakcí...55 // 4.1.1. Klasifikace chemických reakcí // podle vnějších změn ...55 // 4.1.2. Klasifikace chemických reakcí podle skupenského stavu reaktantů...56 //
4.1.3. Klasifikace chemických reakcí podle přenášených částic...57 // 4.1.4. Klasifikace chemických reakcí podle jejich tepelného zabarvení...58 // 4.2. Chemické rovnice...58 // 4.2.1. Výpočet stechiometrických koeficientů chemických rovnic pomocí rovnic matematických...59 // 4.2.2. Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic...60 // Oxidační číslo ...60 // Oxidace a redukce...60 // Oxidační a redukční činidlo ...61 // 4.2.3. Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic v iontovém tvaru ...63 // 4.2.4. Výpočty z chemických rovnic...65 // 5. Homogenní a heterogenní směsi...68 // 5.1. Roztoky a jejich vlastnosti ...69 // 5.1.1. Dělení roztoků...69 // Dělení roztoků podle skupenství...69 // Dělení roztoků podle vlastností rozpouštěné látky...70 // 5.1.2. Složení roztoků ...71 // 5.1.3. Koncentrace roztoků...72 // Hmotnostní zlomek w...72 // Hmotnostní procento...73 // Objemové procento...74 // Molámí koncentrace ...76 // Ředění roztoků...80 // 5.1.4. Koncentrace roztoků a výpočty z chemických rovnic...82 // 5 // 6. Chemická termodynamika ...86 // Soustava...86 // Stavové veličiny ...86 // 6.1. Termochemie...88 // 6.1.1. Termochemické zákony...89 // I. termochemický zákon (Laplaceův-Lavoisierův 89 // II. termochemický zákon (Hessüv)...90 // Standardní slučovací teplo...92 // Standardní spalné teplo...94 // 7. Kinetika chemických reakcí ...97 // Teorie aktivních srážek ...97 //
Teorie aktivovaného komplexu... 100 // 7.1. Vliv koncentrace na průběh chemické reakce...102 // 7.2. Vliv teploty na průběh reakce...105 // 7.3. Vliv katalyzátorů na průběh chemické reakce...105 // 8. Acidobazické reakce (kyseliny a zásady) ...110 // 8.1. Arrheniova teorie...110 // 8.2. Neutralizace...112 // 8.3. Teorie Brönsted-Lowryho...112 // 8.4. Síla kyselin a zásad ...116 // 8.5. Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek ... 118 // 9. Hydrolýza solí...122 // Hydrolýza kationtů ... 122 // Hydrolýza aniontů... 123 // 6 // 1. Prvky I. skupiny...127 // 1.1. Vodík...127 // 1.2. Alkalické kovy ...132 // 2. Prvky II. skupiny ...136 // 2.1. Beryllium ...136 // 2.2. Hořčík...137 // 2.3. Kovy alkalických zemin...139 // 3. Prvky III. skupiny...143 // 3.1. Bor...143 // 3.2. Hliník...147 // 3.3. Galium, indium, thallium ...150 // 4. Prvky IV. skupiny...151 // 4.1. Uhlík...151 // 4.2. Křemík ...157 // 4.3. Germanium, cín, olovo...162 // 5. Prvky V. skupiny...166 // 5.1. Dusík...166 // 5.2. Fosfor ...170 // 5.3. Arsen, antimon, bismut...176 // 6. Prvky VI. skupiny...179 // 6.1. Kyslík ...179 // 6.2. Síra ...187 // 6.3. Selen, tellur, polonium ...194 // 7. Prvky VII. skupiny...197 // 7.1. Výskyt a příprava halogenů ...197 // 7.2. Sloučeniny halogenů...200 // 8. Prvky VIII. skupiny...205 // 7 // 1. Chemické názvosloví ...209 // 1.1. Chemické vzorce...209 // 1.2. Oxidační číslo ...210 // 1.3. Vaznost...212
2. Názvosloví anorganických sloučenin .. 213 // 2.1. Názvosloví oxidů...213 // Odvozování vzorců oxidů...214 // Odvozování názvů oxidů...215 // 2.2. Dvojprvkové sloučeniny vodíku...215 // 2.3. Názvosloví kyselin...217 // 2.3.1. Bezkyslíkaté kyseliny...217 // 2.3.2. Kyslíkaté kyseliny...217 // Tvorba vzorců kyslíkatých kyselin...218 // Tvorba názvů kyslíkatých kyselin...219 // Strukturní vzorce kyslíkatých kyselin...220 // 2.3.3. Thiokyseliny ...221 // 2.3.4. Halogenokyseliny a jiné substituované kyslíkaté kyseliny...222 // 2.4. Funkční deriváty kyselin...223 // 2.5. Atomové skupiny ...223 // 2.6. Názvosloví isopolykyselin...225 // 2.7. Názvosloví hydroxidů ...226 // Tvorba vzorců hydroxidů ...226 // Tvorba názvů hydroxidů...226 // 2.8. Názvosloví solí ...227 // 2.8.1. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin ...227 // Tvorba vzorců solí bezkyslíkatých kyselin ... 227 Tvorba názvů solí bezkyslíkatých kyselin ... 228 // 2.8.2. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin ...228 // Tvorba vzorců solí kyslíkatých kyselin ...229 // Tvorba názvů solí kyslíkatých kyselin ...229 // 2.9. Názvosloví kyselých solí...230 // 2.10. Názvosloví krystalohydrátů...232 // Výsledky ...233 // Rejstřík // 237
(OCoLC)40080525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC