Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Dotisk 2. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001
160 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-85937-46-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, předmluvu, přílohy
Chemie - učebnice středošk.
000013383
OBSAH // PŘEDMLUVA... 7 // 1 OBECNÁ CHEMIE... 9 // 1.1 Chemie a chemická výroba... 9 // 1.1.1 Chemie - experimentálni’ přírodní’ // věda... 9 // 1.1.2 Význam chemie... 10 // 1.2 Složeni’a vlastnosti látek... 11 // 1.2.1 Tříděni’a vlastnosti látek... 11 // 1.2.2 Roztoky... 12 // 1.3 Atom -jeho složeni a struktura . . 14 // 1.3.1 Elementární’částice atomu... 14 // 1.3.2 Jádro atomu, radioaktivita... 15 // 1.3.3 Stavba elektronového obalu atomů . . 16 // 1.3.4 Pravidla výstavby elektronových obalů atomů... 18 // 1.3.5 Periodický zákon... 19 // 1.4 Chemická vazba... 21 // 1.4.1 Vznik chemické vazby... 21 // 1.4.2 Prostorové uspořádáni atomů // v molekule... 23 // 1.4.3 Další typy vazeb... 24 // 1.4.4 Vliv chemické vazby na vlastnosti // látek... 25 // 1.5 Chemické názvoslovia symbolika 26 // 1.6 Chemické výpočty... 27 // 1.6.1 Látkové množství... 27 // 1.6.2 Výpočty z chemického vzorce ... 28 // 1.6.3 Látková koncentrace... 28 // 1.6.4 Výpočty z chemické rovnice... 29 // 1.7 Chemický děj... 30 // 1.7.1 Tepelné změny při chemických // reakcích... 32 // 1.7.2 Rychlost chemických reakci... 33 // 1.7.3 Chemická rovnováha... 35 // 1.8 Typy chemických reakci... 37 // 1.8.1 Acidobazické reakce... 37 // 1.8.2 Kyselost a zásaditost roztoků ... 38 // 1.8.3 Neutralizace a hydrolýza... 39 // 1.8.4 Redoxní reakce... 40 // 1.8.5 Další typy redoxních reakci’... 42 // 1.8.6 Srážecí’reakce... 44 // 2 ANORGANICKÁ CHEMIE
... 45 // 2.1 Tříděni’chemických prvků ... 45 // 2.2 Vodík, kyslík a jejich vzájemné // sloučeniny... 46 // 2.2.1 Vodík... 46 // 2.2.2 Kyslík... 47 // 2.2.3 Voda, peroxid vodíku... 50 // 2.3 Nepřechodné prvky nekovového // charakteru... 51 // 2.3.1 Charakteristika nepřechodných // prvků... 51 // 2.3.2 Vzácné plyny... 52 // 2.3.3 Halogeny... 53 // 2.3.4 Prvky VI.A skupiny... 55 // 2.3.5 Prvky V. A skupiny... 57 // 2.3.6 Prvky IV. A skupiny... 59 // 2.3.7 Sklo a keramika... 62 // 2.4 Nepřechodné prvky kovového // charakteru... 63 // 2.4.1 Charakteristické vlastnosti kovů . . 63 // 2.4.2 Výroba kovů... 65 // 2.4.3 Alkalické kovy... 66 // 2.4.4 Prvky II.A skupiny... 67 // 2.4.5 Prvky III.A skupiny... 69 // 2.4.6 Kovové prvky IV.Á skupiny ... 71 // 2.5 Přechodné prvky... 72 // 2.5.1 Charakteristika přechodných prvků 72 // 2.5.2 Koordinační sloučeniny... 72 // 2.5.3 Sloučeniny dprvků... 73 // 2.5.4 Použití některých kovů... 74 // 3 ORGANICKÁ CHEMIE... 77 // 3.1 Úvod do organické chemie 77 // 3.1.1 Organická chemie jako vědní obor 77 // 3.1.2 Složení a vlastnosti organických // sloučenin... 78 // 6 OBSAH // 3.1.3 Vazby v molekulách organických // sloučenin... 79 // 3.1.4 Typy vzorců organických // sloučenin, konstituce a izomerie ... 80 // 3.1.5 Charakteristika reakcí organických // sloučenin... 82 // 3.1.6 Rozdělení organických sloučenin . . 83 // 3.2 Uhlovodíky... 83 // 3.2.1 Rozdělení uhlovodíků... 83 // 3.2.2
Základy systematického názvosloví // uhlovodíků... 84 // 3.2.3 Alkany a cykloalkany... 85 // 3.2.4 Alkeny a cykloalkeny... 88 // 3.2.5 Alkadieny... 89 // 3.2.6 Alkiny... 90 // 3.2.7 Arény... 91 // 3.2.8 Přírodní zdroje uhlovodíků... 93 // 3.3 Deriváty uhlovodíků... 95 // 3.3.1 Názvosloví derivátů uhlovodíků ... 95 // 3.3.2 Halogenderiváty uhlovodíků 96 // 3.3.3 Dusíkaté deriváty uhlovodíků ... 97 // 3.3.4 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků // a jejich rozdělení... 99 // 3.3.5 Hydroxysloučeniny... 99 // 3.3.6 Ethery...102 // 3.3.7 Karbonylovésloučeniny...102 // 3.3.8 Karboxylové kyseliny...103 // 3.3.9 Deriváty karboxylových kyselin . . . 105 // 3.3.10 Organické deriváty kyseliny uhličité 106 // 3.3.11 Heterocyklické sloučeniny...107 // 3.3.12 Alkaloidy... 107 // 3.4 Organická chemie kolem nás . ... 109 // 3.4.1 Makromolekulámílátky...109 // 3.4.2 Detergenty...111 // 3.4.3 Léčiva...112 // 3.4.4 Pesticidy...113 // 4 BIOCHEMIE... 114 // 4.1 Biochemie jako vědníobor ... 114 // 4.1.1 Vzniká vývoj biochemie... 114 // 4.1.2 Význam biochemie a její členění . . 115 // 4.2 Chemické složení živých // organismů... 116 // 4.2.1 Bílkoviny... 116 // 4.2.2 Sacharidy... 119 // 4.2.3 Lipidy... 122 // 4.2.4 Nukleové kyseliny... 123 // 4.3 Biochemické děje... 125 // 4.3.1 Enzymy... 125 // 4.3.2 Energetika biochemických dějů . . . 126 // 4.4 Vznik života na Zemi ... 127 // 5 ANALYTICKÁ CHEMIE... 129 // 5.1 Analytická chemie
v životě lidí . . 129 // 5.2 Postup při chemické analýze ... 130 // 5.3 Analytické reakce... 131 // 5.4 Chemické metody využívané při // kvantitativní analýze ... 131 // 5.5 Instrumentální metody... 132 // 5.6 Příklady některých speciálních // metod chemické analýzy... 133 // 5.7 Vyjadřování výsledků analýz // a jejich věrohodnost... 134 // 6 LABORATORNÍ PRÁCE... 135 // PŘÍLOHA 1 Některé pojmy k tématu Složenía vlastnosti látek... 153 // PŘÍLOHA 2 Chemické názvosloví (prvky a anorganické sloučeniny) . . 156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC