Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:33x 
BK
2. přepracované vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, c1998
231 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-056-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000013392
1. Elektrochemie 13 // 1.1. Redoxní potenciály a průběh // oxidačně-redukčních reakcí 19 // 1.2. Elektrolýza 23 // 1.3. Galvanické články a akumulátory 26 // 1.3.1. Galvanické články 27 // 1.3.2. Akumulátory 29 // 2. Tvary mokul 32 // 2.1. Odvození základních tvarů molekul, // VSEPR 32 // 2.2. Teorie hybridizace 37 // 2.3. Teorie molekulových orbitalů 44 // 3. Lewisova teorie kyselin a zásad 48 // 4. Komplexní sloučeniny 51 // 4.1. Vazebné poměry // v koordinačních sloučeninách 53 // 4.1.1. Teorie krystalového pole 53 // Komplexy oktaedncké 53 // Komplexy tetraedncké a čtvercové 55 // 4.2. Barevnost komplexních sloučenin 56 // 5. Výskyt a zpracování kovů 57 // Tepelný (termický) rozklad 57 // Redukční pochody 58 // Elektrolýza 59 // 6. Kovy a kovová vazba 604 // 1. Úvod do chemie přechodných kovů 65 // 2. Kovy 3. skupiny 66 // 3. Kovy 4. skupiny 67 // 3.1. Titan 67 // Sloučeniny titanu 67 // 3.2. Zirkonium a hafnium 68 // 4. Kovy 5. skupiny 69 // 4.1. Vanad 69 // Sloučeniny vanadu 69 // 4.2. Niob a tantal 70 // 5. Kovy 6. skupiny 71 // 5.1. Chrom 71 // Sloučeniny chrómu 72 // 5.2. Molybden a wolfram 73 // 6. Kovy 7. skupiny 74 // 6.1. Mangan 74 // Sloučeniny manganu 75 // 6.2. Technecium a rhenium 76 // 7. Triády přechodných kovů 77 // 8. Kovy 8. skupiny 78 // 8.1. Železo 78 // Výroba železa a oceli 78 // Vlastnosti železa 82 // Sloučeniny železa 83 // 8.2. Ruthenium a osmium 86 // 9. Kovy 9. skupiny 87 // 9.1. Kobalt 87 // Sloučeniny kobaltu 88 // 9.2. Rhodium a iridium 885 // 10. Kovy 10. skupiny 89 // 10.1. Nikl 89 // Sloučeniny niklu 90 // 10.2. Palladium a platina 91 // 11. Kovy li. skupiny 92 // 11.1.Mě ď 92 // Sloučeniny mědi 93 // 11.2. Stříbro 94 // Sloučeniny stříbra 95 // 11.3. Zlato 97 // Sloučeniny zlata 98 // 12. Kovy 12. skupiny 99 // 12.1. Zinek 99 //
Sloučeniny zinku 100 // 12.2. Kadmium 101 // 12.3. Rtuť 101 // Sloučeniny rtuti 102 // 13. Skandium a yttrium, // lanthanoidy, aktinoidy 1046 // 1. Úvod do studia organické chemie 107 // 1.1. Složení organických sloučenin 107 // 1.2. Organická chemie // - chemie sloučenin uhlíku 111 // 1.3. Chemické vzorce organických sloučenin 113 // 1.4. Izomerie 114 // 1.4.1. Izomerie konštituční 114 // 1.5. Klasifikace organických reakcí 115 // 1.5.1. Dělení chemických reakcí podle způsobu // zániku původních vazeb 115 // - Homolytické reakce 115 // - Heterolytické reakce 116 // 1.5.2. Dělení chemických reakcí podle molekularity rozhodujícího kroku 117 // 1.5.3. Dělení chemických reakcí podle charakteru přeměn na substrát 118 // - Substituční reakce 118 // - Eliminační reakce 118 // - Adiční reakce 118 // 1.6. Indukční a mezomerní efekt 119 // 1.6.1. Indukční efekt 119 // 1.6.2. Mezomerní efekt 123 // - Vazebné poměry v systémech s několika násobnými vazbami 123 // - Vznik mezomerního efektu 125 // 2. Úvod do problematiky uhlovodíků 127 // 3. Uhlovodíky s jenoduchými vazbami 128 // 3.1. Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů 129 // 3.2. Chemické vlastnosti alkanů a cykloalkanů . . 131 // 3.2.1. Substituční reakce alkanů a cykloalkanů 131 // - Substituční reakce alkanů a cykloalkanů 133 // 3.2.2. Eliminační reakce alkanů 139 // - Nejvýznamnější eliminační reakce alkanů 139 // 3.2.3. Izomerace alkanů 140 // 3.3. Příprava a výroba alkanů a cykloalkanů 141 // - Katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků 141 // - Redukce alkylhalogenidů kovem 1437 // 3.4. Přehled nejvýznamnějších alkanů a cykloalkanů 145 // 3.5. Konfigurace a konformace alkanů a cykloalkanů 147 // 4. Uhlovodíky s dvojnými vazbami 151 // 4.1. Obecné vlastnosti dvojné vazby 151 //
4.2. Vlastnosti uhlovodíků s dvojnými vazbami 152 // 4.3. Alkeny, cykloalkeny 153 // 4.3.1. Adiční reakce alkenů 153 // - Elektrofilní adice 153 // - Radikálová adice 155 // - Cyklická adice 156 // - Nejvýznamnější adiční reakce alkenů 156 // 4.3.2. Substituční reakce alkenů 160 // 4.3.3. Izomerace alkenů 161 // 4.3.4. Eliminační reakce a jejich využití při výrobě alkenů 162 // - Nej významnější eliminační reakce používané při výrobě alkenů 162 // 4.4. Polyeny 163 // 4.5. Přehled nejvýznamnějších uhlovodíků s dvojnými vazbami 166 // 5. Uhlovodíky s trojnými vazbami 167 // 5.1. Obecné vlastnosti trojné vazby 167 // 5.2. Vlastnosti uhlovodíků s trojnými vazbami 168 // 5.2.1. Adiční reakce alkinů 169 // - Adice elektrofilní 169 // - Adice nukleofilní 170 // - Adice radikálová 171 // 5.2.2. Dimerace, trimerace a tetramerace ethinu 171 // 5.2.3.Vznik acetylidů 172 // 5.3. Příprava a výroba nej významnějších // alkinů, ethin 173 // - Dehydrohalogenace dihalogenalkanů 173 // - Alkylace acetylidů 174 // - Hydrolýza acetylidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin 1748 // 6. Arény 175 // 6.1. Vlastnosti aromatických uhlovodíků 176 // 6.2. Monocyklické arény 177 // 6.2.1. Substituční reakce monocyklických arenů 177 // - Substituční reakce monocyklických arenů 178 // - Vliv substituentů umístěných na benzenovém jádře na průběh další substituce 183 // 6.2.2 Adiční reakce monocyklických arenů 187 // - Adiční reakce monocyklických arenů 187 // 6.2.3. Reakce monocyklických arenů s bočními řetězci 187 // 6.2.4. Oxydace monocyklických arenů 188 // 6.3. Polycyklické arény 189 // 6.3.1. Substituční reakce v naftalenové řadě 189 // 6.3.3. Adiční reakce naftalenu 191 //
6.4. Izolace a výroba některých arenů, benzen 191 // 7. Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 194 // 7.1. Ropa 194 // 7.1.1. Technologické postupy používané při zpracování ropy 194 // - Rafinace 196 // - Krakování vyšších ropných frakcí 196 // - Odparafmování olejů 197 // 7.1.2. Produkty zpracování ropy a jejich význam 197 // 7.2. Uhlí 199 // 7.3. Zemní plyn 2019 // 1. Názvosloví komplexních sloučenin 205 // A // 2. Uvod do názvosloví organické chemie 209 // 3. Názvosloví nasycených uhlovodíků 210 // 3.1. Alkany 210 // 3.2. Cykloalkany 214 // 4. Názvosloví nenasycených uhlovodíků .. 216 // 4.1. Alkeny, alkadieny 216 // 4.2. Cykloalkeny 218 // 4.3. Alkiny, alkadiiny 219 // 4.4. Cykloalkiny 220 // 5. Názvosloví arenů 221 // 5.1. Monocyklické arény 221 // 5.2. Polycyklické arény 223 // 6. Názvosloví halogenderivátů 226 // Výsledky 227 // Rejstřík 230
cnb000387524

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC