Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
334 s. : il. ; 20 cm

objednat
Učebnice pro střední školy
000013607
OBSAH // Předmluva... 11 // 1. Úvod do studia chemie... 13 // 1.1 Chemie a její disciplíny... 13 // 1.2 Chemická výroba a její suroviny... 15 // 1.3 Klasifikace látek a metody jejich čištění... 17 // 1.4 Chemické látky...20 // 1.4.1 Vlastnosti chemických látek...20 // 1.4.2 Složení a struktura chemických látek...22 // 1.4.3 Chemické prvky...26 // 1.4.4 Chemické sloučeniny... 29 // 1.5 Chemické rovnice... 30 // 1.6 Chemické výpočty... . 34 // 1.6.1 Základní pojmy pro chemické výpočty...34 // 1.6.2 Výpočty z chemických vzorců a rovnic...38 // 1.7 Disperzni soustavy a roztoky...43 // 1.7.1 Disperzní soustavy...43 // 1.7.2 Roztoky a jejich vlastnosti...45 // 1.7.3 Složení roztoků...48 // 1.7.4 Výpočty na složení a přípravu roztoků...49 // 2. Obecná chemie... 53 // 2.1 Stavba atomu ... 53 // 2.1.1 Atom a jeho elementární částice...53 // 2.1.2 Atomové jádro...54 // 2.1.3 Struktura atomového obalu, kvantová čísla ... 58 // 2.1.4 Elektronové uspořádáni atomu a jeho zápis ... 64 // 2.2 Periodická soustava prvků...68 // 2.2.1 Vývoj periodické soustavy prvků a periodický // zákon... 68 // 2.2.2 Dlouhá forma periodické soustavy prvků ... 69 // 52.2.3 Valenční elektrony a periodicita jejich uspořádání 71 // 2.2.4 Vztahy a zákonitosti v periodické soustavě prvků 73 // 2.2.5 Užití a význam periodické soustavy prvků ... 76 // 2.3 Chemická vazba... 77 // 2.3.1 Pojem a vznik chemické vazby...77 // 2.3.2
Základní a valenční stav atomu...80 // 2.3.3 Atomová elektronegativita, typy chemických vazeb 81 // 2.3.4 Kovalentní vazba...83 // 2.3.5 Iontová vazba ...87 // 2.3.6 Kovová vazba...89 // 2.3.7 Závislost vlastností chemických látek na typu chemické vazby... 90 // 2.4 Názvosloví anorganických sloučenin 92 // 2.4.1 Oxidační číslo a určování jeho hodnoty...92 // 2.4.2 Názvosloví binárních sloučenin...93 // 2.4.3 Názvosloví anorganických kyselin...95 // 2.4.4 Názvoslovi iontů, solí a hydroxidů...96 // 2.5 Chemický děj... 99 // 2.5.1 Chemická reakce a chemický děj...99 // 2.5.2 Základy termochemie ... 100 // 2.5.3 Rychlost chemických reakcí...104 // 2.5.4 Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí . 105 // 2.5.5 Chemické rovnováhy... 109 // 2.5.6 Klasifikace chemických reakcí...113 // 2.5.7 Protolytické reakce . . ...114 // 2.5.8 Významné protolytické reakce...116 // 2.5.9 Kyselé, zásadité a neutrální roztoky...119 // 2.5.10 Oxidačně redukční reakce...124 // 2.5.11 Významné oxidačně redukční reakce ... 127 // 2.5.12 Vylučovací a komplexotvorné reakce...133 // 3. Vybrané kapitoly z anorganické chemie...135 // 3.1 Klasifikace prvků...135 // 3.2 Charakteristika nepřechodných prvků...136 // 3.3 Přehled nepřechodných prvků nekovového charakteru . 138 // 3.3.1 Vodík a voda... . 138 // 3.3.2 Prvky Vili. A skupiny...142 // 3.3.3 Prvky VII. A skupiny...143 // 3.3.4 Prvky VI. A skupiny...145 // 3.3.5 Prvky
V. A skupiny...149 // 3.3.6 Nekovové prvky IV. A skupiny...153 // 3.4 Charakteristika kovů...156 // 63.4.1 Obecné vlastnosti kovů...156 // 3.4.2 Principy výroby kovů ...157 // 3.4.3 Koroze kovů...158 // 3.5 Přehled nepřechodných prvků kovového charakteru . . 160 // 3.5.1 Prvky I. A skupiny...160 // 3.5.2 Prvky II. A skupiny...161 // 3.5.3 Kovové prvky III. A skupiny...165 // 3.5.4 Kovové prvky IV. A skupiny...167 // 3.6 Charakteristika přechodných prvků ...168 // 3.7 Přehled přechodných prvků...170 // 3.7.1 Prvky I. В skupiny...170 // 3.7.2 Prvky II. В skupiny...171 // 3.7.3 Technicky významné prvky IV. B až VIII. В skupiny 173 // 4. Vybrané kapitoly,z organické chemie... . 179 // 4.1 Úvod do organické chemie...179 // 4.1.1 Organická chemie a organické sloučeniny . . ... 179 // 4.1.2 Vaznost atomů a uhlíkové řetězce v molekulách // organických sloučenin...181 // 4.1.3 Typy kovalentních vazeb v molekulách organických // sloučenin, teorie hybridizace ...184 // 4.1.4 Typy vzorců organických sloučenin, izomerie . . 190 // 4.1.5 Průběh a klasifikace reakcí organických sloučenin 193 // 4.1.6 Rozdělení organických sloučenin ...195 // 4.2 Uhlovodíky a jejich zdroje...198 // 4.2.1 Klasifikace uhlovodíků...198, // 4.2.2 Alkany...199 // 4.2.3 Alkeny...205 // 4.2.4 Alkadieny, přírodní a syntetické kaučuky ... 210 // 4.2.5 Alkiny...’212 // 4.2.6 Arény . . ,...215 // 4.2.7 Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich průmyslové
// zpracování...220 // 4.3 Deriváty uhlovodíků... . 224 // 4.3.1 Pojem a klasifikace derivátů uhlovodíků ... 224 // 4.3.2 Základy názvosloví organických sloučenin . . . 226 // 4.3.3 Halogenderiváty...227 // 4.3.4 Nitroderiváty...230 // 4.3.5 Aminy ... 231 // 4.3.6 Hydroxyderiváty, alkoholy...233 // 4.3.7 Fenoly...236 // 4.3.8 Aldehydy a ketony... • 238 // 74.3.9 Karboxylové kyseliny ...242 // 4.3.10 Funkční deriváty karboxylových kyselin ... 246 // 4.3.11 Substituční deriváty karboxylových kyselin . . . 249 // 4.4 Přírodní látky...252 // 4.4.1 Charakteristika přírodních látek a chemických dějů // v živých organismech ... 252 // 4.4.2 Lipidy ...254 // 4.4.3 Sacharidy...258 // 4.4.4 Peptidy a bílkoviny...f...265 // 4.4.5 Biokatalyzátory... 269 // 4.4.6 Nukleové kyseliny, steroidy, alkaloidy, terpeny . . 272 // 4.5 Syntetické polymery, plasty a další významné organické // látky...275 // 4.5.1 Syntetické polymery ...’...275 // 4.5.2 Plasty...279 // 4.5.3 Léčiva...284 // 4.5.4 Pesticidy... . . ...288 // 4.5.5 Detergenty...289 // 5. Laboratorní práce...292 // 5.1 Pokyny pro práci v chemické laboratoři... 292 // 5.1.1 Laboratorní řád...292 // 5.1.2 Zásady bezpečnosti při práci...294 // 5.1.3 Poskytováni první pomoci...295 // 5.1.4 Vedení laboratorního záznamu...296 // 5.2 Příprava chemické látky...296 // 5.3 Závislost vlastností chemických prvků na jejich umístění // v periodické soustavě...299
5.4 Vliv chemické vazby na vlastnosti chemických látek . . 300 // 5.5 Vliv faktorů působících na rychlost chemické reakce . . 302 // 5.6 Barevné změny indikátorů, neutralizační titrace ... 303 // 5.7 Oxidačně redukční reakce...306 // 5.8 Vlastnosti nekovových prvků a jejich sloučenin ... 307 // 5.9 Vlastnosti kovových prvků a jejich sloučenin...310 // 5.10 Důkazy prvků v organických sloučeninách...312 // 5.11 Příprava a vlastnosti uhlovodíků...314 // 5.12 Příprava a vlastnosti karboxylových kyselin a jejich derivátů...•...317 // 5.13 Vlastnosti přírodních látek...319 // Příloha: Tabulka chemických prvků...321 // Slovníček důležitých chemických pojmů...325 // 8
(OCoLC)39412831
cnb000012174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC