Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

imágenes de espana (@@20120512-09:34:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
4., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Grada, 2007
452 s. : il., grafy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1992-4 (váz.)
Expert
Obsahuje tabulky
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 432-433, rejstřík, biografie
000013619
Obsah // O autorech // Úvod // Založení podniku... // 1.1 Úvod... // 1.2 Činnosti související se založením podniku ... // 1.3 Volba právní formy podniku... // 1.3.1 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy ... // 1.3.2 Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání // 1.3.3 Nové fonny obchodních společností... // 1.4 Postup při zakládání podniku... // 1.4.1 Živnost... // 1.4.2 Postup při založení obchodní společnosti... // 1.5 Zakladatelský rozpočet... // 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku... // 2.1 Co rozumíme majetkovou strukturou podniku ... // 2.1.1 Co to je dlouhodobý majetek... // 2.1.2 Co to je oběžný majetek ... // 2.1.3 Likvidnost a likvidita... // 2.1.4 Na čem závisí majetková struktura podniku . . . // 2.2 Co to je kapitálová struktura podniku a na čem závisí . . . // 2.2.1 Vlastní kapitál je základem podnikání... // 2.2.2 Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik . // 2.2.3 Co je optimální kapitálová struktura?... // 2.3 Rozvaha - obraz majetkové a kapitálové struktury podniku // 2.4 Jak oceňujeme majetek podniku?... // 2.5 Jak oceňujeme dluhy (pasiva) podniku?... // 2.6 Oceňování podniku jako celku... // 2.7 Oceňování a inflace... // 2.8 Restrukturalizace podniku - cesta ke zvýšení jeho hodnoty // 3. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření... // 3.1 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření . . // 3.2 Tržby... // 11 // 13 // 19
// 20 22 25 25 // 32 // 33 35 35 38 40 // 45 // 46 46 // 48 // 49 // 49 // 50 // 51 53 56 // 59 // 60 62 63 66 67 // 71 // 72 74 // Náklady ... // 3.3.1 Pojetí nákladů... // 3.3.2 Klasifikace nákladů... // 3.3.3 Evidence nákladů... // 3.3.4 Manažerské pojetí nákladů... // 3.3.5 Variabilní a fixní náklady... // 3.3.6 Nákladové funkce... // 3.3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) // 3.3.8 Plánování nákladů a kontrola... // 3.3.9 Kalkulace nákladů ... // 3.3.10 Metody kalkulace... // 3.3.11 Druhy kalkulací... // 3.3.12 Rozbor kalkulací... // 3.3.13 Rozpočty... // 3.3.14 Globální metody plánování a rozboru nákladů... // . 78 . 78 . 78 . 81 . 82 . 84 . 88 . 91 . 95 . 98 101 112 120 120 125 // 4. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku...129 // 4.1 Úloha zisku v podnikání...130 // 4.2 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady...131 // 4.3 Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny...137 // 4.3.1 Stanovení limitu variabilních nákladů...137 // 4.3.2 Stanovení limitu fixních nákladů...138 // 4.3.3 Stanovení limitu minimální výše ceny ...138 // 4.3.4 Kombinované úlohy...140 // 4.4 Výběr optimální varianty...141 // 4.5 Stanovení bodu maximálního zisku ...144 // 4.6 Provozní páka...145 // 4.7 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků (Cash Break Even Analysis) . 148 // 5. Inovace a marketing...151 // 5.1 Inovační procesy v podniku
...152 // 5.1.1 Invence - inovace - imitace...152 // 5.1.2 Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu ...153 // 5.1.3 Efektivnost inovací...159 // 5.1.4 Financování inovačního procesu ...161 // 5.1.5 Organizační stránka inovačního procesu...166 // 5.2 Marketing...167 // 5.2.1 Podstata marketingu...167 // 5.2.2 Strategická východiska marketingového přístupu...167 // 5.2.3 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí...173 // 5.2.4 Marketingový mix...174 // 5.2.5 Marketingová logistika...187 // 5.2.6 Podněcování odbytu (komunikační mix, propagace)...188 // 5.2.7 Marketingový controlling a audit...190 // 6. Nákup ...197 // 6.1 Základní charakteristika pojmu nákup...198 // 6.2 Nákup v tržně orientované firmě...199 // 6.3 Model nákupního marketingu ...200 // 6.3.1 Situační analýza...200 // 6.3.2 Volba nákupní strategie a nákupních cílů...202 // 6.3.3 Poznání potřeb...205 // 6.3.4 Analýza a volba nákupního trhu...209 // 6.3.5 Analýza a volba dodavatele...209 // 6.3.6 Poptávka a hodnocení nabídky...210 // 6.3.7 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky...211 // 6.3.8 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele ...212 // 6.4 Řízení zásob ...213 // 6.4.1 Výchozí pojmy řízení zásob...213 // 6.4.2 Vlastní řízení zásob...220 // 6.5 Materiálová dispozice ...225 // 6.6 Just-In-Time - integrace dodavatelů...227 // 6.7 Integrace nákupu v rámci hodnototvomého řetězce firmy...230 // 6.8 Řízení
dodavatelského řetězce - supply chain management...231 // 7. Výroba...241 // 7.1 Co rozumíme výrobou?...242 // 1.2 Co, jak a pro koho vyrábět...243 // 7.3 Plánování výroby...244 // 7.3.1 Plánování výrobního programu...244 // 7.3.2 Plánování výrobního procesu...248 // 7.4 Výrobní kapacita...248 // 7.4.1 Jak počítáme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů...252 // 7.4.2 Výrobní kapacita daná součtem dílčích výrobních kapacit...253 // 7.5 Produktivita...256 // 7.5.1 Produktivita práce...257 // 7.5.2 Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorů)...261 // 7.5.3 Nové podnikové systémy...265 // 8. Investiční činnost...271 // 8.1 Úvod...272 // 8.2 Makroekonomické a podnikové pojetí investic ...272 // 8.2.1 Makroekonomické pojetí investic...272 // 8.2.2 Podnikové pojetí investic...273 // 8.3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů...274 // 8.3.1 Plánování investic...274 // 8.3.2 Jak klasifikujeme investiční projekty...276 // 8.4 Klasifikace investic v podniku...278 // 8.5 Zdroje financování investic...279 // 8.6 Hodnocení efektivnosti investic...281 // 8.6.1 Podstata a postup ...281 // 8.6.2 Určení kapitálových výdajů...283 // 8.6.3 Odhad budoucích peněžních příjmů...284 // 8.6.4 Určení podnikové diskontní míry...287 // 8.6.5 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů // (cash flow)...289 // 8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic...291 // 8.7.1 Metoda
výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic...292 // 8.7.2 Metoda doby splacení...294 // 8.7.3 Metoda čisté současné hodnoty...295 // 8.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta...297 // 8.7.5 Metoda volného cash flow...298 // 8.7.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA v hodnocení investičních // projektů...299 // 8.8 Opce ...299 // 8.9 Leasing...300 // 8.10 Porovnávání investičních variant...303 // 8.10.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant...303 // 8.10.2 Výběry investičních možností - stanovení pořadí akcí...308 // 8.11 Investiční riziko...308 // 8.12 Portfolio...313 // 8.13 Investice do cenných papírů...313 // 9. Financování podniku...319 // 9.1 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu . . 320 // 9.2 Jaké druhy financování podniku známe...322 // 9.3 Běžné (krátkodobé) financování - řízení pracovního kapitálu...323 // 9.3.1 Jak určíme výši oběžného majetku?...325 // 9.3.2 Věcné řízení oběžného majetku...328 // 9.3.3 Způsob financování oběžného majetku...330 // 9.3.4 Zdroje krátkodobého financování...331 // 9.4 Řízení cash flow...332 // 9.4.1 Co to je cash flow a jaký má význam...332 // 9.4.2 Zisk versus cash flow...333 // 9.4.3 Jak zjistíme cash flow...335 // 9.5 Finanční analýza - základ finančního řízení...338 // 9.5.1 Postup analýzy...339 // 9.5.2 Pravidla financování a kapitálová struktura - bilanční pravidla . .
341 // 9.5.3 Poměrové ukazatele a komparativní analýza...342 // 9.5.4 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA ...352 // 9.5.5 Balanced scorecard...354 // 9.5.6 Trendová analýza...354 // 9.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů...356 // 9.5.8 Fundamentální a technická finanční analýza...356 // 9.5.9 Mezipodnikové srovnávání...357 // 9.5.10 Grafická analýza (sp/Vferg/Y//)...357 // 9.5.11 Hodnocení společensko-politických úloh podniku...359 // 9.6 Finanční plánování...359 // 9.7 Finanční řízení za krize podniku...361 // 9.7.1 Symptomy blížící se finanční krize...362 // 9.7.2 Hlavní opatření ? překonání krize...363 // 10. Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. // Společné a nadnárodní podniky...373 // 10.1 Sdružování podniků ...374 // 10.1.1 Koncentrace a kooperace...374 // 10.1.2 Fúze a akvizice ...377 // 10.1.3 Strategické aliance...379 // 10.2 Internacionalizace podnikových činností...380 // 10.3 Společné a nadnárodní podniky ...384 // 10.3.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti...384 // 10.3.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí ...386 // 10.3.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí)...388 // 10.3.4 Nadnárodní podniky...390 // 11. Rozbory, controlling, interní audit... // 11.1 Rozbor výkonnosti podniku ... // 11.1.1 Význam rozboru pro řízení... // 11.1.2 Metody rozboru... // 11.1.3 Předpoklady rozboru ... // 11.1.4 Ukazatele
... // 11.1.5 Soustavy ukazatelů ... // 11.1.6 Postup rozboru finanční výkonnosti podniku... // 11.2 Controlling... // 11.2.1 Controlling, podstata, vývoj, funkce ... // 11.2.2 Základní control lingo vé aktivity a nástroje... // 11.2.3 Organizační začlenění controllingu... // 11.3 Interní audit... // 11.3.1 Podstata interního auditu ... // 11.3.2 Rozdíly mezi interním a externím auditem... // 11.3.3 Vnitřní podniková kontrola a interní audit ... // 11.3.4 Controlling a interní audit... // 11.3.5 Risk-management a interní audit... // 11.3.6 Self auditing (Control Self-Assessment)... // 11.3.7 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku // 11.3.8 Výbor pro audit... // 11.3.9 Typy interního auditu... // 11.3.10 Postup interního auditu... // 395 // 396 396 396 // . . 397 . . 399 . . 400 . . 401 . . 401 . . 403 . . 405 . . 406 . . 406 . . 408 . . 410 . . 412 . . 412 . . 412 . . 413 . . 413 . . 414 . . 414 // 12. Sanace a zánik podniku...419 // 12.1 Sanace ...420 // 12.2 Zánik podniku ...427 // 12.2.1 Zrušení a zánik ...427 // 12.2.2 Likvidace společnosti...428 // 12.2.3 Konkurz a vyrovnání ...429 // Výkladový slovník...435 // Rejstřík...447

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC