Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990
651 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-03-00500-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii
Publikace je určena pro širokou čtenářskou veřejnost
000013647
PŘEDMLUVA 14 // I CHEMIE A 2IVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Doc. Ing. M. Matrka. DrSc.) 19 // 1 Úvod 19 // 2 Chemická látka a živý organismus 19 // 2.1 Toxikologie 20 // 2.2 Ekotoxikologie 24 // 2.3 Ekologie 25 // 3 Fytotoxikologie 28 // 4 Ochrana spotřebitelů proti nežádoucím vlivům chemických výrobků 29 // 5 První pomoc 30 // 5.1 První pomoc při úrazech a otravách při práci s chemickými látkami 30 // 5.1.1 Popálení a opaření 31 // 5.1.2 Poleptání kyselinami a louhy 31 // 5.1.3 Otravy chemickými látkami 31 // 5.2 Umělé dýchání 32 // 5.2.1 Umělé dýchání z plic do plic 33 // 5.3 Prevence pro práci s rizikovými chemickými látkami 34 // Doporučená literatura 35 // 2 VÝŽIVA ROSTLIN, HNOJIVA A JEJICH POUŽITÍ (Ing. J. Baier. DrSc., V. Baierová) 36 // 1 Úvod 36 // 2 Živiny chemické látky pro výživu rostlin 37 // 2.1 Živiny v rostlinách a jejich doplňování hnojivy 37 // 2.2 Úloha živin v rostlinách 39 // 2.3 Příznaky nedostatku živin 40 // 2.4 Příznaky nadbytku živin 42 // 3 Hnojiva — jejich členění, výroba a použití 43 // 3.1 Přehled hnojiv 43 // 3.2 Organická hnojiva 45 // 3.3 Průmyslová hnojiva 49 // 3.4 Hydroponie 61 // 4 Chemické vlastnosti půd 66 // 4.1 Význam půdy pro výživu rostlin 66 // 4.2 Živiny v půdé 68 // 4.3 Humus v půdě 69 // 4.4 Půdní reakce a vápnění // 5 Nároky zahradních a pokojových rostlin na živiny a hnojení // 5.1 Potřeba organického hnojení // 5.2 Potřeba hnojení organickými hnojivy // 5.3 Nároky pokojových květin // 6. Hnojení a ochrana životního prostředí // 6.1Jak zabránit hromadění dusičnanů (nitrátů) v rostlinách // 6.2 Nebezpečí zasolení půd a zemin // 6.3 Nežádoucí škodliviny // 6.4 Pokyny pro správné používání průmyslových hnojiv // 7. Manipulace s hnojivy // 7.1 Bezpečnost práce při manipulaci s hnojivy //
7.2 Uskladňování hnojiv // Doporučená literatura // 3. CHEMICKÉ HUBENÍ ŠKŮDCŮ, HOUBOVÝCH CHOROB A PLEVELŮ (Ing. Dr. Z. Velera) // 1 Úvod // 2. Dělení pesticidů // 2.1 Hlavní typy přípravků a jejich aplikace // 3. Zásady pro účelné a bezpečné používání pesticidních přípravků // 4. Aplikace pesticidů při ochraně rostlin před škodlivými činiteli // 4.1 Hlavní oblasti používání pesticidů zahrádkáři a drobnými pěstiteli // 4.2 Používání pesticidů v domácím prostředí // 4.2.1 Ochrana protí hmyzu, hlodavcům a houbovým chorobám // Doporučená literatura // 4. VYUŽITÍ, ZPRACOVANÍ A UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU (ing. J. Kysela. CSc.) 112 // 1. Úvod // 1.2 Energetická a výživová hlediska potravy // 2. Potraviny rostlinného původu // 2.1 Ovoce // 2.1.1 Ovocné kompoty // 2.1.2 Slazené ovocné pomazánky // 2.1.3 Ovocné šťávy // 2.1.4 Další ovocné výrobky // 2.1.5 Ovoce v alkoholu // 2.2. Zelenina // 2.2.1 Druhy zeleniny a její pěstování // 2.2.2 Uchovávání zeleniny // 2.2.3 Konzervace zeleniny // 2.3. Houby // 2.3.1 Uchovávání hub // 3 Potraviny živočišného původu 182 // 3.1 Maso 182 // 3.1.1 Uchovávání a konzervace masa 192 // 3.2 Masné výrobky 202 // 3.2.1 Drobné masné výrobky a mékké salámy 202 // 3.2.2 Trvanlivé masné výrobky 203 // 3.2.3 Speciální masné výrobky 204 // 3.2.4 Vařené masné výrobky 205 // 3.2.5 Pečené masné výrobky 206 // 3.2.6 Uzená masa 207 // 3.3 Uchovávání čerstvého syrového masa 208 // 3.4 Výrobky z ryb 209 // 3.5 Vejce 210 // 3.6 Mléko a mléčné výrobky 212 // Doporučená literatura 217 // 5 KOSMETIKA (Ing. K. Janeš, CSc.) 219 // 1. Úvod // 2. Základní údaje o kůži. vlasech a nehtech 220 // 3. Přehled aplikačních forem kosmetických přípravků a jejich uplatnění 222 //
4 Základní pleťové přípravky 224 // 4.1 Příprava některých pleťových přípravků 226 // 4.1.1 Receptury některých pleťových přípravků 227 // 5 Opalovací přípravky 232 // 6 Vlasové přípravky 233 // 6.1 Receptury některých přípravků na vlasy 233 // 7 Péče o ruce a nohy 235 // 8 Vonné přípravky 237 // 8.1 Příprava tinktury 237 // 9 Repelentní přípravky 238 // Doporučená literatura 239 // 6 TEXTIL (Ing. V. Pecha) 240 // 1 úvod 240 // 2 Textilní vlákna 240 // 2.1 Rozdělení textilních vláken, jejich vlastností a určování 241 // 3 Barvení textilií 249 // 3.1 Barvení celulosových textilií (bavlny, viskóz, lnu) 249 // 3.2 Barvení vlny 250 // 3.3 Barvení polyamidových textilií 250 // 4 Praní textilních výrobků 250 // 4.1 Namáčení prádla 251 // 4.2 Praní prádla 252 // 4.3 Bělení textilií 256 // 7 // 4.4 Prácí prostředky 257 // 4.5 Máchání a apretace speciálnimi prostředky 260 // 4.6 Odstraňování přebytečné vody 262 // 5 Údržba podlahových textilií 262 // 6 Čištění skvrn na textiliích 263 // Doporučená literatura 280 // 7 KŮŽE - KOŽENÉ VÝROBKY A KOŽEŠINY (Ing. T. Dederle) 281 // 1 Úvod 281 // 2 Kůže jako koželužská a kožešnická surovina 282 // 2.1 Histologie kůže a kožešin 2S2 // 2.2 Chemické složení kůže 287 // 2.3 Surové kůže pro výrobu usní a kožešin 289 // 2.4 Stahování a konzervace kůží 291 // 3 Výroba usní a kožešin 293 // 3.1 Základní chemické a fyzikálné chemické procesy 294 // 3.2 Mechanické operace 295 // 3.3 Předúprava usní a kožešin 296 // 3.4 Povrchová úprava usní a kožešin 298 // 4 Praktický technologický receptář 298 // 4.1 Chemikálie a pomocné přípravky 298 // 4.2 Zpracování kůží na usněplnolicové a velury 301 // 4.3 Výroba kožešin pro oděvnické a čalounické účely 303 //
4.4 Zpracování kůží z divočiny pro dekorační účely a trofeje 305 // 5 Údržba čištění a renovace usňových a kožešinových předmčtů 307 // 5.1 Údržba obuvi 307 // 5.2 Údržba oděvů 309 // 5.3 Údržba rukavic 309 // 5.4 Údržba čalounických usňových výrobků 310 // 5.5 Údržba kožešinových výrobků 310 // 5.6 Uložení a skladování kožešin 311 // Doporučená literatura 311 // 8 STAVEBNICTVÍ (Ing. V. Pícka) 312 // 1 Úvod 312 // 2 Povrchové úpravy 313 // 2.1 Povrchy podlah 313 // 2.2 Povrchy stěn 323 // 3 Izolace 340 // 3.1 Vodotěsné izolace 340 // 3.2 Tepelné izolace 349 // 3.3 Akustické izolace 352 // 4 Chemické spoje 354 // 4.1 Maltové spoje 354 // 4.2 Lepené spoje 357 // 4.3 Jiné chemické spoje 371 // Doporučená lileralura 375 // 9 DOMÁCÍ PRÁCE A REKREACE (Ing. J. Bílek) 377 // 1 Prostředky na úpravu, údržbu a čištění podlah 377 // 1.1 Mycí prostředky 378 // 1.2 Konzervační prostředky 380 // 1.3 Údržba textilních podlahových krytin 385 // 2 Konzervační a leštící přípravky na nábytek 385 // 3 Čistící a mycí přípravky na nádobí, sklo, porcelán a smaltované povrchy 389 // 4 Čištění hygienických zařízeni, dezinfekce 392 // 5 Ostatní chemické výrobky pro domácnost, pro rekreaci a sport 393 // Doporučená literatura 396 // 10 NÁTĚROVĚ HMOTY (J. Trnka. dipl. tech.) 397 // 1 Úvod 397 // 2 Druhy nátěrových hmot a jejich základní vlastnosti 400 // 3 Nátěrové hmoty a ochrana životního prostředí 409 // 4 Podmínky pro dosažení kvalitního nátěru 410 // 4.1 Techniky nanášení nátěrových hmot 412 // 5 Zacházení s nátěrovými hmotami 414 // 6 Nové typy nátěrových hmot 416 // 7 Praktické postupy při natírání 418 // 7.1 Nátěr dřeva transparentními laky 418 // 7.2 Nátěr dřeva lazurovacími laky 419 //
7.3 Krycí nátěr dřeva 419 // 7.4 Nátěr kovu 420 // 7.5 Nátěr omítky a betonu 421 // 8 Návody na přípravu některých nátěrových hmot 422 // 9 Chyby a závady při aplikaci nátěrových hmot 423 // 10 Jak využil obaly od nátěrových hmot 424 // 11 Bezpečnost a hygiena práce 425 // 11 LEPIDLA (Doc. Ing. M. Schätz. CSc.) 426 // 1 Úvod 426 // 2 Postupy lepení 428 // 2.1 Úprava povrchů 428 // 2.2 Příprava lepidla 430 // 2.3 Nanášení lepidla 430 // 2.4 Zasychání a vytvrzování spojů 431 // 3 Dělení a výběr lepidel 432 // 9 // 3.1 Škrobová, dextrínová a bílkovinná (kaseinová) lepidla 435 // 3.2 Plastomerní disperzní lepidla 439 // 3.3 Plastomerní roztoková lepidla 443 // 3.4 Celulosová lepidla 445 // 3.5 Kaučuková lepidla 449 // 3.6 Reaktivní tvrditelná lepidla 452 // 3.7 Tavná lepidla 456 // 3.8 Kyanakrylátová lepidla 457 // 3.9 Lepidla z minerálních a jiných materiálů 458 // Doporučená literatura 459 // 12 SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE (J. Rajdl) 460 // 1 Úvod 460 // 2 Aplikace syntetických pryskyřic 460 // 2.1 Epoxidové pryskyřice 460 // 2.2 Nenasycené polyesterové pryskyřice 462 // 3 Praktické využívání pryskyřic 462 // 3.1 Epoxidová lepidla 463 // 3.2 Tmely 464 // 3.3 Zásady správného lepení a tmelení 467 // 3.4 Laminační a zalévací pryskyřice 471 // 4 Hygiena a bezpečnost práce 473 // 5 Přehled finálních výrobků určených pro malospotřebitele s návody k použití // Doporučená literatura 479 // 13 PLASTY (Doc. Ing. M. Schätz. CSc.) 480 // 1 Úvod 480 // 2 Práce s Moduritem (Modelitem) 481 // 2.1 Vlastnosti Moduritu 481 // 2.2 Barvení a struktura hmoty 482 // 2.3 Modelování a tvarování 483 // 2.4 Vytvrzování 486 // 2.5 Dodatečné opracovávání 488 // 3 Práce s PVC-plastigely 490 // 3.1 Vlastnosti PVC-plastigelů 490 // 3.2 Použití PVC-plastigelů 490 //
4 Práce se silikonovým kaučukem — Lukoprenem 493 // 4.1 Jednosložkové silikonové kaučuky 493 // 4.2 Dvousložkové silikonové kaučuky 497 // 5 Práce s licími akrylovými polymery typu Dentacryl 506 // 5.1 Vlastnosti licích akrylových polymerů 506 // 5.2 Příprava lící směsi 507 // 5.3 Pracovní postup při odlévání 509 // 6 Práce s pěnovým polystyrenem 510 // 6.1 Vlastnosti pěnového polystyrenu 510 // 6.2 Mechanické opracování pěnového polystyrenu 512 // 6.3 Spojování pěnového polystyrenu 514 // 6.4 Barvení a lakování 514 // 7 Práce s organickým sklem 515 // 7.1 Vlastnosti organického skla 515 // 7.2 Optické vlastnosti organického skla 516 // 7.3 Chování organického skla za tepla 517 // 7.4 Mechanické opracovávání organického skla 518 // 7.5 Povrchová úprava organického skla 527 // 7.6 Spojování organického skla 530 // 8 Práce s tvrdým polyvinylchloridem (PVC) — Novodurem 535 // 8.1 Vlastnosti Novoduru 537 // 8.2 Tvarování Novoduru a jeho opracovávání 540 // 8.3 Spojování Novoduru 542 // 8.4 Práce s Novodurovými trubkami 547 // 9 Připrava forem pro odlévání a rozmnožování 551 // 9.1 Odlévání sádry 551 // 9.2 Odlévání nizkotajicích kovů 551 // 9.3 Odlévání epoxidových a polyesterových pryskyřic 553 // Doporučená literatura 554 // 14 AUTOMOBIL (Ing. J. Bílek) 555 // 1 Vztah chemie a automobilismu 556 // 2 Čištění karosérie automobilů 556 // 2.1 Povrchová údržba karosérie 556 // 3 Konzervace karosérie vozidla 558 // 4 Péče o ostatní části povrchu vozidla 559 // 5 Ošetření akumulátoru 560 // 6 Ošetřování motoru a motorového prostoru 562 // Konzervace spodní části vozidla a dutin 562 // 8 Opravy poškozeného nátěru karosérie 564 // 9 Ostatní přípravky a doporučení 565 // Doporučená literatura 566 //
15 MAZIVA A MAZÁNÍ (Ing. J. Lukavský, CSc.) 567 // 1 Úvod 567 // 2 Základní druhy kapalných maziv a jejich použití 567 // 2.1 Motorové oleje 568 // 2.2 Převodové oleje 572 // 2.3 Hydraulické oleje (kapaliny) 574 // 2.4 Ložiskové oleje 575 // 2.5 Maziva pro obrábění a tváření kovů 576 // 2.6 Speciální oleje 577 // II // 3 Plastická maziva 577 // 4 Upotřebené mazací oleje 578 // Doporučená literatura 580 // 16 VÝROBKY Z PRYŽE (B. Knedla, dipl. tech.) 581 // I Úvod 581 // 2. Popis hlavnich skupin výrobků s uvedením zásad pro jejich využívání 584 // 2.1 Pneumatiky 584 // 2.2 Technická pryž 592 // 3 Zásady skladování 595 // Doporučená literatura 596 // 17 KOVY (Ing. B. Doležel, CSc.) 597 // 1 Úvod 597 // 2 Předběžná úprava povrchu kovů 598 // 2.1 Mechanická předběžná úprava 598 // 2.2 Chemická předběžná úprava 598 // 3 Čištění a leštění kovů 600 // 3.1 Receptury pro domácí přípravu čisticích a leštících prostředků na kovy 603 // 4 Chemické barvení kovů 608 // 5 Dočasná ochrana kovů 609 // 5.1 Konzervační prostředky 609 // 5.2 Pasivační a fosfatizační prostředky 609 // 6 Bezproudové vylučování povlaků 611 // Pájecí a svařovací prostředky 612 // 7.1 Předpisy na přípravu pájecích prostředků 614 // Doporučená literatura 616 // 18 FOTOGRAFOVÁNÍ (Ing. J. Knis, CSc.) 617 // I Princip vzniku obrazu na fotografických materiálech 617 // 1.1 Černobílé fotografické materiály 617 // 1.2 Barevné fotografické materiály 618 // 1.3 Složení a adjustace fotografických materiálů 619 // Principy zpracování černobílých fotografických materiálů 620 // 2.1 Základní postupy zpracování 620 // 2.2 Vyvolávání 620 // 2.3 Ustalování, praní 622 // 2.4 Praktické zásady pro zpracování černobílých fotografických materiálů 624 //
3 Princip zpracování barevných fotografických materiálů 627 // 3.1 Základní postupy zpracování 627 // 3.2 Vyvolávání 627 // 3.3 Bělení, bělicí ustalování 628 // 3.4 Ustalování, závěrečné praní, stabilizace 629 // 3.5 Praktické zásady pro zpracování barevných fotografických materiálů 630 // 4 Fotografické chemikálie a příprava roztoků // 4.1 Folografické chemikálie 631 // 4.2 Připrava roztoků 632 // 5 Některé postupy zpracování barevných fotografických materiálů 634 // 5.1 Barevný negativní film Orwocolor NC 21 635 // 5.2 Zpracovatelský proces C 41 pro barevné negativní filmy 635 // 5.3 Barevný fotografický papír Fomacolor PM 20 636 // 5.4 Barevný fotografický papir Fomacolor PM 30 636 // 5.5 Barevné inverzní filmy Orwochrome 637 // 5.6 Zpracovatelský proces E 6 pro barevné inverzní filmy 637 // 5.7 Zpracovatelský proces EP2 pro barevné fotografické papíry 638 // 6 Výběr předpisů pro zpracování fotografických materiálů 639 // 6.1 Lázně pro zpracování černobílých fotografických materiálů 639 // 6.1.1 Černobílé vývojky 639 // 6.1.2 Přerušovače a ustalovače 641 // 6.1.3 Opravné a různé lázně 642 // 6.2 Lázně pro zpracování barevných fotografických materiálů 643 // Doporučená literatura 651
(OCoLC)320718337
cnb000534043

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC