Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
527 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1582-4 (brož.)
Obálkový podnázev: 33 vzorových postupů pro objektové programování
Obsahuje bibliografii na s. 518-520 a rejstřík
Programování objektově orientované - příručky
000013655
Stručný obsah // Část 1: Zahřívací kolo // Kapitola 1 Co je ? ? čemu je návrhový vzor 33 // Kapitola 2 Zásady objektově orientovaného programování 39 // Kapitola 3 Co konstruktor neumí (Jednoduchá tovární metoda // - Simple Factory Method) 57 // Kapitola 4 Nehemži se mi pod rukama (Neměnné objekty // - Immutable objects) 65 // Kapitola 5 Nenos mi to po jednom (Přepravka - Crate) 83 // Kapitola 6 Udělám to za tebe (Služebník - Servant) 91 // Kapitola 7 I nic může být objekt (Prázdný objekt - Null Object) 97 // Část 2: Ovlivňujeme počet instancí // Kapitola 8 Žádná instance (Knihovní třída - Library Class) 103 // Kapitola 9 Jediná instance (Jedináček - Singleton) 107 // Kapitola 10 Předem známé instance (Výčtový typ - Enumerated Type) 123 // Kapitola 11 Dvojníky nepotřebujeme (Originál - Original) 135 // Kapitola 12 Konečný počet instancí (Fond - Pool) 151 // Kapitola 13 Příliš mnoho instancí (Muší váha - Flyweight) 171 // Část 3: Nekoukej mi do kuchyně // Kapitola 14 Pod ruce mi neuvidíš (Zástupce - Proxy) 189 // Kapitola 15 Řekni, až to budeš chtít (Příkaz - Command) 195 // Kapitola 16 Moc se mi v tom nehrab (Iterátor - Iterator) 203 // Kapitola 17 Příliš mnoho rozhodování (Stav - State) 221 // Kapitola 18 Já to umím, upřesni jen detaily (Šablonová metoda // - Template Method) 239 // Část 4: Optimalizujeme rozhraní // Kapitola 19 Je to zbytečně složité (Fasáda - Facade) 255 // Kapitola
20 Je to trochu jinak (Adaptér - Adapter) 261 // Kapitola 21 Bloudění strukturou (Strom - Composite) 271 // Část 5: Vytvořte to univerzální // Kapitola 22 Střihni mi to na míru (Tovární metoda - Factory Method) 279 // Kapitola 23 Baťovy cvičky (Prototyp - Prototype) 285 // Kapitola 24 Dosazujeme do vzorečku (Stavitel - Builder) 309 // Kapitola 25 Bude toho víc (Abstraktní továrna - Abstract Factory) 329 // 6 // Stručný obsah // Část 6: Zjednodušujeme program // Kapitola 26 Příliš mnoho druhů tříd (Dekorátor - Decorator) 343 // Kapitola 27 Horký brambor (Řetěz odpovědnosti // - Chain of Responsibility) 361 // Kapitola 28 Až se to stane, dám ti vědět (Pozorovatel - Observer) 375 // Kapitola 29 Telefonní ústředna (Prostředník - Mediator) 387 // Část 7: Já se přizpůsobím // Kapitola 30 Příště to může být jinak (Most - Bridge) 399 // Kapitola 31 Vyberte si, jak to chcete (Strategie - Strategy) 415 // Kapitola 32 Každý chvilku tahá pilku (Model-Pohled-Ovládání // - Model-View-Controller) 425 // Kapitola 33 Tohle ještě neumíš (Návštěvník - Visitor) 453 // Kapitola 34 Zpátky na stromy (Pamětník - Memento) 467 // Kapitola 35 Tak si to naprogramuj sám (Interpret - Interpreter) 475 // Část 8: Přílohy // Příloha A Základy jazyka UML 511 // Příloha ? Seznam doporučené literatury 517 // Obsah // Poděkování 17 // Úvod 18 // ČASU // zahřívací kolo // KAPITOLA 1 // Co Je a ? čemu Je návrhový vzor 33
// Návrhové vzory a jejich katalogy 34 // Které vzory budeme probírat 36 // Shrnutí - co jsme se naučili 37 // KAPITOLA 2 // zásady objektově orientovaného programování 39 // Programovat proti rozhráni 40 // Signatura 41 // Kontrakt 42 // jak zásadu dodržovat 43 // Návrh vlastního rozhraní 44 // Důsledné skrytí implementace 44 // Interní x publikované rozhraní 45 // Podzásady 46 // Zapouzdření a odpoutání částí kódu, které by se mohly měnit 47 // Přednost skládáni před dědičností 48 // Soudržnost (cohesion): jedna entita -» jeden úkof 50 // Návrh řízený odpovědnostmi 52 // Minimální vzájemná provázanost (coupling) 52 // Vyhýbání se duplicitám v kódu 53 // Nepodřizovat návrh snahám o maximální efektivitu 53 // Shrnutí - co jsme se naučili 55 // 8 // Obsah // KAPITOLA 3 // co konstruktor neumí (Jednoduchá tovární metoda - Simple Factory Method) 57 // Účel 58 // Implementace 59 // Příklad 61 // Shrnutí - co jsme se naučili 63 // KAPITOLA 4 // Nehemži se mi pod rukama (Neměnné objekty - immutable objects) 65 // Účel 66 // Hodnotové a referenční datové typy 66 // Hodnotové objektové typy 67 // Referenční datové typy 69 // Neměnnost instancí v praxi 69 // Implementace 73 // Příklad 75 // Příklad špatně definovaného potomka 81 // Shrnutí - co jsme se naučili 81 // KAPITOLA 5 // Nenos mi to po Jednom (Přepravka - Crate) 85 // Účel 84 // Implementace 85 // Příklady ze standardní knihovny 86
// Interní přepravka 87 // Další příklady v doprovodných programech 90 // Shrnutí - co jsme se naučili 90 // KAPITOLA 6 // Udělám to za tebe (Služebník - Servant) 91 // Účel 92 // Implementace 92 // Příklad: Přesouvač 94 // Shrnutí - co jsme se naučili 95 // Obsah // 9 // KAPITOLA 7 // I nic může být objekt // (Prázdný objekt - Null Object) 97 // Účel 98 // Implementace 98 // Príklad 99 // Shrnutí - co jsme se naučili 99 // CAST 2 // Ovlivňujeme počet Instancí // KAPITOLA 8 // Žádná Instance (Knihovní třída - Library Class) ?? // Účel 104 // Implementace 104 // Příklad 105 // Shrnutí - co jsme se naučili 105 // KAPITOLA 9 // Jediná Instance (Jedináček - singleton) 107 // Účel 108 // Základní implementace 109 // Časná inicializace = inicializace v deklaraci 109 // Námitky proti veřejné konstantě 111 // Odložená inicializace 112 // Vícevláknové aplikace 114 // Serializovatelnost 116 // Speciální případy 117 // Vlastní zavaděče tříd 117 // Chyba v prvních verzích Javy 117 // Jedináček s dědici 117 // Shrnutí - co jsme se naučili 120 // KAPITOLA 10 // Předem známé Instance // (Výčtový typ - Enumerated Type) 123 // Účel 124 // Implementace 125 // 10 // Obsah // Starší verze Javy 125 // java 5.0 128 // Funkční výčtové typy 131 // Výčtové podtypy 132 // Shrnutí - co jsme se naučili 133 // KAPITOLA 11 // Dvojníky nepotřebujeme (Originál - Original) 135 // Účel 136 // Implementace 137
// Příklad 140 // Shrnutí - co jsme se naučili 149 // KAPITOLA 12 // Konečný počet instancí (Pond - Pool) 151 // Účel 152 // Implementace 153 // Univerzální fond 153 // Příklad: Molekuly 163 // Shrnutí - co jsme se naučili 169 // KAPITOLA 13 // Příliš mnoho instancí (Muší váha - Flyweight) 171 // Účel 172 // Implementace 172 // Příklad - hra Diamanty 173 // Shrnutí - co jsme se naučili 186 // ČÁST 3 // Nekoukej ml do kuchyně // KAPITOLA 14 // Pod ruce mi neuvidíš (Zástupce - Proxy) 189 // Účel 190 // Implementace 191 // Vzdálený zástupce 191 // Virtuální zástupce 191 // Ochranný zástupce 192 // Obsah // 11 // Chytrý odkaz 193 // Příklad 193 // Shrnutí - co jsme se naučili 194 // KAPITOLA 15 // Řekni, až to budeš chtít (Příkaz - command) 195 // Účel 196 // Implementace 196 // Příklad 197 // Shrnutí - co jsme se naučili 202 // KAPITOLA 16 // Moc se mi v tom nehrab (iterátor - iterator) 203 // Účel 204 // Implementace 204 // Příklad 209 // Prázdný iterátor a iterovatelný objekt 218 // Shrnutí - co jsme se naučili 220 // KAPITOLA 17 // Příliš mnoho rozhodování (Stav - State) 221 // Účel 222 // Implementace 223 // Příklad 225 // Shrnutí - co jsme se naučili 237 // KAPITOLA 18 // Já to umím, upřesni Jen detaily (Šablonová metoda - Template Method) 239 // Účel 240 // Proč nemůže být šablonovou metodou konstruktor 244 // Implementace 245 // Příklad 250 // Shrnutí - co jsme se naučili 251
// 12 // Obsah // ČÁST 4 // Optimalizujeme rozhraní // KAPITOLA 19 // Je to zbytečně složité (Fasáda - Facade) 255 // Účel . 256 // Implementace 258 // Příklad 259 // Shrnutí - co jsme se naučili 259 // KAPITOLA 20 // Je to trochu Jinak (Adaptér - Adapter) 261 // Účel 262 // Implementace 262 // Univerzální adaptér 263 // Adaptér obsahující adaptovaný objekt 266 // Adaptér jako potomek adaptované třídy 267 // Příklad 269 // Shrnutí - co jsme se naučili 269 // KAPITOLA 21 // Bloudění strukturou (Strom - Composite) 271 // Účel 272 // Implementace 273 // Příklad 275 // Shrnutí - co jsme se naučili 276 // ČÁST 5 // Vytvořte to univerzální // KAPITOLA 22 // Střihni ml to na míru // (Tovární metoda - Factory Method) 279 // Účel 280 // Implementace 283 // Příklad 284 // Shrnutí - co jsme se naučili 284 // Obsah // IS // KAPITOLA 23 // Baťovy cvičky (Prototyp - Prototype) 285 // Klonování a jeho vlastnosti 286 // Účel vzoru Prototyp 290 // Implementace 293 // Príklad: Mnohotvar 294 // Shrnutí - co jsme se naučili 306 // KAPITOLA 24 // Dosazujeme do vzorečku (Stavitel - Builder) 309 // Účel 310 // Implementace 312 // Příklad 314 // Způsoby zadávání textu 315 // Sázecí stroje 317 // Definice sazeče 322 // Testovací autor 325 // Možná rozšíření 327 // Shrnutí - co jsme se naučili 327 // KAPITOLA 25 // Bude toho víc // (Abstraktní továrna - Abstract Factory) 329 // Účel 330 // Implementace 333 // Příklad 334
// Shrnutí - co jsme se naučili 339 // ČÁST 6 // Zjednodušujeme program // KAPITOLA 26 // Příliš mnoho druhů tříd ( Dekorátor - Decorator) ??? // Účel 344 // Implementace 346 // Příklad 348 // Shrnutí - co jsme se naučili 360 // 14 // Obsah // KAPITOLA 27 // Horký brambor // (Řetěz odpoYědnostl - Chain of Responsibility) 36i // účel 362 // Implementace 363 // Příklad 364 // Shrnutí - co jsme se naučili 373 // KAPITOLA 28 // Až se to stane, dám tl vědět // (Pozorovatel - Observer) 175 // Účel 376 // Implementace 377 // Příklad 379 // Shrnutí - co jsme se naučili 385 // KAPITOLA 29 // Telefonní ústředna (Prostředník - Mediator) 387 // Účel 388 // Implementace 389 // Příklad 389 // Shrnutí - co jsme se naučili 396 // ČÁST 7 // Já se přizpůsobím // KAPITOLA 30 // Příště to může být Jinak (Most - Bridge) 399 // Účel 400 // Implementace 402 // Příklad 403 // Shrnutí - co jsme se naučili 413 // KAPITOLA 31 // vyberte sl. Jak to chcete (Strategie - Strategy) 415 // Účel 416 // Implementace 416 // Obsah // 15 // Příklad 419 // Shrnutí - co jsme se naučili 424 // KAPITOLA 32 // Každý chvilku tahá pilku // ( Model-Pohled-Ovládání - Model-View-Controller) 425 // Účel 426 // Implementace 428 // Příklad: Reversi (Othello) 429 // Shrnutí - co jsme se naučili 452 // KAPITOLA 33 // Tohle Ještě neumíš (Návštěvník - visitor) 453 // účel 454 // Implementace 454 // Příklad 460 // Shrnuti - co jsme se
naučili 466 // KAPITOLA 34 // Zpátky na stromy (Pamětník - Memento) 467 // Účel 468 // Implementace 468 // Přiklad: Reversi s návraty 469 // Shrnuti - co jsme se naučili 474 // KAPITOLA 35 // Tak sl to naprogramuj sám // (interpret - interpreter) 475 // Účel 476 // Implementace 477 // Definice jednotlivých částí interpretu 480 // Přiklad: Aritmetické výrazy 488 // Rozhraní lAritmVýraz 489 // Třída Kontext 490 // Konstanty a proměnné 494 // Binární operátory 497 // Třída Překladač 501 // Použití interpretu v programu 505 // Shrnuti - co jsme se naučili 507 // 16 // Obsah // CAST 8 // Přílohy // PŘÍLOHA A // základy Jazyka UML 511 // Jazyk UML 512 // Diagramy tříd 512 // Datové typy 513 // Vztahy mezi datovými typy 514 // Diagramy tříd v prostředí BlueJ 515 // PŘÍLOHA ? // Seznam doporučené literatury 517 // Co Číst 518 // Jazyk UML 518 // Návrhové vzory 5I8 // Objektově orientované programování 519 // Java 520 // Jednotlivé články 520 // Rejstřík 521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC