Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Supraphon, 1968
138 s. ; 20 cm

objednat
němčina
Příručka německého koncertního pěvce a hudebního publicisty, určená pedagogům zpěvu, má pomoci učit se hlasově-pedagogicky myslit a přispět k tomu, aby byly precizně objasněny vztahy mezi realitou fonetických jevů a světemzpěvákových pojmů. Příručka, která probírá danou tematiku formou nabízejících se otázek, zahrnuje v úvodní stati, nadepsané "Vysvětlitelné elementy hlasové výchovy", kapitoly I. Definice "jednotného rejstříku" a opory vzhledem ksouhrnu zvukových jevů, II. Rezonance a její bezprostřední vztah k rejstříkům, v hlavní stati, nadepsané "Poznávání hlasových chyb a jejich příčin jako základ boje proti chybám", kapitoly I. Slyšitelné chyby a jejich příčiny.II. Příčiny chyb a jejich potírání..
000013821
Několik poznámek k překladu ...11 // Výstraha ...15 // Předmluva k 2. opravenému vydání ...17 // Úvod: VYSVĚTLITELNÉ ELEMENTY HLASOVÉ VÝCHOVY // I. Definice „jednotného rejstříku” a opory vzhledem k souhrnu zvukových jevů ...19 // 1. Co rozumíme strukturou hlasu? ...20 // 2. Jaký je obvyklý a „školský“ výklad pojmu rejstřík? ...20 // 3. V čem je teorie rozdílů rejstříkových podle poloh pro vyškolený hlas nesprávná? ...21 // 4. Jak vznikla nesprávná teorie o polohách v souvislosti // s rejstříky? ...21 // 5. Jak rozeznáváme rejstříky přírodou dané u ženských a mužských hlasů a jaký je jejich rozsah a hranice? ...22 // 6. Co znamenají přírodní rejstříky fyziologicky? ...23 // 7. Co znamená správné smíšení rejstříků (= jednotný rejstřík, Einregister) u vyškoleného hlasu po stránce fyziologické? ...25 // 8. Má se pracovat s pojmem „krytí“ a jak tomut o pojmu rozumět vzhledem k rejstříkům? ...26 // 9. Jak stanovit jednotnou formulaci pro význam rejstříku vůbec? 27 // 10. Co je rozhodující: tlak vzduchu nebo činnost hlasivek? ...28 // 11. Které dvě základní možnosti hlasových nesprávností vůbec máme před sebou při nevyrovnaném poměru mezi tlakem vzduchu a činností hlasivek? ...28 // 12. Co znamená pojem „appoggio“? ...29 // 13. Jak se k sobě mají tlak dechu a síla tónu, popřípadě rejstřík a síla tónu? ...30 // 14. Co je nesprávné piano ve smyslu rejstříkovém? ...31 // 15. V jakém vztahu je hlasové nasazení k síle tónu а k rejstříkům? ...32 // 16. Je vyčerpána slyšitelnost rejstříku, pozorujeme-li jednotlivě rozsah, poměr dechu, sdu tónu a typické nasazeni? ...33 // II. Rezonance a její bezprostřední vztah k rejstříkům ...34 // 1. Co je rezonance a jaká označení rezonance známe? ...35 //
2. Proč se tak často zaměňuje rezonance a rejstříky? ...35 // 3. Co je témbr na rozdíl od rezonance? ...36 // 4. Co je hlavová rezonance? ...37 // 5. Co je správná a co nesprávná nosní rezonance? ...37 // 6. Co je hrudní rezonance? ...38 // 7. Jaký je poměr mezi rezonancí a přirozeným rejstříkem? ...39 // 8. Jaké jsou přímé vztahy vokálů k rezonancím а k rejstříkům? ...39 // 9. Jaké jsou vztahy konsonantů k rezonanci a rejstříkům? ...40 // 10. Co se dá říci o sonorách a jejich významu pro výchovu rezonance? ...41 // 11. Kdy je rezonanční práce nesprávná? ...42 // 12. Jaký je poměr mezi hnací rezonancí a zněním? ...42 // 13. V čem je utvrzování rezonance, samo o sobě výchovně správné, nebezpečné pro zvukovou barvu hlasu? ...43 // 14. Jak je třeba chápat barvu a stupně světlosti hlasu podle rezonance a rejstříků? ...i ...43 // 15. V jakém vzájemném poměru jsou témbr a barva? ...44 // 16. Jaké jsou psychické kvality různých rezonancí, popřípadě rejstříků? ...45 // Hlavní kapitola. POZNÁVÁNÍ HLASOVÝCH CHYB A JEJICH PŘÍČIN JAKO ZÁKLAD BOJE PROTI CHYBÁM // I. Slyšitelné chyby a jejich příčiny ...47 // 1. Které chyby v dýchání zná zpěvák? Jaké jsou jejich příčiny? .. 48 // 2. Které chyby jsou příznakem chybného postavení v násadové trubici? Jaké jsou toho příčiny? ...51 // 3. Které jsou zjevné nedostatky tvoření vokálů a souhlásek? Jaké jsou jejich příčiny? ...57 // 4. Které chyby se vyskytují v oblasti rezonance? Jaké jsou jejich příčiny? ...62 // 5. Které chyby mají zřetelnou příčinu v oblasti rejstříkové? ...68 // 6. Které chyby se poznají podle zvukové barvy hlasu? Jaké jsou jejich příčiny? ...76 // 7. Jaké jsou nedostatky v oblasti síly zvuku? Kde jsou jejich příčiny? ...81 //
8. Z jakých příčin postrádá hlas nosnost a průbojnost? ...87 // 9. Jak vznikají nahoru vyšroubované a dolů stlačené hlasy? Jaké jsou toho příčiny? ...91 // 810. Jaké jsou příčiny nečistého zpíváni? ...96 // 11. Jaké jsou příčiny tremola a neklidného tónu? ...99 // 12. Jaká nebezpečí jsou typická pro jednotlivé druhy hlasu? Jaké jsou jejich příčiny? ...103 // 13. Které pěvecké neobratnosti ovlivňují pěvecký výkon? Jaké jsou jejich příčiny? ...106 // II. Příčiny chyb a jejich potírání ...111 // 1. Jaké chybné sklony v oblasti celého těla se mohou stát příčinou chyb? ...112 // 2. Které děje v oblasti dýchání jsou příčinami chyb? Které chyby z nich pramení? ...113 // 3. Kdy se stávají pramenem chyb nesprávné pohyby a nepohyblivost v násadové trubici? Jaké chyby tím vznikají? ...116 // 4. Jak dalece může být postavení hrtanu samostatným zdrojem chyb? ...120 // 5. Které prameny chyb spočívají v artikulaci? Jaké chyby tím // vznikají? ...121 // 6. J aké jsou příčiny chyb v rezonanční a vibrační oblasti ? J aké chyby tu mohou vznikat? ...124 // 7. Jaký pramen chyb může být v nasazování? Jaké má následky? ...127 // 8. Které prameny chyb jsou v rejstříkové oblasti hlavového tónu? 129 // 9. Jaké prameny chyb jsou v rejstříkové oblasti středního hlasu? ...130 // 10. Jaké jsou prameny chyb v oblasti hrudního hlasu? ...131 // 11. Jak dalece je pramenem chyb vedení jednotlivých rejstříků příliš vysoko? ...131 // 12. Jak dalece je pramenem chyb vedení jednotlivých rejstříků příliš hluboko? ...133 // 13. Je všeobecný nepořádek v hlasovém organismu pramenem chyb? 134 // 14. Existují příčiny chyb čistě psychické povahy? ...134 // Doslov ...137
(OCoLC)42120327
cnb000448829

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC