Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.9) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008
751 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7368-595-9 (váz.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 190/2008
Obsahuje bibliografii na s. 731-742 a bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
000013830
Důležité termíny pro zařazení do širších souvislostí -- občanská společnost a občanské vrstvy, urbanizace, modernizace -- Členění práce, poznámky k metodickým podnětům -- Shrnující studie I: Základní determinanty vývoje -- Shrnující studie II: Obecní volby -- Otázka volebního práva a daňové poplatnosti Volební účast, volební boje a reklamace -- Shrnující studie III: Obecní samosprávy -- Shrnující studie IV: Spolkový život -- Pojem spolek -- Význam spolčování pro rozvoj občanské společnosti Vývoj spolkového zákonodárství v habsburské monarchii Spolkový život v českých zemích po roce 1867 Politické spolky -- Úloha spolků v komunálním životě -- 100 / Poznámky ke spolčování a činnosti spolků ve sledované osmičce měst -- Shrnující studie V: Národnostní konflikty včetně školských -- Národnostní konflikty ve školství -- Opava -- Historické předpoklady ---
Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby -- 149/Volební geometrie, voličská základna; 156/Průběh voleb, volební boje; 159/Nástin německých politických uskupení a jejich zastoupení v obecní radě; 169/Česká účast ve volbách; 172/Volební reklamace -- Obecní rada města Opavy -- 180 / Socioprofesní struktura opavské obecní rady; 183 / Zvolení členové opavské obecní -- rady ve světle sociodemografických dat; 187/Vybrané osobnosti komunální politiky -- Spolkový a národní život -- 190 / Obecná charakteristika vývoje; -- 194 / Spolčování ve městě vládnoucí německé národnosti; -- 207 / Nástin mezníků v českém spolčování -- Národnostní vztahy: Stýkání a potýkání německého a českého obyvatelstva v Opavě Olomouc -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby ---
240/Volební geometrie, voličská základna; 246/Průběh voleb, volební boje; 257/Volební reklamace -- Obecní výbor a obecní rada statutárního města Olomouce 268 / Socioprofesní struktura olomouckého obecního výboru; -- 273 / Zvolení členové olomouckého obecního výboru ve světle sociodemografických dat; 281 / Vybrané osobnosti komunální politiky Spolkový a národní život -- 287 / Obecná charakteristika vývoje; 292 / Spolčování ve městě vládnoucí německé národnosti; 310/České spolčování -- Národnostní vztahy: Stýkání a potýkání německého a českého obyvatelstva v Olomouci -- Frýdek -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby a komunální politika -- 342/Volební geometrie, voličská základna; 347/Průběh voleb, volební boje Frýdecká obecní rada (do roku 1869 obecní výbor) ---
361 / Socioprofesní struktura frýdecké obecní samosprávy; 362/Teritoriální původ a mezigenerační mobilita členů obecní samosprávy (včetně náhradníků); 364/ Náboženské vyznání, obcovací řeč, bytové a majetkové poměry Spolkový život -- 378/České spolčování a národní život; 388/Aktivita německé radnice -- Moravská Ostrava -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 -- Obecní volby -- 402/Volební geometrie, voličská základna; 407/Průběh voleb, volební boje; 419/Volební reklamace Obecní výbor -- 432/Socioprofesní struktura moravskoostravské obecní samosprávy; 435/Další informace o členech obecního výboru a náhradnících; 438 / Některé význačné osobnosti Spolkový a národní život ---
445 / Obecná charakteristika vývoje; 450/ Spolčování ve městě vládnoucí německé národnosti; 463 / České spolčování a národní život; 481 / Několik poznámek ke spolčování dělnictva; 482/Boj o školu hlavní náplň boje o sociální a národní emancipaci -- Vítkovice -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby -- 498/Volební geometrie, voličská základna; 501 / Průběh voleb, volební boje, reklamace Obecní výbor -- 507/Socioprofesní struktura; 508/Další informace o členech vítkovické samosprávy Spolkový život -- Sociální, národností a školská problematika Přerov -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby a komunální politika -- 544/Volební geometrie, voličská základna; 547/Průběh voleb, volební boje, reklamace Přerovský obecní výbor ---
567/Socioprofesní struktura obecní samosprávy; 569/Teritoriální původ a mezigenerační mobilita členů obecní samosprávy (včetně náhradníků); 571 /Obcovací řeč, náboženské vyznání a bytové poměry přerovských zastupitelů Spolkový život -- Národnostní vztahy: česká radnice a německá minorita -- 584/Německá škola; 587/Proněmecká činnost Severní dráhy Ferdinandovy; -- 589/Aktivita české radnice -- Nový Jičín -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby -- 601 / Počet voličů, volební účast; 604 / Průběh obecních voleb a politická uskupení -- Obecní výbor ---
613 / Socioprofesní složení výboru včetně náhradníků; 617/ Příbuzenské vztahy mezi členy výboru a náhradníky; 620/Mezigenerační a teritoriální mobilita členů výboru (včetně náhradníků); 622/ Náboženské vyznání, obcovací řeč a majetkové poměry členů výboru (včetně náhradníků); 628/Starostové jako význačné osobnosti komunálního života Spolkový život v Novém Jičíně 640/ Politické spolky Národnostní problematika -- Příbor -- Historické předpoklady -- Populační, hospodářský a sociální vývoj města 1850-1914 Obecní volby a komunální politika -- 668/Volební geometrie, voličská základna; 670/Průběh voleb, volební boje Volební reklamace Příborský obecní výbor ---
678/Socioprofesní struktura příborské obecní samosprávy; 680/Další informace o příborských zastupitelích; 687/Významné osobnosti komunálního života Spolkový život, národnostní záležitosti 693 / Spolky; 703 / Nejen česká majorita kontra německá minorita -- Závěr -- Seznam pramenů -- Dobová periodika Další tištěné prameny Archivní prameny

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC