Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
110 s.

objednat
ISBN 80-7254-185-4 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bronchitida chronická - výklady populární
000013831
Seznam zkratek 11 // 1 ÚVOD 13 // 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE 15 // 2.1 Chronická bronchitída 15 // 2.2 Chronická obstrukční plicní nemoc 3// 2.3 Emfyzém // 2.4 Asthma bronchiale // 2.5 Vzájemné vztahy chronické bronchitídy, chronické obstrukční plicní nemoci, // emfyzému a astmatu 18 // 3 PREVALENCE A MORTALITA CHRONICKÉ BRONCHITÍDY 20 // 4 RIZIKOVÉ FAKTORY 21 // 5 KUNICKÝ OBRAZ 23 // 5.1 Chronická bronchitída prostá 23 // 5.2 Chronická obstrukční plicní nemoc 24 // 5.3 plicní emfyzém 24 // 5.4 Akutní exacerbace chronické // obstrukční plicní nemoci 25 // 6 KOMPLIKACE CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI A EMFYZÉMU 26 // 6.1 Respirační insuficience 26 // 6.2 Cor pulmonale 28 // 7 ZÁKLADNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUPY 31 // 7.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření 31 // 7.2 Funkční vyšetření 33 // 7.2.1 Vyšetření ventilace 33 // 7.2.1.1 Základní spirometrie 33 // 7.2.1.2 Hodnocení křivky průtok/objem 35 // 7.2.1.3 Bronchodilatační test 38 // 7.2.1.4 Vyšetření hyperinflace 38 // 7.2.2 Respirační vyšetření 40 // 7.2.2.1 Problémy měření krevních plynů 41 // 7.2.3 Vyšetření plicní hemodynamiky 43 // 7.3 Rentgenové vyšetření 47 // 7.4 Mikrobiologické vyšetření 48 // 7.5 Diferenciální diagnóza 49 // 8 PREVENCE A LÉČBA 51 // 8.1 Prevence 51 // 8.1.1 Kouření a jak proti němu 52 // 8.2 Nefarmakologická léčba 53 //
8.2.1 Léčebná rehabilitace při chronické // obstrukční plicní nemoci 55 // 8.3 Farmakologická léčba 56 // 8.3.1 Bronchodilatancia 58 // 8.3.1.1 Anticholinergika 58 // 8.3.1.2 Beta2-mimetika 60 // 8.3.1.3 Kombinované preparáty // 8.3.1.4 Xantinové deriváty // 8.3.2 Kortikosteroidy // 8.3.3 Mukolytika // 8.3.4 Léčba akutních exacerbací, antibiotika // a chemoterapeutika // 8.3.4.1 Léčba exacerbace chronické // obstrukční plicní nemoci // 8.3.4.2 Léčba těžké exacerbace (při hospitalizaci) // 8.3.4.3 Profylaktické podávání antibiotik // při chronické obstrukční plicní nemoci. // 8.4 Léčba respirační insuficience a cor pulmonale.. // 8.4.1 Léčba respirační insuficience // při chronické obstrukční plicní nemoci // 8.4.2 Léčba plicní hypertenze při chronické // obstrukční plicní nemoci // 8.5 Léčba kyslíkem // 8.6 Chirurgická léčba // 9 PROGNÓZA // 10 VÝHLEDY A NADĚJE // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC