Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Psychiatrické centrum, 1997
173 s. : il.

objednat
ISBN 80-85121-17-4 (brož.)
Zprávy ; [vol.] 138
Obsahuje předmluvu
Deprese (psychika) - psychoterapie - příručky
000014146
Obsah // Předmluva 9 // První část // Základní informace o depresi a její léčbě // Co je to depresivní porucha...12 // Typy deprese...13 // Příznaky deprese a mánie...14 // Příčiny deprese...16 // Léčba léky...17 // Psychoterapie...20 // Další možnosti léčby...21 // Co dělat a co nedělat během deprese...21 // V čem může pomoci rodina?...24 // Jak můžete sami hodnotit svoji depresi?...25 // Druhá část // Kurz Jak krok za krokem překonávat depresi // 1. lekce Bludný kruh deprese 30 // Čemu se budeme v kurzu věnovat?...30 // Bludný kruh deprese...31 // Jak narušit bludný kruh deprese?...36 // Denní záznam nálady...38 // Co je to relaxace ?...39 // Zjišťování rozdílu mezi napětím a uvolněním...45 // 2. lekce Plánování aktivity 48 // Bludný kruh letargie...48 // Plánování aktivity na celý den...49 // Problémy při plánování...53 // Hodnocení...54 // Odměny...54 // Autogenní trénink o nácvik tíhy...56 // Záznam relaxace...59 // 3. lekce Vliv myšlení na náladu 63 // Co jsou to depresivní myšlenky?...63 // Jak rozpoznat automatické myšlenky?...64 // Manipulace s pozorností... 67 // Vztah mezi negativními emocemi a depresivními myšlenkami... 68 // Záznam automatických myšlenek...70 // Situace, které spouštějí depresivní myšlenky...71 // Autogenní trénink o pocit tepla...71 // 4. lekce Zpochybňováni depresivních myšlenek 73 // Znovu o depresivních myšlenkách...73 // Rozdíl mezi myšlenkou,
emocí a spouštěčem...73 // Zkoumání pravdivosti depresivních myšlenek...74 // Racionální odpověď...75 // "Horké" a "studené" automatické myšlenky...77 // Výsledek kognitivní rekonstrukce...77 // Autogenní trénink o klidný dech...78 // 5. lekce Depresivní omyly v myšlení o první část 80 // Co jsou to kognitivní omyly?...80 // Přehánění a katastrof!zování...81 // Nadměrné zevšeobecňování...81 // Diskvalifikace pozitivního...82 // Selektivní abstrakce...83 // Autogenní trénink a srdeční tep...83 // Imaginace o úvodní část...84 // 6. lekce Depresivní omyly v myšlení o druhá část 86 // Okolnosti, za kterých se deprese často objevuje...86 // Negativní věštby...87 // Personalizace...88 // "Černé brýle"...88 // Značkování...89 // Autogenní trénink o teplo v břiše...90 // Imaginace o slunce a pláž...90 // 7. lekce Depresivní omyly v myšlení o třetí část 91 // Životní události...91 // Čtení myšlenek...93 // Teror "bychů" a "musů"...93 // Myšlení "všechno nebo nic"...94 // Argumentace emocemi...95 // Autogenní trénink o chladné čelo...95 // Imaginace o "cesta"...96 // 8. lekce Příjemné aktivity 97 // Vztah příjemných aktivit a deprese...97 // Příjemné aktivity, které typicky ovlivňují nálada...98 // Problémy, které brání pěstování příjemných aktivit...99 // Plánování příjemných aktivit...99 // Aktivity typu K K K...101 // Formulace plánu...101 // Autogenní trénink
(vyšší stupeň) o představy barev...103 // 9. lekce Atribuční styl 105 // Postoje, které souvisí s depresí...105 // Depresivní atribuční styl...106 // Adaptivní atribuční styl...107 // Dysfunkční předpoklady...108 // Identifikace dysfunkčních předpokladů...111 // Zpochybnění dysfunkčních předpokladů...113 // Autogenní trénink (vyšší stupeň) o představy předmětů 115 // 10. lekce Řešení problému o konkretizace problému a cílů 117 // Řešení problémů jako strategie léčby...117 // Jednotlivé kroky řešení problému...118 // Výběr problémové oblasti...119 // Konkretizace problému...121 // Stanovení cílů...124 // Stanovení způsobů hodnocení a odměn...125 // Aplikovaná relaxace...126 // 11. lekce Řešení problému o strategie 128 // Strategie řešení problémů a brainstorming...128 // Kontrola okolností a spouštěčů...128 // Kontrola vlastního problémového chování...131 // Kontrola modifikujících faktorii a důsledků...133 // Výběr vhodných strategií...135 // Podmíněná relaxace...136 // Autogenní trénink (vyšší stupeň) o přehlídka abstraktních hodnot...137 // 12. lekce Řešení problému o časová organizace 138 // Harmonogram řešení problému...138 // Imaginace místa uvolnění...139 // Rychlá relaxace...139 // 13. lekce Komunikace o základní dovednosti 140 // Sociální dovednosti...140 // Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou, manipulací a asertivitou 143 // Neverbální (mimoslovní)
chování...145 // Konverzace...146 // Reakce zpětnou vazbou a kompliment...148 // Žádost a odmítnutí...149 // Imaginatívni cvičení o setkání se známým člověkem...151 // 14. lekce Komunikační dovednosti o kritika 152 // Technika otevřených dveří - souhlasu...152 // Negativní dotazování...153 // Negativní aserce...154 // Vyjádření kritiky...156 // Reakce na kritiku...156 // Imaginace o setkání s blízkým člověkem...157 // Imaginace a setkání se sebou...158 // 15. lekce Komunikační dovednosti o empatie a kompromis 159 // Empatické dovednosti...159 // Asertivní obligace...160 // Partnerský vztah a komunikace...161 // Dohoda v partnerském vztahu...164 // Řešení konfliktů...165 // Imaginace o cesta na mořské dno...167 // 16. lekce Příprava na budoucnost 168 // Využijte strategií, které jste se naučili...168 // Plánování aktivit jako prevence stresu...169 // Imaginace o cesta na vrchol hory...173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC