Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen2 x )
(23.8) Půjčeno:214x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
322 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2614-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6742-0 (online ; pdf)
Manažer. Komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 311-318 a rejstřík
Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. Kniha se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání, komunikaci neverbální, verbální, písemné, prezentaci jednotlivce a komunikaci organizace. Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů přes manažery, personalisty, různé specialisty až po novináře a lektory..
000014381
O autorovi 10 // Úvod 11 // 1. Význam komunikace v současné společnosti 15 // 2. Obecný úvod do problematiky komunikace 17 // 2.1 Základní pojmy 22 // 2.2 Zásady efektivní komunikace 26 // 2.3 Komunikační model 30 // 2.3.1 Vznik sdělení 30 // 2.3.2 Zakódování sdělení 31 // 2.3.3 Volba komunikačního média 33 // 2.3.4 Komunikační šum 33 // 2.3.5 Dekódování sdělení 34 // 2.3.6 Poskytování zpětné vazby 35 // 2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace 35 // 2.4 Komunikační bariéry 37 // 2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže 39 // 2.5.1 Neverbální komunikace 40 // 2.5.2 Verbální komunikace 40 // 3. Poslouchání a naslouchání 45 // 3.1 Aktivní naslouchání 48 // 4. Neverbální komunikace 53 // 4.1 Řeč těla 56 // 4.1.1 Kinezika 57 // 4.1.2 Gestika 58 // 4.1.3 Mimika 61 // 4.1.4 Vizika 64 // 4.1.5 Haptika 66 // 4.1.6 Proxemika 68 // 4.1.7 Posturologie 70 // 4.2 Signály komunikace osobnosti 72 // 4.2.1 První dojem 73 // 4.2.2 Neurovegetativní reakce 75 // 4.2.3 Vnímání barev 76 // 4.2.4 Vnímání vůní a pachů 85 // 4.2.5 Styl oblékání 87 // 4.2.6 Doplňky oblečení 91 // 4.2.7 Společenské chování 93 // 4.2.8 Emoční inteligence 95 // 4.2.9 Chronemika 98 // 4.2.10 Grafologie 99 // 4.2.11 Komunikační prostředí 99 // 4.3 Rozdílnost kultur ?2 // 4.3.1 Gestika ?2 // 4.3.2 Mimika // 4.3.3 Vizika // 4.3.4 Haptika // 4.3.5 Proxemika ?4 // 4.3.6 Význam barev ?5 // 4.3.7 Chronemika ?5 // 4.3.8 Komunikační prostředí ?6 // 4.4 Závěrečná doporučení ?6 // 5. Verbální komunikace ?? // 5.1 Paralingvistická komunikace ?5 // 5.2 Dotazování ?8 // 5.3 Rozhovory 122 // 5.3.1 Dialog 125 // 5.3.2 Pohovor 126 // Pohovor v rámci výběrového řízení — přijímací pohovor 126 // Hodnotící pohovor 131 // 5.3.3 Vyjednávání 133 // 5.3.4 Vylákávání informací 138 // 5.3.5 Telefonní rozhovor 140 //
5.4 Pozitivní komunikace 143 // 5.4.1 Asertivita a kreativita 144 // 5.4.2 Komunikační pohotovost 147 // 5.4.3 Networking 148 // 5.5 Negativní a problémová komunikace 152 // 5.5.1 Kritika 153 // 5.5.2 Konflikty 156 // 5.5.3 Agresivita 159 // 5.5.4 Manipulace 160 // 5.5.5 Fámy a pomluvy 164 // 5.5.6 Lhaní 167 // 5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace 168 // 5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace 171 // 5.5.9 Mimoběžná komunikace 175 // 5.5.10 Neadekvátní komunikace 180 // 5.6 Komunikace v týmu 184 // 5.7 Komunikace na veřejnosti 186 // 5.7.1 Příprava 187 // Obsah a struktura 187 // Doba 189 // Pomůcky 190 // Vystoupení 191 // Diskuze 193 // 5.7.2 Přednesení prezentace 193 // Příprava 194 // Tréma 194 // Vystoupení 195 // Diskuze 197 // 5.7.3 Přesvědčování 198 // 5.8 Komunikační zvyklostí a chování v různých zemích 201 // 6. Písemná komunikace 205 // 6.1 Korespondence 209 // 6.1.1 Oslovení a tituly 209 // 6.1.2 Úřední dopis 213 // 6.1.3 Osobní a společenský dopis 215 // 6.1.4 Soukromý dopis 219 // 6.1.5 Životopis a motivační dopis 219 // 6.1.6 E-mail 224 // 6.1.7 SMS a MMS zprávy 227 // 6.2 Vizitky 231 // 6.3 Odborná publikace 234 // 6.3.1 Textové zpracování a struktura 237 // 6.3.2 Grafická úprava 242 // Rukopis 242 // Tabulky, obrázky, symboly 244 // 6.3.3 Korektura a korekturní znaménka 246 // 6.4 Výzkumné a technické zprávy 248 // 6.5 Vědecko-kvalifikační práce 250 // 6.6 Poster 252 // 6.7 Recenzní posudek 253 // 6.8 Oponentní posudek 255 // 7. Komunikace organizace - public relations 257 // 7.1 Komunikace v organizaci 263 // 7.1.1 Organizační a administrativní zajištění 267 // 7.1.2 Porady 274 // 7.1.3 Komunikace vedoucího 276 // 7.1.4 Komunikace podřízeného 283 // 7.2 Krizová komunikace 285 // 7.2.1 Plán krizové komunikace 286 // 7.2.2 Komunikace v průběhu krize 291 //
7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize 292 // 7.3 Komunikace s externí veřejností 293 // 7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností 294 // 7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu 297 // 7.3.3 PR jako vztahy s médii 302 // Souhrn informačních zdrojů 307 // Seznam použitých zkratek 319 // Rejstřík 321
(OCoLC)237071215
cnb001798904

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC