Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.9) Půjčeno:170x 
BK
Příručka
První vydání
Praha : Zvon, 1994
211 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7113-098-2 (vázáno)
němčina
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
000014582
Předmluva 5 Předmluva ke 4. vydání 7 // Úvod 9 // 1. Tázání po člověku 9 // a) Otázka a předvědění 9 // b) K problému metody 11 // c) Předporozumění a výklad 14 // d) Fenomén a reflexe 16 // 2. Dějinné pozadí 20 // í/j Člověk v řeckém myšlení 21 // b) Člověk v křesťanském myšlení 25 // c) Člověk v novověkém myšlení 28 // d) Antropologický obrat 32 // 1) Materialismus a evolucionismus 32 // 2) Existencialismus a personalismus 37 // 3) Fenomenologie a ontologie člověka 42 // I. Vztah člověka ke světu 47 // 1. Člověk a svět 47 // a) Zaměření otázky // b) Zkušenost se sebou ve zkušenosti se světem // 2. Svět člověka 51 // a ) Pojem světa 51 // b) Zkušenost se světem /53 // c) Základní struktury světa 58 // 3. Chování člověka 59 // a) Svět a prostředí 60 // b) Živočišné chování 61 // c) Lidské chování 64 // d) Základní svoboda 68 // II. Sebeuskutečnění člověka 71 // 1. Bytí sebou 71 // a) Zkušenost s „Já“ I 71 // b) Střed a celek 73 // c) Vědomí 74 // 2. Duchovní poznání 77 ?,) Pojmové myslení /78 // Soudící myslení 83 c,) Usuzující myslení 86 // 3. Svobodné chtění 89 // Pojem svobody 91 // b) Problém svobody 92 // c) Zkušenost se svobodou 94 // d) Podstata svobody 96 // e) Námitky proti svobodě 99 // 4. Mravní jednání 103 // a) Fenomén mravnosti 103 // b) Výklad mravnosti / 104 // c) Dobro a hodnota 106 // d) Mravní hodnota 109 // e) Totalita a finalita 111 // 5. Teorie a praxe 114 // a) ? dějinám problému 114 // b) Vědění a chtění 117 // c) Funkce poznání 120 // d) Chtění a jednání 122 // III. Podstata člověka 127 // 1. Tázání po podstatě 127 // a) Smysl tázání po podstatě 127 // b) Ontologická konstituce 129 // 2. Problém těla a duše 131 // ?/ K dějinám problému 131 Řecké myšlení 133
Biblicko-křesťanské učení 133 í/j Problém v novověku 136 ŕ/ Tělo a duše 139 // 3. Duch jako duše těla 140 ?j Živý celek 141 // Základ celistvosti 144 // ?/ Z)wie jako formující princip 145 // 4. Tělo jako médium ducha 146 // ?/ Médium činnosti a médium vyjádření 147 b) Odpor média 148 ?/ Dwie ? ,,Já“ 150 // 5. Personální celek 151 // a) Pojem osoby 152 // b) Osoba a personální vztah 155 // c) Personální bytí a nesmrtelnost 156 // IV. Seberozvinutí člověka 159 // 1. Personální vztah 159 // a) Interpersonalita 159 // b) Poznání a přijetí hodnoty 160 // c) Osoba a transcendence 163 // 2. Jednotlivec a společenství 165 // a) Základní struktury 165 // b) Solidarita a subsidiari ta 167 cj Svoboda a společnost 169 // 3. Člověk a dějiny 171 // a) Dějinnost 172 // b) Jednotlivost a obecnost 174 // c) Dějinné působení 175 // d) Dějinný pokrok 179 // 4. Tázání po smyslu a základ smyslu 181 // a) Tázání po smyslu 181 // b) Smyslový celek 183 // c) Základ smyslu 184 // 5. Transcendence a náboženství 186 a) Transcendence člověka 186 // .. b) Podstata náboženství 187 // c) Uskutečňování transcendence 190 // Poznámky 193 // Literatura 197 // Jmenný rejstřík /205 // Věcný rejstřík 209 //
(OCoLC)39595347
cnb000086622

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC