Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.6) Půjčeno:58x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
1041 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1545-2 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy
000014605
Obsah ¦ 5 // Obsah // Poděkování ...18 // O autorech...19 // Předmluva...21 // Struktura publikace...24 // Studijní materiály na internetu ...26 // Poděkování vydavatele Pearson Education ...28 // ČÁSTI. MARKETING V DNEŠNÍM SVĚTĚ // 1. Marketing v dnešním světě...35 // Úvod...37 // 1.1 Co je marketing? ...38 // 1.1.1 Potřeby, přání a poptávka...40 // 1.1.2 Tržní nabídka - produkty, služby a prožitky ...41 // 1.1.3 Hodnota, uspokojení a kvalita...42 // 1.1.4 Směna, transakce a vztahy ...43 // 1.1.5 Trhy...44 // 1.1.6 Marketing ...45 // 1.2 Marketing management...46 // 1.2.1 Řízení poptávky ...46 // 1.2.2 Budování výhodných vztahů se zákazníky...47 // 1.2.3 Marketing management v praxi ...47 // 1.3 Filozofie marketing managementu ...48 // 1.3.1 Výrobní koncepce...48 // 1.3.2 Výrobková koncepce...49 // 1.3.3 Prodejní koncepce...49 // 1.3.4 Marketingová koncepce ...50 // 1.3.5 Koncepce společenského marketingu...53 // 1.4 Marketing na počátku 21. století...55 // 1.5 Marketingový proces...59 // 1.5.1 Strategie, marketing a plánování...59 // 1.5.2 Marketingové prostředí...60 // 1.5.3 Trhy...64 // 1.5.4 Strategický marketing...66 // 1.5.5 Marketingový mix...70 // Shrnutí...73 // Diskuse...74 // Praktická cvičení...75 // Citované prameny...75 // 6 ¦ Moderní marketing // 2. Strategický marketing...85 // Úvod...87 // 2.1 Strategické plánování...87 // 2.1.1 Plánování obecné ...87 // 2.1.2 Proces plánování...88
// 2.2 Strategický plán...89 // 2.2.1 Poslání...89 // 2.2.2 Od poslání ke strategickým cílům...93 // 2.2.3 Strategický audit...93 // 2.2.4 Analýza SWOT...97 // 2.2.5 Portfolio aktivit...99 // 2.2.6 Rozvoj růstových strategií ...106 // 2.3 Marketing v rámci strategického plánování...107 // 2.3.1 Plánování funkčních strategií...107 // 2.3.2 Role marketingu ve strategickém plánování...107 // 2.3.3 Marketing a ostatní podnikové funkce...108 // 2.4 Marketingový plán...108 // 2.4.1 Executive summary...109 // 2.4.2 Marketingový audit...109 // 2.4.3 Analýza SWOT...112 // 2.4.4 Cíle a problémy...112 // 2.4.5 Marketingová strategie...112 // 2.4.6 Marketingový mix...112 // 2.4.7 Programy činností...112 // 2.4.8 Rozpočet...113 // 2.4.9 Kontrolní mechanizmy...113 // 2.4.10 Implementace ...113 // 2.5 Organizace marketingu ...113 // 2.6 Marketingová kontrola...114 // 2.6.1 Realizace marketingové strategie...115 // Shrnutí...117 // Diskuse...118 // Praktická cvičení...119 // Citované prameny...119 // ČÁST 2. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ // 3. Marketingové prostředí...127 // Úvod...129 // 3.1 Mikroprostředí společnosti ...130 // 3.1.1 Společnost...130 // 3.1.2 Dodavatelé ...131 // 3.1.3 Marketingoví zprostředkovatelé...131 // 3.1.4 Zákazníci...133 // 3.1.5 Konkurenti ...133 // 3.1.6 Veřejnost...134 // 3.2 Makroprostředí společnosti...135 // Obsah ? 15 // 17.3.3 Příprava sdělení...824 // 17.3.4 Výběr médií...829 // 17.3.5 Získání
zpětné vazby...831 // 17.4 Stanovení celkového komunikačního rozpočtu a mixu...832 // 17.4.1 Stanovení celkového komunikačního rozpočtu ...832 // 17.4.2 Stanovení komunikačního mixu...834 // 17.4.3 Integrace komunikačního mixu...840 // 17.5 Společensky zodpovědná marketingová komunikace...841 // 17.5.1 Reklama a podpora prodeje...841 // 17.5.2 Osobní prodej ...843 // Shrnutí...844 // Diskuse...845 // Praktická cvičení...846 // Citované prameny...846 // 18. Reklama, podpora prodeje a public relations...853 // Úvod...855 // 18.1 Reklama...855 // 18.2 Důležitá rozhodnutí v reklamě...856 // 18.2.1 Stanovení cílů reklamy...856 // 18.2.2 Stanovení reklamního rozpočtu ...859 // 18.2.3 Příprava reklamní strategie...859 // 18.2.4 Hodnocení reklamy...871 // 18.3 Další faktory ovlivňující reklamu ...873 // 18.3.1 Organizační zajištění reklamy...873 // 18.3.2 Rozhodování v mezinárodní reklamě...874 // 18.4 Podpora prodeje...880 // 18.4.1 Rychlý růst podpory prodeje...880 // 18.4.2 Stanovení cílů podpory prodeje ...881 // 18.4.3 Hlavní nástroje podpory prodeje...882 // 18.4.4 Příprava programu podpory prodeje...887 // 18.5 Public relations...888 // 18.5.1 Úloha a účinek public relations...889 // 18.5.2 Hlavní nástroje public relations ...890 // Shrnutí...895 // Diskuse...896 // Praktická cvičení...897 // Citované prameny...897 // 19. Osobní prodej a přímý marketing...903 // Úvod...905 // 19.1 Osobní prodej...905
// 19.1.1 Podstata osobního prodeje ...905 // 19.1.2 Úloha prodejních týmů...906 // 19.2 Řízení prodejních týmů...908 // 19.2.1 Stanovení cílů prodejního týmu ...909 // 16 ¦ Moderní marketing // 19.2.2 Vytvoření strategie a struktury prodejního týmu ... // 19.2.3 Nábor a výběr prodejců... // 19.2.4 Školení prodejců... // 19.2.5 Vedení prodejců ... // 19.2.6 Hodnocení prodejců ... // 19.3 Proces osobního prodeje ... // 19.3.1 Fáze procesu prodeje... // 19.3.2 Osobní prodej a řízení vztahů se zákazníky (CRM)... // 19.4 Přímý marketing... // 19.4.1 Nový model přímého marketingu... // 19.5 Výhody a růst přímého marketingu... // 19.5.1 Výhody přímého marketingu ... // 19.5.2 Růst přímého marketingu ... // 19.6 Databáze zákazníků a přímý marketing... // 19.7 Formy přímého marketingu... // 19.7.1 Marketing po telefonu... // 19.7.2 Direct mail... // 19.7.3 Zásilkové katalogy ... // 19.7.4 Teleshopping s přímou odezvou... // 19.7.5 Integrovaný přímý marketing... // 19.7.6 Vztahy s veřejností a etické otázky v přímém marketingu // Shrnutí... // Diskuse... // Praktická cvičení... // Citované prameny... // 909 // 914 // 915 917 920 920 920 924 928 // 928 // 929 // 930 // 930 // 931 // 935 // 936 // 936 // 937 // 938 940 940 942 944 // 944 // 945 // CAST 8. DISTRIBUCE // 20. Řízení marketingových kanálů... // Úvod... // 20.1 Dodavatelské řetězce a síť poskytování hodnoty... // 20.2 Podstata
a význam marketingových kanálů... // 20.2.1 Přidaná hodnota... // 20.2.2 Počet úrovní distribučního systému ... // 20.3 Organizace a chování distribučních kanálů... // 20.3.1 Chování distribučních kanálů... // 20.3.2 Organizace distribučních kanálů... // 20.4 Rozhodnutí o návrhu distribučních systémů ... // 20.4.1 Analýza služeb vyžadovaných zákazníky ... // 20.4.2 Stanovení cílů systému... // 20.4.3 Identifikace hlavních alternativ... // 20.4.4 Hodnocení hlavních alternativ ... // 20.4.5 Tvorba mezinárodních distribučních systémů // 20.5 Rozhodnutí o řízení distribučních systémů... // 20.5.1 Výběr členů distribučního systému... // 20.5.2 Řízení a motivace členů distribučního systému // 20.5.3 Hodnocení distribučních partnerů... // Obsah ¦ 17 // 20.6 Marketingová logistika a řízení dodavatelských řetězců // 20.6.1 Povaha a význam marketingové logistiky ... // 20.6.2 Cíle logistického systému... // 20.6.3 Hlavní logistické funkce... // 20.6.4 Řízení integrovaných logistických řetězců . .. // 20.7 Trendy distribučních kanálů ... // 20.7.1 Trendy v maloobchodě a velkoobchodě... // Shrnutí... // Diskuse... // Praktická cvičení... // Citované prameny... // 988 // 988 // 989 989 993 997 997 // 1003 // 1004 // 1005 // 1006 // Klíčová slova // 1011 // Obsuh m 7 // 3.2.1 Demografické prostředí...135 // 3.2.2 Ekonomické prostředí...146 // 3.2.3 Přírodní prostředí
...148 // 3.2.4 Technologické prostředí...150 // 3.2.5 Politické prostředí...154 // 3.2.6 Kulturní prostředí ...156 // 3.3 Přístup ? marketingovému prostředí ...160 // Shrnutí...162 // Diskuse...163 // Praktická cvičení...163 // Citované prameny...164 // 4. Marketing v internetovém věku...171 // Úvod...174 // 4.1 Hlavní síly formující internetový věk ...174 // 4.1.1 Digitalizace a konektivita...175 // 4.1.2 Internetová exploze...175 // 4.1.3 Nové formy prostředníků ...177 // 4.1.4 Customizace a customerizace...180 // 4.2 Marketingová strategie v novém digitálním věku...181 // 4.2.1 E-business, e-commerce a e-marketing ...181 // 4.2.2 Výhody pro kupující...182 // 4.2.3 Výhody pro prodávající ...183 // 4.3 Domény e-commerce...184 // 4.3.1 B2C (prodej koncovým spotřebitelům)...184 // 4.3.2 B2B (obchod mezi firmami)...186 // 4.3.3 C2C (obchod mezi spotřebiteli) ...188 // 4.3.4 C2B (obchod iniciovaný zákazníky)...189 // 4.4 Provádění e-commerce...190 // 4.4.1 Čistě on-line versus hybridní marketéři ...190 // 4.4.2 Zabydlování se v prostředí e-marketingu...193 // 4.5 Přísliby a problémy e-commerce...204 // 4.5.1 Pokračující přísliby e-commerce ...204 // 4.5.2 Temná strana webu...204 // Shrnutí...207 // Diskuse...208 // Praktická cvičení...209 // Citované prameny...209 // 5. Marketing a společnost: společenská odpovědnost a marketingová etika...217 // Úvod...219 // 5.1 Společenská kritika marketingu...220
// 5.1.1 Vliv marketingu na jednotlivé spotřebitele...220 // 5.1.2 Vliv marketingu na společnost jako celek ...227 // 5.2 Dopad marketingu na ostatní podniky...230 // 5.3 Občanské a veřejné akce ? regulaci marketingu ...233 // 8 ¦ Moderni marketing // 5.3.1 Hnutí na ochranu spotřebitelů...233 // 5.3.2 Hnutí na ochranu životního prostředí...234 // 5.3.3 Veřejné aktivity směřující ? omezení marketingu ...241 // 5.4 Kroky firem směrem ke společensky odpovědnému marketingu ...241 // 5.4.1 Osvícený marketing ...241 // 5.4.2 Marketingová etika...246 // Shrnutí...251 // Diskuse...252 // Praktická cvičení...252 // Citované prameny...253 // 6. Globální trh ...261 // Úvod...263 // 6.1 Globální marketing v 21. století...263 // 6.2 Analýza globálního marketingového prostředí ...265 // 6.2.1 Pochopení globálního prostředí ...265 // 6.3 Rozhodování, zda vstoupit na mezinárodní trhy...274 // 6.4 Rozhodování, na které trhy vstoupit...276 // 6.5 Rozhodování, jak vstoupit na trh...279 // 6.5.1 Export...279 // 6.5.2 Joint venturing...280 // 6.5.3 Přímá investice ...282 // 6.6 Volba globálního marketingového programu ...283 // 6.6.1 Standardizace nebo adaptace?...283 // 6.6.2 Produktová politika...285 // 6.6.3 Komunikační politika...290 // 6.6.4 Cenová politika...292 // 6.6.5 Distribuční politika...293 // 6.7 Výběr způsobu organizace globálního marketingu...294 // 6.7.1 Exportní oddělení ...294 // 6.7.2 Mezinárodní
divize...295 // 6.7.3 Globální organizace ...295 // Shrnutí...295 // Diskuse...296 // Praktická cvičení...297 // Citované prameny...298 // ČÁST3. TRHY // 7. Spotřební trhy ...307 // Úvod...309 // 7.1 Modely chování spotřebitele...309 // 7.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele...310 // 7.2.1 Kulturní faktory...311 // 7.2.2 Společenské faktory ...314 // 7.2.3 Osobní faktory...319 // Obsah ? 9 // 7.2.4 Psychologické faktory...324 // 7.3 Rozhodovací proces spotřebitele...333 // 7.4 Typy nákupního rozhodování ...333 // 7.4.1 Komplexní nákupní chování...333 // 7.4.2 Nákupní chování snižující nesoulad...335 // 7.4.3 Běžné nákupní chování...335 // 7.4.4 Hledání různorodosti...336 // 7.5 Rozhodovací proces kupujícího...336 // 7.5.1 Rozpoznání potřeby ...337 // 7.5.2 Hledání informací...337 // 7.5.3 Hodnocení alternativ...340 // 7.5.4 Nákupní rozhodnutí...343 // 7.5.5 Ponákupní chování ...344 // 7.6 Rozhodovací proces kupujícího v případě nových výrobků...346 // 7.6.1 Fáze procesu přijímání ...346 // 7.6.2 Individuální rozdíly v inovativnosti ...347 // 7.6.3 Úloha osobního vlivu ...348 // 7.6.4 Vliv charakteristik produktu na rychlost přijetí ...348 // 7.7 Spotřební chování v mezinárodním měřítku ...349 // Shrnutí...350 // Diskuse...351 // Praktická cvičení...351 // Citované prameny...352 // 8. Business-to-business marketing ...359 // Úvod...362 // 8.1 B2B trhy...362 // 8.1.1 Charakteristiky
B2B trhů ...363 // 8.1.2 Model nákupního chování organizací...367 // 8.2 Nákupní chování organizací ...367 // 8.2.1 O čem organizace při nákupu rozhodují?...367 // 8.2.2 Kdo se podílí na B2B nákupním procesu?...370 // 8.2.3 Co má největší vliv na nakupující organizace?...372 // 8.2.4 Jak organizace provádějí svá nákupní rozhodnutí?...378 // 8.3 Firemní nákupy na internetu ...382 // 8.4 Trhy vlád a institucí...383 // 8.4.1 Institucionální trhy ...383 // 8.4.2 Vládní trhy ...384 // Shrnutí...388 // Diskuse...389 // Praktická cvičení...389 // Citované prameny...390 // 9. Marketingový výzkum... // Úvod... // 9.1 Marketingový informační systém // ¦ Moderni marketing // 9.2 Zpracování informací...400 // 9.2.1 Interní zdroje...400 // 9.2.2 Marketingové zpravodajství...401 // 9.2.3 Informace o konkurenci ...402 // 9.2.4 Marketingový výzkum ...406 // 9.2.5 Proces marketingového výzkumu...406 // 9.2.6 Odhad poptávky ...425 // 9.3 Definice trhu ...426 // 9.4 Měření současné tržní poptávky ...428 // 9.4.1 Odhad celkové tržní poptávky ...428 // 9.4.2 Odhad skutečných tržeb a podílu na trhu...430 // 9.5 Prognóza budoucí tržní poptávky ...431 // 9.5.1 Nákupní záměr ...432 // 9.5.2 Názory prodejců ...432 // 9.5.3 Názor odborníka...433 // 9.5.4 Metoda testovacího trhu ...433 // 9.5.5 Analýza časových řad...433 // 9.5.6 Indikátory ...437 // 9.5.7 Statistická analýza poptávky...437 // 9.5.8 Analýza
informací...438 // 9.6 Distribuování informací...439 // 9.7 Mezinárodní studie...440 // 9.8 Marketingový výzkum v malých podnicích a neziskových organizacích...441 // 9.9 Etika marketingového výzkumu ...442 // 9.9.1 Narušení zákazníkova soukromí...442 // 9.9.2 Zneužívání výsledků výzkumu...442 // Shrnutí...443 // Diskuse ... 444 // Praktická cvičení...444 // Citované prameny...445 // CAST 4. ZAKLADNI STRATEGIE // 10. Segmentace a positioning ... // Úvod... // 10.1 Tržní segmentace... // 10.1.1 Úrovně tržní segmentace... // 10.2 Segmentace spotřebních trhů... // 10.2.1 Geografická segmentace... // 10.2.2 Demografická segmentace ... // 10.2.3 Geodemografie... // 10.2.4 Psychografická segmentace ... // 10.2.5 Behaviorální segmentace ... // 10.3 Segmentace B2B trhů ... // 10.4 Segmentace mezinárodních trhů ... // 10.5 Mulfivariační segmentace ... // 10.5.1 Jednoduchá multivariační segmentace // 455 // 457 // 458 458 464 464 466 // 469 // 470 472 477 // 479 // 480 480 // Obsah ¦ 11 // 10.5.2 Rozšířená multivariační segmentace...481 // 10.5.3 Vícestupňová segmentace...481 // 10.6 Rozvoj tržních segmentů...482 // 10.6.1 Podmínky efektivní segmentace...482 // 10.7 Tržní targeting...483 // 10.7.1 Hodnocení tržních segmentů...484 // 10.7.2 Atraktivita segmentu...484 // 10.7.3 Silné stránky podniku...484 // 10.7.4 Výběr tržních segmentů ...485 // 10.8 Segmentová strategie...486 // 10.8.1 Nediferencovaný
marketing ...486 // 10.8.2 Diferencovaný marketing...488 // 10.8.3 Koncentrovaný marketing...489 // 10.8.4 Výběr strategie pokrytí trhu ...489 // 10.9 Základní strategie...490 // 10.10 Diferenciace...490 // 10.10.1 Diferencované trhy...494 // 10.11 Positioning produktu ...502 // 10.12 Strategie positioningu ...506 // 10.13 Volba a implementace strategie positioningu ...514 // 10.13.1 Volba vhodné konkurenční výhody ...514 // 10.13.2 Komunikace a dosažení zvolené pozice...518 // Shrnutí...519 // Diskuse...520 // Praktická cvičení...520 // Citované prameny...520 // 11. Vztahový marketing...531 // Úvod...534 // 11.1 Uspokojení potřeb zákazníka...535 // 11.2 Definice hodnoty a uspokojení zákazníka...535 // 11.2.1 Hodnota pro zákazníka...536 // 11.2.2 Spokojenost zákazníka ...538 // 11.2.3 Sledování spokojenosti zákazníka ...539 // 11.3 Poskytování hodnoty pro zákazníka a uspokojení zákazníka ...542 // 11.3.1 Hodnotový řetězec ...542 // 11.3.2 Komplexní řízení jakosti (TQM) ...544 // 11.4 Hodnota zákazníka...547 // 11.4.1 Udržení zákazníka...548 // 11.5 Vztahový marketing...549 // 11.5.1 Řízení vztahů se zákazníky // (Customer Relationship Management, CRM) ...554 // 11.5.2 Kdy je vhodné použít vztahový marketing...556 // Shrnutí...558 // 12 ¦ Moderní marketing // 12. Konkurenční Strategie...565 // Úvod...568 // 12.1 Analýza konkurence...568 // 12.1.1 Identifikace konkurenční firmy...569 // 12.1.2 Určení
cílů konkurence...571 // 12.1.3 Identifikace konkurenčních strategií...572 // 12.1.4 Hodnocení silných a slabých stránek konkurence ...573 // 12.1.5 Odhad reakce konkurenta...575 // 12.1.6 Které konkurenty napadnout a kterým se vyhnout?...576 // 12.1.7 Tvorba informačního systému o konkurenci ...577 // 12.2 Konkurenční strategie ...578 // 12.2.1 Konkurenční postavení...578 // 12.2.2 Konkurenční tahy ...580 // 12.2.3 Strategie tržního lídra ...581 // 12.2.4 Strategie vyzývatele ...590 // 12.2.5 Strategie následovatele...595 // 12.2.6 Strategie mikrosegmentáře...596 // 12.3 Vyvážení orientace na zákazníka vs. na konkurenci...600 // Shrnutí...602 // Diskuse...602 // Praktická cvičení...603 // Citované prameny...604 // ČÁST 5. PRODUKTOVÁ STRATEGIE // 13. Produktová strategie a použití značek...613 // Úvod...615 // 13.1 Co je to produkt?...615 // 13.1.1 Úrovně produktu...615 // 13.1.2 Klasifikace produktů...617 // 13.2 Rozhodování o produktové strategii ...623 // 13.2.1 Rozhodování o jednotlivých produktech ...623 // 13.2.2 Rozhodování o produktových řadách...631 // 13.2.3 Rozhodování o produktovém mixu...634 // 13.3 Strategie brandingu: budování silných značek ...635 // 13.3.1 Hodnota značky...635 // 13.3.2 Řízení značek ...648 // 13.4 Další faktory ovlivňující produktovou strategii...649 // 13.4.1 Produktová strategie a společenská zodpovědnost...649 // 13.4.2 Produktová strategie na mezinárodní úrovni
...650 // Shrnutí...651 // Diskuse...652 // Praktická cvičení...653 // Citované prameny...653 // Obsah ¦ 13 // 14. Vývoj nových produktů a strategie životního cyklu produktů ...661 // Úvod...664 // 14.1 Inovace a strategie vývoje nových produktů...664 // 14.1.1 Rizika a výnosy vývoje nových produktů...665 // 14.1.2 Proč nové produkty selhávají? ...666 // 14.1.3 Co má vliv na úspěch nových produktů? ...666 // 14.2 Proces vývoje nových produktů...671 // 14.2.1 Strategie nových produktů ...671 // 14.2.2 Generování nápadů...672 // 14.2.3 Třídění nápadů ...675 // 14.2.4 Vývoj a testování konceptů...675 // 14.2.5 Vypracování marketingové strategie ...678 // 14.2.6 Ekonomická analýza...679 // 14.2.7 Vývoj produktu...679 // 14.2.8 Marketingový test...680 // 14.2.9 Komercializace...684 // 14.2.10 Organizace vývoje nových produktů ...685 // 14.3 Strategie životního cyklu produktů ...687 // 14.3.1 Fáze uvedení na trh...689 // 14.3.2 Fáze růstu ...690 // 14.3.3 Fáze zralosti ...691 // 14.3.4 Fáze úpadku ...694 // Shrnutí...698 // Diskuse...698 // Praktická cvičení...699 // Citované prameny...699 // 15. Marketing služeb...707 // Úvod...709 // 15.1 Povaha a charakteristika služeb...710 // 15.1.1 Definování služeb a mix služeb ...710 // 15.1.2 Charakteristiky služeb...711 // 15.2 Marketingové strategie firmy v sektoru služeb...719 // 15.2.1 Řetězec dosahování zisku ve službách...719 // 15.2.2 Řízení diferenciace...721
// 15.2.3 Řízení kvality služeb...724 // 15.2.4 Řízení produktivity...729 // 15.3 Marketing mezinárodních služeb...731 // Shrnutí...736 // Diskuse...737 // Praktická cvičení...737 // Citované prameny...738 // 14 ¦ Moderní marketing // CAST 6. CENA // 16. Cenotvorba... // Úvod... // 16.1 Co je cena?... // 16.2 Faktory, které je nutné brát v úvahu při stanovení cen ... // 16.2.1 Vnitřní faktory ovlivňující rozhodování o cenách // 16.2.2 Vnější faktory ovlivňující rozhodování o cenách // 16.3 Obecné postupy tvorby cen... // 16.3.1 Nákladově orientovaná tvorba cen... // 16.3.2 Hodnotově orientovaná tvorba cen... // 16.3.3 Stanovení ceny podle konkurence... // 16.4 Strategie cenotvorby nových produktů ... // 16.4.1 Strategie vysokých zaváděcích cen... // 16.4.2 Strategie penetrace trhu... // 16.5 Strategie cenotvorby produktového mixu ... // 16.5.1 Stanovení ceny pro produktovou řadu ... // 16.5.2 Stanovení ceny pro doplňkové výrobky... // 16.5.3 Stanovení ceny pro vázané výrobky... // 16.5.4 Stanovení ceny pro vedlejší produkty... // 16.5.5 Stanovení ceny pro sady produktů ... // 16.6 Strategie cenových úprav... // 16.6.1 Slevy a náhrady... // 16.6.2 Segmentované ceny... // 16.6.3 Psychologické ceny... // 16.6.4 Propagační ceny ... // 16.6.5 Ceny podle geografické polohy ... // 16.6.6 Mezinárodní ceny... // 16.7 Změny cenových relací ... // 16.7.1 Vlastní změna cen... // 16.7.2 Jak reagovat na změny
cen konkurence ... // Shrnutí... // Diskuse... // Praktická cvičení... // Citované prameny... // 745 // 748 // 748 // 749 // 750 757 763 766 769 771 // 775 // 776 // 777 // 777 // 778 // 778 // 779 // 780 // 780 // 781 781 783 // 786 // 787 // 788 790 // 790 // 791 // 792 // 795 // 796 // 796 // 797 // ČÁST 7. KOMUNIKACE // 17. Integrovaná strategie marketingové komunikace...807 // Úvod...809 // 17.1 Integrovaná marketingová komunikace...811 // 17.1.1 Měnící se komunikační prostředí ...811 // 17.1.2 Potřeba integrované marketingové komunikace...815 // 17.2 Pohled na komunikační proces ...819 // 17.3 Kroky při vývoji efektivní komunikace...820 // 17.3.1 Určení cílového publika ...820 // 17.3.2 Stanovení komunikačních cílů ...822
(OCoLC)190752591
cnb001748724

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC