Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Západočeské muzeum, [1967]-
sv. ; 30 cm

1999-
0232-0738
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: sv.107 (2007)
Dříve jako monografie
Jednotlivé svazky mají ISBN
Některé svazky mají vlastní rozlišovací názvy
Obsahuje bibliografické odkazy
80-7247-017-5 (99/1999 ; brož.) 80-7247-027-2 (101/2002 ; brož.) 80-7247-026-4 (100/2002 ; brož.) 80-7247-031-0 (102/ 2003 ; brož.) 80-7247-032-9 (103/2003 ; brož.) 80-7247-038-8 (104/2004 ; brož.) 80-7247-046-9 (105/2006 ; brož.) 80-7247-047-7 (106/2006 ; brož.) 978-80-7247-050-1 (107/2007 ; brož.) 978-80-7247-052-5 (108/2007 ; brož.) 978-80-7247-064-8 (109/2008 ; brož.) 978-80-7247-065-5 (110/2008 ; brož.) 978-80-7247-071-6 (111/2007 ; brož.) 978-80-7247-072-3 (112/2009 ; brož.) 978-80-7247-077-8 (113/2010 ; brož.) 978-80-7247-078-5 (114/2011 ; brož.) 978-80-7247-084-6 (115/2011 ; brož.) 978-80-7247-092-1 (116/2012 ; brož.) 978-80-7247-093-8 (117/2013 ; brož.) 978-80-7247-120-1 (118/2015 ; brož.) 978-80-7247-121-8 (119/2015 ; brož.) 978-80-7247-127-0 (120/2016 ; brož.) 978-80-7247-140-9 (121/2018 ; brož.) 978-80-7247-157-7 (122/2019 ; brož.) 978-80-7247-166-9 (123/2020 ; brož.) 978-80-7247-173-7 (124/2020 ; brož.) 978-80-7247-189-8 (126/2021 ; brož.) 978-80-7247-190-4 (127/2021 ; brož.)
000014959
ČÍSLO 118 (2015) :   Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov. 3. část. 1 Úvod ...5 // 2 Materiál ...5 // 3 Metodika ...6 // 4 Výsledky a diskuze ...9 // Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - Eurasian Penduline-Tit ...9 // Žluva hajní (Oriolus oriolus) - Eurasian Golden Oriole ...10 // Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - Red-backed Shrike ...10 // Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) - Great Grey Shrike ...12 // Sojka obecná (Garrulus glandarius) - Eurasian Jay ...13 // Straka obecná (Pica pica) - Common Magpie ...16 // Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) - Spotted Nutcracker ...19 // Kavka obecná (Corvus monedula) - Eurasian Jackdaw ...20 // Havran polní (Corvus frugilegus) - Rook ...21 // Vrána černá (Corvus corone) - Carrion Crow ...21 // Vrána šedá (Corvus cornix) - Hooded Crow ...24 // Krkavec velký (Corvus corax) - Common Raven ...25 // Špaček obecný (Sturnus vulgaris) - Common Starling ...25 // Vrabec domácí (Passer domesticus) - House Sparrow ...30 // Vrabec polní (Passer montanus) - Eurasian Tree Sparrow ...32 // Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) - Common Chaffinch ...34 // Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) - Brambling ...39 // Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) - European Serin ...40 // Zvonek zelený (Chloris chloris) - European Greenfinch ...43 // Stehlík obecný (Carduelis carduelis) - European Goldfinch ...47 // Čížek lesní (Spinus spinus) - Eurasian Siskin ...51 // Konopka obecná (Linaria cannabina) - Common Linnet ...53 // Čečetka zimní (Acanthisflammea) - Common Redpoll ...55 // Křivka obecná (Loxia curvirostra) - Red Crossbill ...57 // Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) - Common Rosefinch ...58 // Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) - Eurasian Bullfinch ...58 // Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) - Hawfinch ...61 // Strnad obecný (Emberiza citrinella) - Yellowhammer ...62 //
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) - Ortolan Bunting ...66 // Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) - Reed Bunting ...66 // Strnad luční (Emberiza calandra) - Corn Bunting ...68 // 5 Závěry ...68 // 6 Souhrn ...69 // 7 Summary ...70 // 8 Poděkování ...70 // 9 Literatura 71 //
ČÍSLO 119 (2015) :   Matějková, L, Nesvadbová, J., Brabec, J., Somol, V.: Vegetační změny v NPP Pastviště u Finů v letech 1987 až 2012 / Vegetation changes in the „Pastviště и Finů" National Nature Monument in the years 1987-2012 ...5 // Sofron, J., Nesvadbová J.: Doplněk к nástinu dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách (2009) ...61 // Pecháčková S. et Peksa O., 2015: Vegetace borů Plzeňska: diverzita, stav a vývoj / Vegetation of pine forests in the Plzeň region: diversity, current state and future development ...63 //
ČÍSLO 120 (2016) :   Mykologický výzkum PR Petrovka. 1 Úvod ...6 // 2 Materiál a metodika ...7 // 2.1 Terénní práce a mikroskopické zpracování vzorku ...7 // 2.2 Charakteristika sledovaného území ...7 // 3 Výsledky ...9 // 3.1 Druhový seznam hub zaznamenaných v PR Petrovka ...9 // 3.2 Druhy v blízkém okolí PR Petrovka s pravděpodobným výskytem v rezervaci ...42 // 4 Diskuze ...47 // 4.1 Houby olšiny v PR Petrovka ...48 // 4.2 Houby lesního biotopu mimo olšinu v PR Petrovka ...48 // 4.3 Předcházející mykologický výzkum v PR Petrovka ...48 // 5 Závěr ...49 // 6 Poděkování ...49 // 7 Literatura ...49 // Příloha 1: Systematické uspořádání nalezených druhů vřeckovýtrusých hub (oddělení Ascomycota) ...54 // Příloha 2: Systematické uspořádání nalezených druhů stopkovýtrusých hub (oddělení Basidiomycota) ...55 // Příloha 3: Tabulky č. 2-9 5 6 //
ČÍSLO 121 (2018) :   Měkkýši Plzeňského kraje. 1. Úvod ...5 // 2. Data publikovaná do roku 1990 ...6 // 3. Data publikovaná po roce 1990 ...7 // 4. Data z diplomových a bakalářských prací ...11 // 5. Přehled nepublikovaných údajů ...11 // 6. Data nepublikovaná ...16 // 7. Komentář k některým vybraným druhům ...18 // 8. Závěr ...20 // 9. Mapky rozšíření jednotlivých druhů ...22 // 10. Literatura ...70 //
ČÍSLO 122 (2019) :   Těžba černého uhlí a proměna krajiny u obce Mantov. Těžba černého uhlí a proměna krajiny u obce Mantov 5 // Úvod ...5 // Diskuse ...12 // Závěr ...13 // Literatura ...14 // Přílohy 16 // Vývoj vegetace po těžbě černého uhlí u obce Mantov 35 // Úvod ...35 // Metodika a výsledky ...36 // Diskuse ...53 // Literatura ...55 // Přílohy 57 // Avifauna důlních propadlin u Mantova a blízkého okolí 75 // Úvod ...75 // Metodika a výsledky ...76 // Diskuse ...83 // Literatura ...85
ČÍSLO 123 (2020) :   Aktuální seznam vířníků (Kmen: Rotifera) České republiky. Úvod ...5 // Check list ...9 // Literatura ...35 // Rejstřík ...36
ČÍSLO 124 (2020) :   Americká zahrada v Chudenicích a její přínos pro introdukci dřevin na naše území. Úvod ...5 // Metodika ...6 // Americká zahrada v Chudenicích ...6 // Data ... // Výsledky ...7 // Některé unikátní dřeviny, které doposud rostou v Americké zahradě v Chudenicích ...8 // Závěr ...9 // Poděkování // Historické prameny // Literatura // Resumé //
ČÍSLO 125 (2020) :   Sborník č. 125 volně navazuje na první díl soupisu motýlů z roku 1985. Publikace předkládá ucelený přehled motýlích druhů obsažených ve sbírce Jaroslava Fraje. Celkem bylo určeno 653 druhů z 15 čeledí. Majoritní část sbírky obsahuje sběry z České republiky, resp. z Plzeňského kraje především z let 1940–1984 a je tedy velmi ceněná z hlediska porovnání minulého a současného stavu motýlí fauny.
ČÍSLO 126 (2021) :   Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích - 7.-13. července 2019. Úvod ...6 // Geologická stavba a paleobotanické zajímavosti území ...6 // Vegetační charakteristika fytochorionů ...8 // Náhled do botanické historie území ...10 // Ochrana přírody ...12 // Přehled navštívených lokalit ...12 // Seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin ...49 // Závěr ...81 // Poděkování ...81 // Literatura ...81 //
ČÍSLO 127 (2021) :   Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni. Lepidoptera. Část 3. = Collection list of the Museum of West Bohemia in Pilsen. Lepidoptera. Part 3. Úvod ...5 // Metodika ...6 // Milan Procházka - životopis ...6 // O tom m0m sběratelství ...6 // Sbírka motýlů Milana Procházky ...7 // Manětínsko ...8 // Determinace a zápis ...9 // Výsledky ...10 // Čeleď: Cossidae ...10 // Čeleď: Zygaenidae ...10 // Čeleď: Hesperiidae ...11 // Čeleď: Papilionidae ...12 // Čeleď: Pieridae ...12 // Čeleď: Riodinidae ...13 // Čeleď: Lycaenidae ...13 // Čeleď: Nymphalidae ...16 // Čeleď: Drepanidae ...21 // Čeleď: Lasiocampidae ...21 // Čeleď: Endromidae ...22 // Čeleď: Saturniidae ...22 // Čeleď: Sphingidae ...22 // Čeleď: Geometridae ...23 // Čeleď: Notodontidae ...32 // Čeleď: Erebidae ...33 // Čeleď: Nolidae ...36 // Čeleď: Noctuidae ...36 // Diskuze ...40 // Závěr ...44 // Poděkování ...44 // Literatura ...44 // Rejstřík ...46 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC